ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Θεματικός Κύκλος:Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία-2023.

Τίτλος:

«Η μικρή σταγόνα ταξιδεύει»

Διάρκεια: 4 εβδομάδες. Περίοδος υλοποίησης: Μάιος – Ιούνιος

Το 1ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του 4ου θεματικού κύκλου έχει τίτλο «Γνωριμία με τον κύκλο του νερού». Αποτελείται από 2 δραστηριότητες με συνολική διάρκεια 2 διδακτικών ωρών.

Στόχος του εργαστηρίου είναι:

οι μαθητές

 1. να κατανοήσουν την αξία των συμμαθητών και συμμαθητριών τους ως συνεργατών [καλλιέργεια κριτικής σκέψης],
 2. να μετασχηματίσουν τα προσωπικά τους βιώματα μέσα από βιωματικές ασκήσεις [καλλιέργεια δημιουργικότητας],
 3. να συνεργαστούν [καλλιέργεια συνεργασίας]

και 4. να μάθουν πώς να αξιοποιούν τα κατάλληλα μέσα, ώστε να επικοινωνούν την οπτική τους και τη γνώμη τους στην ομάδα [καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας]

 1. να έχουν μία πρώτη προσέγγιση του θέματος με τη βοήθεια σχετικών βιβλίων, βίντεο και συνοδευτικού εποπτικού υλικού σχετικού με τον κύκλο του νερού.

 

1η δραστηριότητα: ανάγνωση παραμυθιού «Πέφτει πέφτει η σταγόνα»

Ακούσαμε το τραγούδι «Το νερό είναι στοιχείο και στοιχειό»:

Και το τραγούδι:

2η δραστηριότητα: συμπλήρωση φύλλων εργασίας και δραματοποίηση του κύκλου του νερού από τα παιδιά.

Το 2ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του 4ου θεματικού κύκλου έχει τίτλο «Κατασκευάζοντας τον κύκλο του νερού».

Στόχος του εργαστηρίου είναι:

ως προς το θέμα: οι μαθητές

 1. να γνωρίσουν τα βασικά δομικά στοιχεία του κύκλου του νερού
 2. να κατανοήσουν τη διασύνδεση μεταξύ των στοιχείων του κύκλου

και 3. να προβούν σε κατασκευή τρισδιάσταση ή δισδιάστατη που θα αποτυπώνει τον βαθμό κατανόησης του κύκλου.

Ενδεικτικές δραστηριότητες:

1η δραστηριότητα (2 διδακτικές ώρες): να κατασκευάσουν τον κύκλο του νερού με απλά υλικά.

Το 3ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του 4ου θεματικού κύκλου έχει τίτλο «Παίζοντας με τον κύκλο νερού».

Στόχος του εργαστηρίου είναι:

Α. ως προς τις δεξιότητες του νου:

οι μαθητές να παρατηρούν, να συγκρίνουν και να διαχειρίζονται κάθε νέα πληροφορία με δημιουργικό τρόπο.

Β. ως προς το θέμα: οι μαθητές να μπορούν να απαντήσουν σε ψηφιακά κουίζ και online δραστηριότητες σχετικές με το θέμα.

Ενδεικτικές δραστηριότητες:

1η δραστηριότητα (1η διδακτική ώρα): διδακτική αξιοποίηση των δύο στρατηγικών που προαναφέρθηκαν, με κεντρική λέξη-κλειδί «Σταγόνα».

Αποτύπωση των σκέψεων των παιδιών σε φύλλα εργασίας.

Αφού συζητήσαμε για την σπατάλη του νερού και την λειψυδρία κατασκευάσαμε την «Κυρία Λειψυδρία». Σε ομάδες τα παιδιά έφτιαξαν το κεφάλι, το σώμα και ζωγραφιές που απεικονίζουν την σπατάλη του νερού όπως για παράδειγμα ο νεροχύτης που τρέχει.

2η δραστηριότητα (2η διδακτική ώρα): διδακτική αξιοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών σχετικά με το υπό διαπραγμάτευση θέμα.

Ψηφιακό παζλ για την συναρμολόγηση του κύκλου του νερού.

Το 4ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του 4ου θεματικού κύκλου έχει τίτλο «Πειράματα με το νερό».

Πείραμα για την διαλυτότητα στο νερό. Σε διαφορετικά  ποτήρια τα παιδιά έριξαν διάφορα υλικά όπως λαδί, καφές, ζάχαρη, αλάτι, σαπούνι κ.α. Με τον τρόπο αυτό παρατηρήσαμε ποια από τα υλικά αυτά διαλύονται στο νερό και ποια όχι και σαν μικροί επιστήμονες καταγράφομε σε φύλλο εργασίας σε ποια κατηγορία ανήκουν (διαλύονται-δεν διαλύονται)

Πείραμα για την βύθιση και την άνωση με διάφορα αντικείμενα που είχαμε στην τάξη. Τα παιδιά επέλεγαν ένα αντικείμενο, διατύπωναν μια υπόθεση αν θα βυθιστεί ή θα επιπλέει, αφού πρώτα σχολιάζαμε το υλικό που είναι φτιαγμένο το υλικό. Στο τέλος, καταλήξαμε ότι ορισμένα υλικά όπως το πλαστικό και το ξύλο επιπλέουν ενώ τα μεταλλικά αντικείμενα βυθίζονται

Πείραμα βασισμένο στην πήξη-τήξη. Βάλαμε το πρωί νερό σε δυο ποτήρια και τα πήγαμε στον καταψύκτη του κυλικείου για λίγες ώρες προκειμένου να δούμε αν θα αλλάξει το νερό μορφή

Κάναμε ένα πείραμα για να δούμε ποσό νερό σπαταλάμε όταν πλένουμε τα χέρια μας χωρίς να κλείσουμε την βρύση. Τοποθετήσαμε μια κατσαρόλα κάτω από μια βρύση η όποια άνοιξε όταν τα παιδιά ξεκίνησαν να πλένουν τα χέρια τους και έκλεισε όταν τα παιδιά τέλειωσαν. Το αποτέλεσμα είναι ότι ξεχείλισε με νερό.

Στόχος του εργαστηρίου είναι:

Να πειραματιστούν οι μαθητές με διαφορά υλικά, κατανοώντας την έννοια της διαλυτότητας, της αραίωσης ή της συμπύκνωσης

Ενδεικτικές δραστηριότητες:

1η δραστηριότητα: (1η και 2η διδακτική ώρα] – φτιάχνουμε γρανίτα παγωτό και η χαρά μας απερίγραπτη.

2η δραστηριότητα: (3η διδακτική ώρα] – φτιάχνουμε σύννεφα και τα φυσάμε για να  φτάσουν γρήγορα κοντά στο βουνό, για να αρχίσουν να ρίχνουν τη βροχή!

 

Το 5ο και 6ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του 4ου θεματικού κύκλου έχει τίτλο «Δραστηριότητες STEM για τον κύκλο του νερού».

Στόχος του εργαστηρίου είναι:

ως προς το θέμα: οι μαθητές να αξιοποιήσουν πρότερες γνώσεις ρομποτικής [από προηγούμενες θεματικές ενότητες και δράσεις μέσα στη χρονιά] για να καθοδηγήσουν το bee bot, δίνοντας κάθε φορά σωστές οδηγίες.

Ενδεικτικές δραστηριότητες:

1η δραστηριότητα (1η διδακτική ώρα): διδακτική αξιοποίηση του bee bot ,για τη διαμόρφωση διαδρομών σχετικών με τον κύκλο του νερού.

2η δραστηριότητα (2η διδακτική ώρα: διδακτική αξιοποίηση του bee bot της τάξης, για εφαρμογή όσων συζητήθηκαν στον προσομοιωτή από την προηγούμενη δραστηριότητα.

Ασχοληθήκαμε με το bee bot για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση σχετικά με τον κύκλο του νερού. Τα παιδιά έπρεπε να βοηθήσουν την μέλισσα να φτάσει από την θάλασσα στον ουρανό και πάλι πίσω στην θάλασσα δίνοντας τις κατάλληλες εντολές κάθε φορά.

Το 7ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του 4ου θεματικού κύκλου έχει τίτλο «Αξιολόγηση».

Στόχος του εργαστηρίου είναι:

Α. ως προς τις δεξιότητες μάθησης (συνεργασία, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα και επικοινωνία):

οι μαθητές να ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν την αξία των συμμαθητών τους ως συνεργατών [κριτική σκέψη], να μετασχηματίσουν τα προσωπικά τους βιώματα μέσα από βιωματικές δράσεις [δημιουργικότητα], να συνεργαστούν [συνεργασία] και να μάθουν πώς να αξιοποιούν τα κατάλληλα μέσα, ώστε να επικοινωνούν την οπτική τους και τη γνώμη τους στην ομάδα [καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας].

Β. ως προς τις δεξιότητες του νου: οι μαθητές

 1. να προβούν με την καθοδήγηση και υποστήριξη του/της νηπιαγωγού σε οργανωτική, αναλυτική και παραγωγική επεξεργασία των συλλεγμένων δεδομένων της θεματικής ενότητας

και 2. να έχουν επίγνωση, παρακολούθηση και έλεγχο της σκέψης τους.

Γ. ως προς το θέμα: οι μαθητές να κατανοήσουν τον ρόλο της ομάδας και την αξία της συνεργασίας.

Ενδεικτικές δραστηριότητες:

1η και 2η δραστηριότητα: Αξιολόγηση: «Τότε νόμιζα – Τώρα ξέρω»: οι μαθητές αποτιμούν το πρόγραμμα και την ολοκλήρωση του 4ου θεματικού κύκλου, ξεκινώντας με αυτά που γνώριζαν στην αρχή σε αντιπαραβολή με όσα έχουν κατακτήσει με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Λόγω ατυχήματος σε κάποια εργαστήρια δεν υπάρχει φωτογραφικό υλικό.

Μ ε τα εργαστήρια δεξιοτήτων του 4ου θεματικού κύκλου ολοκληρώνεται και η φετινή σχολική χρονιά.

Μπράβο στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και μαθητές του σχολείου μας.

Ευχαριστούμε θερμά τον κυρία Τάνια Μάνεση για την πολύτιμη βοήθεια της με τα σχέδια δράσης που μας πρότεινε και πάνω στα οποία στηριχθήκαμε.

.Καλό καλοκαίρι!!!

By Παγανιά Γεωργία στις Ιουνίου 23, 2023

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-Θεματικός Κύκλος: Ζω καλύτερα- Ευ ζην .2023

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΥΓΕΙΑ / ΔΙΑΤΡΟΦΗ / ΑΥΤΟΜΕΡΙΜΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΩ, ΔΟΝΤΙΑ ΓΕΡΑ ΧΤΙΖΩ»

ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ: Σκοπός του θεματικού κύκλου είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών στο θέμα της προληπτικής ιατρικής, στον τομέα της στοματικής υγιεινής. Στους επιμέρους στόχους ανήκουν η γνωριμία των πιο σημαντικών ομάδων τροφών και της ισορροπημένης διατροφής με αναφορά στη μεσογειακή πυραμίδα. Επιπλέον, αποσκοπούμε στη διασύνδεση των καθημερινών διατροφικών μας συνηθειών με τη στοματική υγιεινή.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 7 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ‘‘Ας γνωριστούμε…’’
1η δραστηριότητα: γνωριμία μελών ομάδας με παιγνιώδεις δράσεις.

Παιχνίδι: Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο. Ένα παιδί σηκώνεται στη μέση του κύκλου και κάνει μια ανακοίνωση σε σχέση με τη διατροφή, όπως‘‘όλοι όσοι τρώνε το απόγευμα φρούτο να σηκωθούν’’. Τότε, αυτοί που τρώνε το απόγευμα φρούτο σηκώνονται από τις θέσεις τους και αλλάζουν μεταξύ τους θέση σε ελάχιστο χρόνο. Μπορεί ο χρόνος να ορίζεται με το χτύπημα ενός ταμπουρίνου. Αυτός που έκανε την ανακοίνωση πρέπει, επίσης, να βρει να κάτσει κάπου. Όποιος μείνει όρθιος, έρχεται στη μέση του κύκλου και πρέπει να κάνει μια νέα ανακοίνωση που αφορά τα δόντια, όπως ‘‘όλοι όσοι έχασαν δοντάκι(α) να σηκώσουν το χέρι’’.

Δημιουργήθηκε η γωνιά του εργαστηρίου και ο πίνακας εποπτικού υλικού.

Ενώ ορίσαμε και τις ομάδες εργασίες με βάση τα χρώματα και τις παρακάτω μασκότ.

2η δραστηριότητα: μάντεμα υποθεμάτων κύκλου από τίτλο θεματικής ενότητας.

3η δραστηριότητα: κανόνες ομάδων με στόχο τη συνεργασία.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: ‘‘Το σπίτι των δοντιών.’’
1η δραστηριότητα: γνωριμία με τα βασικά μέρη των δοντιών.

Ø  Διαφάνειες:
https://drive.google.com/file/d/1E8MFHt6MMZJYwa-3PJsijxPsILa9SRS4/view

Ø  Διαδραστική Αφίσα: https://www.thinglink.com/scene/1389561972017594370?fbclid=IwAR241l1CjaPclB7IVTI3XhxAEV8_cbiClNJ-Ys6Sk0b6dRx46QnGZs_8dtM

Ø  Φύλλο Εργασίας:Τα μέρη του δοντιού.

2η δραστηριότητα: πείραμα
https://issuu.com/64perifereiap.a./docs/_______________70_____

3η δραστηριότητα: ΖΩΣΠ (ΖΩγραφική-Στόμα-Πόδι) και διασύνδεση στοματικής κοιλότητας με έργα τέχνης. Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται αντιληπτή η αξία της στοματικής κοιλότητας από διαφορετική οπτική γωνία.
https://zosp.gr/

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: ‘‘Τα δόντια.’’

1η δραστηριότητα:<<Σοκολάκης&ΖαχαρούλαΤρυποδόντη>>
https://www.youtube.com/watch?v=hQsWfxbHzJM

Γνωριμία με τα 20 νεογιλά δόντια και τα 32 ενήλικα.

Εικονόλεξο στοματικής υγιεινής.

Ονομασίες των βασικών δοντιών à 8 κοπτήρες, 4 κυνόδοντες, 20 τραπεζίτες εκ των οποίων 8 προγόμφιοι και 12 γομφίοι.

2η δραστηριότητα:<<Χάνσελ&Γκρέτελ>> (παραλλαγή).
https://www.youtube.com/watch?v=E05z2NG0aAc&list=PL-MuJbQH3Wj6rvjr7dRFkcp9ba_ax0gVX


3η δραστηριότητα: αφίσα–τρίπτυχο  <<Χρώμα / Σύμβολο / Εικόνα>>.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: ‘‘Διατροφή δοντιών.’’

1η δραστηριότητα: διασύνδεση μεσογειακής πυραμίδας με υγεία δοντιών.

Κατηγορίες τροφίμων à δημητριακά, λαχανικά, φρούτα, όσπρια, λίπη, γαλακτοκομικά.

   

2η δραστηριότητα:πιάτο υγιεινής διατροφής. Γευστικά σημεία γλώσσας à γλυκό, αλμυρό, ξινό, πικρό.

Παραμύθι <<Τα πάνω & τα κάτω>>
https://www.youtube.com/watch?v=XhRECmBJRh4

Παραμύθι <<Η πριγκίπισσα & το αλάτι>>
https://www.youtube.com/watch?v=rPatPPB6v4c

Παραμύθι <<Τα άσχημα λαχανικά>>
https://www.youtube.com/watch?v=i7hFzX_OimQ

Διαδραστικό βίντεο <<Ο Λάκης & τα τρόφιμα ψυγείου>>
https://www.youtube.com/watch?v=-czG_w1tVvw

Βίντεο <<Βάζουμε χρώμα στη διατροφή μας.>>
https://www.youtube.com/watch?v=_XkTnEGZN2M

3η δραστηριότητα:η κυρά-Διατροφή πρώτη στη μαγειρική.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5: ‘‘Φροντίδα δοντιών.’’
1η δραστηριότητα:γνωριμία με προϊόντα στοματικής υγιεινής.

2η δραστηριότητα:διαδικασία σωστού βουρτσίσματος δοντιών.
Βίντεο <<Οδοντοστοιχούλα.>>
https://www.youtube.com/watch?v=pPPDT7OuIag

Κάναμε ημερολόγιο βουρτσίσματος δοντιών και επαίνους για όσους τα κατάφεραν.

3η δραστηριότητα:προετοιμασία συνέντευξης με παιδοδοντίατρο.

Ενδεικτικές ερωτήσεις παιδιών:
-Πρέπει να πιπιλάμε το δάχτυλό μας;
-Πρέπει να βουρτσίζουμε τα δόντια μας το βράδυ;
-Πόσα δόντια θα μας βγουν;
-Πρέπει να φοράμε ακόμα πιπίλα;
-Πρέπει να πλένουμε τα δόντια μας πρωί-βράδυ;
-Έρχεται η νεράιδα των δοντιών;
-Πειράζει που ξέχασα να τα πλύνω το πρωί και θα το κάνω μόλις γυρίσω;
-Πόσα ανθυγιεινά επιτρέπονται;
-Τι κάνει κακό στα δόντια;
-Γιατί τα παιδιά φοράνε σιδεράκια;
-Κάθε πότε πρέπει να πηγαίνουμε στον παιδοδοντίατρο;
-Γιατί φοράνε μασελάκια κάποιοι;
-Πόσες σοκολάτες πρέπει να τρώμε;
-Ποια είναι τα καλά φαγητά που πρέπει να τρώμε;
-Συσχετίζονται τα δόντια με την καρδιά;

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: ‘‘Γιατρός δοντιών.’’
1η δραστηριότητα:<<Ιππόλυτος Ιπποπόταμος>> (παραμύθι).

 

Κατασκευή Ιππόλυτου ,η οποία δόθηκε και σαν δώρο ευχαριστήριο στον Παιδοδοντίατρο.

2η δραστηριότητα:<<Η Δόνα Τερηδόνα & το μυστικό της γαμήλιας τούρτας>>. (έννοια προληπτικής ιατρικής)

3η δραστηριότητα:συνέντευξη με τον Παιδοδοντίατρο, κύριο Έκτορα Φουσσέκη.

https://blogs.sch.gr/15nipat/2023/04/05/episkepsi-odontiatroy-sto-scholeio-mas-2023/

 

Ο παιδοδοντιάτρος στο τέλος μας χάρισε αυτοκόλλητα με τους Φρουρούς των δοντιών.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7: ‘‘Αξιολόγηση.’’
1η δραστηριότητα:<<Βάζω στόχους & Προχωρώ>>. Σύνδεση με 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, 2ος στόχος à Εξάλειψη Πείνας & 3ος στόχος à Καλή Υγεία & Ευημερία

2η δραστηριότητα:<<Τότε νόμιζα>>

3η δραστηριότητα:<<Τώρα ξέρω>>.

 

ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΝΗΠΙΟΥ (ΤΖΕΝΗ)

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ: ΑΦΙΣΑ–ΤΡΙΠΤΥΧΟ (Χρώμα / Σύμβολο / Εικόνα)
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΑΚΙ & ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ (Δώρο στον παιδοδοντίατρο)
ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΔΟΝΤΑΚΙ ΜΕ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ & ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Κατασκευή μενταγιόν αξιολόγησης Νεράιδας των Δοντιών.

Οι παραπάτω δράσεις στηρίχθηκαν στο προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό από την συνάδελφο Τάνια Μάνεση.

By Παγανιά Γεωργία στις Ιουνίου 19, 2023

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ & ΕΝΕΡΓΩ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ & ΕΥΘΥΝΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-2023

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ & ΕΝΕΡΓΩ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ & ΕΥΘΥΝΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»

ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ: Δεδομένου ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δυσκολεύονται να χειριστούν και να κατανοήσουν αφηρημένες έννοιες όπως ‘‘δικαιώματα’’ ‘‘ελευθερία’’, ‘‘δημοκρατία’’ οργανώθηκαν δραστηριότητες που ενισχύουν τη συνεργασία και το κλίμα αλληλοσεβασμού και αλληλοκατανόησης στην τάξη.

Οι σχέσεις και ο τρόπος επικοινωνίας των παιδιών παίζουν μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη γενικότερης κουλτούρας σεβασμού των δικαιωμάτων.

Ο θεματικός κύκλος στοχεύει στην ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων, καθώς και στην υιοθέτηση αξιών και προτύπων σεβασμού και συνεργασίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε δράσεις που αναδεικνύουν και καλλιεργούν τα 4C’s (κριτική σκέψη, συνεργασία, επικοινωνία & δημιουργικότητα).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 7 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ‘‘Τί είναι Δικαίωμα;’’
1η δραστηριότητα: Αρχικός εννοιολογικός χάρτης με πρότερες γνώσεις των παιδιών σχετικά με το θέμα. Επίδειξη εποπτικού υλικού. Δίνεται έμφαση στα δικαιώματα των παιδιών. (Τα βασικότερα ανθρώπινα δικαιώματα είναι και δικαιώματα των παιδιών.)

Εισαγωγή στην έννοια δικαίωμα. Προβολή σχετικού βίντεο

https://youtu.be/LTWczvJzSlQ

2η δραστηριότητα:Ηλεκτρονική ανάγνωση της ιστορίας «Μαγικό Πανί» για τα Δικαιώματα των Παιδιών με σκοπό την κατανόηση επιμέρους δικαιωμάτων.

Παρακολουθούμε το παραμύθι ‘’Το μαγικό πανί’’ εδώ https://anyflip.com/hbcij/dsma/

 

3η δραστηριότητα:Φιλοτέχνηση αφίσας για τα παιδικά δικαιώματα.

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: «Γνωρίζω το Μake a wish Ελλάδος». 

Αποτελείται από 2 δραστηριότητες με συνολική διάρκεια 2 διδακτικών ωρών.

Στόχος του εργαστηρίου είναι:

Α. ως προς τις δεξιότητες του νου:

οι μαθητές

1. να περιγράφουν, να διατυπώνουν ερωτήματα, να προβληματίζονται και να ερμηνεύουν με αφορμή την παρατήρηση ψηφιακού και έντυπου εποπτικού υλικού σχετικά με τα δικαιώματα [αλφαβήτα των δικαιωμάτων].

Οι βασικές ρουτίνες (στρατηγικές) σκέψης που θα αξιοποιηθούν θα είναι οι εξής:

α. «Βλέπω-Σκέφτομαι-Αναρωτιέμαι»

και β. «Τι σε κάνει να το λες αυτό;»,

2. να παρατηρούν, να συγκρίνουν και να διαχειρίζονται κάθε νέα πληροφορία με δημιουργικό τρόπο.

Η ρουτίνα (στρατηγική) σκέψης που θα αξιοποιηθεί θα είναι κυρίως οι «Δημιουργικές Συγκρίσεις».

Β. ως προς το θέμα:

οι μαθητές

1. να γνωρίσουν τους Παγκόσμιους Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων,

2. να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τον ρόλο της Unicef, και το Makeawish μέσα από ένα συμβολικό παραμύθι

και 3. να συνειδητοποιήσουν τον τρόπο που η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων συνδέεται με την ατομική μας ευτυχία.

Υποστηρικτικό υλικό: https://www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: ‘‘Γνωρίζω τη UNICEF.’’

 

1η δραστηριότητα:Γνωριμία με τη UNICEF μέσω του παραμυθιού «Η Ζωή στη Λουλουδούπολη»

https://drive.google.com/file/d/12tjqp69cuUrRpIS1RSmP53CN0ft63w7S/view

Ετοιμάζουμε ομαδικό πανό κατασκευή όπου κάθε παιδί, επιλέγει να ζωγραφίσει ένα δικαίωμα.

 

 

Γνωριμία με το Make a wish  Ελλάδος.

Παρακολουθούμε το παραμύθι ‘’Το κοριτσάκι με τα σπίρτα’’ https://youtu.be/sqWintC7Tos

Συζήτηση με την τάξη, για τα παιδιά που περνούν δύσκολα τα Χριστούγεννα.

Γνωριμία με την οργάνωση Make a wish Ελλάδος,https://youtu.be/sqWintC7Tos

μέσω της ιστοσελίδας της και βίντεο με τις δράσεις της. Προβολή σχετικής παρουσίασης.

Απόφαση να αγοράσουμε τα χριστουγεννιάτικα αστεράκια της οργάνωσης, συμβάλλοντας στο έργο της.

Επικοινωνία του νηπιαγωγείου με την οργάνωση, αποστολή από την οργάνωση ενημερωτικών φυλλαδίων και αστεριών.

Ενημέρωση των γονέων με επιστολή για τα εργαστήρια με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και την απόφασή μας να στηρίξουμε με τα αστεράκια του make a wish.

Συγκέντρωση χρημάτων και αποστολή τους στην οργάνωση.

Ομαδική  κατασκευή του αστεριού του Makeawish.

2η δραστηριότητα:Παρατήρηση εικονογραφημένης αλφαβήτας δικαιωμάτων.

3η δραστηριότητα:Ομαδική φιλοτέχνηση αλφαβήτας δικαιωμάτων παιδιών.

 

3ο  Εργαστήριο Δεξιοτήτων του τρίτου θεματικού κύκλου έχει τίτλο «Όλοι ίσοι, διαφορετικοί και αγαπημένοι».

Στόχος του εργαστηρίου είναι:

Α. ως προς τις δεξιότητες του νου:

οι μαθητές

1. να περιγράφουν, να διατυπώνουν ερωτήματα, να προβληματίζονται και να δίνουν εξηγήσεις σχετικά με την έννοια του «διαφορετικού άλλου».

Οι βασικές ρουτίνες (στρατηγικές) σκέψης που θα αξιοποιηθούν θα είναι οι εξής:

α. «Βλέπω-Σκέφτομαι-Αναρωτιέμαι»

και β. «Τι σε κάνει να το λες αυτό;»,

2. να παρατηρούν, να συγκρίνουν και να διαχειρίζονται κάθε νέα πληροφορία με δημιουργικό τρόπο. Η ρουτίνα (στρατηγική) σκέψης που θα αξιοποιηθεί θα είναι κυρίως οι «Δημιουργικές Συγκρίσεις».

Β. ως προς το θέμα:

οι μαθητές

1. να γνωρίσουν την έννοια «διαφορετικότητα» και να την αντιληφθούν μέσα από ένα σύνολο παραμυθιών,

2. να κατανοήσουν τη σημασία του σεβασμού στο «διαφορετικό»

και 3. να συνειδητοποιήσουν ότι όλοι μας, αν και διαφορετικοί μεταξύ μας, έχουμε τα ίδια δικαιώματα.

1η δραστηριότητα: εξοικείωση με την έννοια της «διαφορετικότητας» μέσα από ένα σύνολο διαθεματικών δραστηριοτήτων.

Γνωρίζουμε τον ¨Έλμερ τον παρδαλό ελέφαντα, μέσα από το σχετικό παραμύθι.

Μαθαίνουμε το γκρι χρώμα.

Κατασκευή μάσκας ελέφαντα με πολλά χρώματα.

2η δραστηριότητα: Η έννοια του κύκλου. Ομαδικά παιχνίδια σε κύκλο. Παιχνίδια με στεφάνια.

Όλοι στον κύκλο είμαστε ίσοι. Όλοι διαφορετικοί εξωτερικά, μα όλοι με τις ίδιες δυνατότητες να κάνουμε πράγματα, τα ίδια δικαιώματα.

Φτιάχνουμε σε φύλλο εργασίας κύκλους που τους ζωγραφίζουμε με τέμπερα και περιέχουν το μήνυμα: ‘’Ολοι ίσοι’’.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4ο

Το 4ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του τρίτου θεματικού κύκλου έχει τίτλο «Δικαιώματα και συναισθήματα».

Στόχος του εργαστηρίου είναι:

Α. ως προς τις δεξιότητες του νου:

οι μαθητές

1. να κατανοήσουν τον παγκόσμιο χαρακτήρα των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Οι βασικές ρουτίνες (στρατηγικές) σκέψης που θα αξιοποιηθούν θα είναι οι εξής:

α. «Βλέπω-Σκέφτομαι-Αναρωτιέμαι»,

β. «Τι σε κάνει να το λες αυτό;»

και γ. «Λεπτομέρειες»,

2. να παρατηρούν, να συγκρίνουν και να διαχειρίζονται κάθε νέα πληροφορία με δημιουργικό τρόπο.

Η ρουτίνα (στρατηγική) σκέψης που θα αξιοποιηθεί θα είναι κυρίως οι «Δημιουργικές Συγκρίσεις» και η «3-2-1 Γέφυρα».

Β. ως προς το θέμα:

οι μαθητές

1. να αντιληφθούν ότι οι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν τα ίδια δικαιώματα,

2. να κατανοήσουν ότι η καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι σε μερικές περιπτώσεις πολύ συχνό φαινόμενο

και 3. να ευαισθητοποιηθούν για την ανάγκη προάσπισης των δικαιωμάτων όλων των συνανθρώπων μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη αλλά και τα συναισθήματα που προκαλούνται όταν τα δικαιώματα καταπατώνται.

 

1η δραστηριότητα:

Α. Προβολή παραμυθιού «Το Μικρό Εγώ είμαι Εγώ»

Έπειτα παίξαμε παιχνίδια στον υπολογιστή με θέμα το παραπάνω παραμύθι (Παιχνίδια για το παραμύθι (learningapps.org))

Β.  Ακούσαμε το Τραγούδι ‘’Εγώ είμαι εγώ’’ από τον Τριγωνοψαρούλη και ο καθένας ανέφερε κάτι στο οποίο πιστεύει ότι είναι ξεχωριστός (Εγώ είμαι εγώ – YouTube) (Ο τριγωνοψαρούλης εναντίον του μεγάλου καρχαρία – YouTube).

Έτσι, προέκυψε φύλλο εργασίας, στο οποίο ο καθένας ζωγράφισε τον εαυτό του και το δικό του προσωπικό χάρισμα.

 

Δραστηριότητα 2η:

Μιλήσαμε για την ειρήνη και φτιάξαμε τους χαρταετούς της αγάπης για να πετάξουν το μήνυμα της ΕΙΡΗΝΗΣ μακριά.

Οι μαθητές ζωγράφισαν ένα κομμάτι από τον χαρταετό με θέμα την ειρήνη και την αγάπη και έπειτα με τη βοήθεια της νηπιαγωγού δημιουργήθηκε ένα κολλάζ με όλους τους χαρταετούς των ομάδων (Ομαδική εργασία).

Δραστηριότητα 3η:

Α. Προβολή παραμυθιού «Ο εγωιστής γίγαντας»  (του Oscar Wilde)Δραστηριότητες, παιδαγωγικό και εποπτικό υλικό για το Νηπιαγωγείο & το Δημοτικό: “Ο εγωιστής γίγαντας” (του Oscar Wilde): 8 χρήσιμες συνδέσεις, εποπτικό υλικό και φύλλα εργασίας (taniamanesi-kourou.blogspot.com):  (https://www.youtube.com/watch?v=xF3rCG73Jeo

https://www.youtube.com/watch?v=67om9xxa_zI)

Β. Κάναμε ένα  φύλλο εργασίας με θέμα το παραμύθι «Ο εγωιστής γίγαντας» (χωροχρονική ιστορία με εικόνες)

Γ. Περπατήσαμε σα γίγαντες, σα νάνοι. Τεντώσαμε το σώμα μας  και γίναμε γίγαντες, το μαζέψαμε και γίναμε νάνοι. Μιλήσαμε σα γίγαντες και σα νάνοι.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5Ο

Το 5ο  Εργαστήριο Δεξιοτήτων του τρίτου θεματικού κύκλου έχει τίτλο «Ειρήνη και πόλεμος».

Ως προς τις δεξιότητες του νου:

Α.   Να γνωρίσουν τις έννοιες ειρήνη και πόλεμος, τις διαφορές τους.

Να κατανοήσουν τα προβλήματα που δημιουργεί ο πόλεμος και πόσα ανθρώπινα δικαιώματα πλήττονται και παραβιάζονται όταν αυτός υπάρχει.

Να αναγνωρίσουν την αξία της ειρήνης και τη σημασία της διατήρησής της.

Βασικές στρατηγικές σκέψης που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι εξής: α. «Βλέπω-Σκέφτομαι-Αναρωτιέμαι», β. «Τι σε κάνει να το λες αυτό;» και γ. «Τίτλοι»

Β.  οι μαθητές

1. να γνωρίσουν και να κατανοήσουν την έννοια «πρόσφυγας»,

2. να κατανοήσουν και να προβληματιστούν σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα που παραβιάζονται, όταν κάποιος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα του (ως πρόσφυγας)

και 3. να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την ανάγκη προάσπισης των δικαιωμάτων των προσφύγων. Οι βασικές ρουτίνες (στρατηγικές) σκέψης που θα αξιοποιηθούν θα είναι οι εξής:

α. «Βλέπω-Σκέφτομαι-Αναρωτιέμαι», β. «Τι σε κάνει να το λες αυτό;» και γ. «Τίτλοι»..

Γ. ως προς το θέμα:

οι μαθητές

1. να αντιληφθούν ότι πολλά από τα δικαιώματα που θεωρούμε δεδομένα, δεν είναι το ίδιο αυτονόητα για όλα τα παιδιά στον κόσμο

και 2. να ευαισθητοποιηθούν για την ανάγκη προάσπισης των δικαιωμάτων όλων των συνανθρώπων μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Να αναλάβουν δράσεις ως προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Δραστηριότητα 1η:

Α. Βίντεο- παραμύθι animation με θέμα την άσχημη πλευρά του πόλεμου. Ένα βίντεο έναυσμα για προβληματισμού των μικρών παιδιών (https://www.youtube.com/watch?v=XohTWByrsjE)

Β. Χορέψαμε με τη μουσική της ειρήνης και δραματοποιήσαμε  πώς αισθανόμασταν ακούγοντας τα τύμπανα του πολέμου (Ειρήνη-Πόλεμος – ΜΕΝΙΑ…ΖΕΙ το νηπιαγωγείο!!! (sch.gr)

Γ. Ζωγραφίσαμε ομαδικά τα χρώματα της ειρήνης και του πολέμου, ακούγοντας την κατάλληλη μουσική .

 

 

Δραστηριότητα 2η:Ο πόλεμος στην τέχνη

Α. Είδαμε και αναλύσαμε πίνακες ζωγραφικής  (ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (kindykids.gr))

Β. Γνωρίσαμε τον πίνακα Γκουέρνικα του Πάμπλο Πικάσο (Ειρήνη-Πόλεμος – ΜΕΝΙΑ…ΖΕΙ το νηπιαγωγείο!!! (sch.gr))

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 2 ομάδες. Η μια ομάδα σύνθεσε τα κομάτια της Γκουέρνικα σε ένα μαύρο κολλάζ έχοντας πρότυπο τον γνήσιο πίνακα του Πάμπλο Πικάσο, ενώ η δεύτερη ομάδα χρωμάτισε τον πίνακα με χρώματα, δίνοντας του ένα άλλο νόημα (https://e-children.blogspot.com/2014/11/blog-post.html#axzz5UZy0rKrX)

Δραστηριότητα 3η:

Α. Σε αυτή τη δραστηριότητα είδαμε ένα βίντεο- παραμύθι με θέμα την ειρήνη«Ειρήνη»

– Η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα, και έπειτα οι μαθητές έκαναν ένα φύλλο εργασίας, όπου ζωγράφισαν κάτι από το παραμύθι που είδαν στον υπολογιστή(https://www.dailymotion.com/video/x1kapil) (http://taniamanesi-kourou.blogspot.com/2016/03/blog-post_14.html)

Β. Οι μαθητές, χωρισμένα σε ομάδες, σε αυτή τη δραστηριότητα κατασκεύασαν το στεφάνι της ειρήνης (ζωγράφισαν, έκοψαν λουλούδια και κόλλησαν τα λουλούδια στο στεφάνι της ειρήνης).

Τέλος, συνεργάστηκαν για να συνθέτουν και έπειτα να κολλήσουν στο στεφάνι τους σωστά, τη λέξη ειρήνη.

Γ. Οι μαθητές τραγούδησαν και αναπαραστήσαν το τραγούδι όπου υπάρχει αγάπη, για να ταξιδέψει η φωνή τους σε όλο τον κόσμο (https://www.youtube.com/watch?v=1B2_ebEeAFA).

Δραστηριότητα 4η:

Α.Η νηπιαγωγός διάβασε στους μαθητές το παραμύθι ένα κόκκινο κουμπί, 

 

έγινε θεατρική αναπαράσταση με μαριονέτες- κούκλες και ένα κόκκινο κουμπί σχεδίασαν σε φύλλο εργασίας σε τι άλλο μπορεί να μεταμορφωθεί το κόκκινο κουμπί.

 

Β. Οι μαθητές έκαναν μια ζωγραφιά με θέμα τη βαλίτσα που θα έδιναν στον Ασίντ για να πάρει μαζί του, γιατί δεν πρόλαβε να πάρει. 

Έτσι, οι μαθητές μέσα στην βαλίτσα ζωγράφισαν διάφορα πράγματα, όπου θεωρούνταν αναγκαία να πάρει ο μικρός Ασίντ, όταν έφυγε τρέχοντας από τη χώρα του (https://drive.google.com/file/d/1fCMypxg45DL0TRkVC2iWL6dGjyl5iw2T/view).

 

 

 

 

Γ. Είδαμε στον υπολογιστή διάφορα μεταναστευτικά πουλιά και εξηγήσαμε στους μαθητές τι έννοιες μετανάστης και πρόσφυγάς.

Αναφέραμε, ότι ο μικρός Ασίντ αναγκάστηκε να αφήσει τη χώρα του λόγω του πολέμου, ενώ τα μεταναστευτικά πουλιά αποδημούν γιατί δεν αντέχουν το κρύο το χειμώνα και άρα μεταναστεύουν μέχρι την Άνοιξη σε πιο ζεστές χώρες.

Τέλος βρήκαμε στο διαδίκτυο εικόνες, τις εκτυπώσαμε και τις βάλαμε σε φύλλο εργασίας, δίπλα στον Αριστοτέλη, το πουλί που βοήθησε τον Ασίντ.

(https://blogs.sch.gr/fedra/2020/05/12/pagkosmia-imera-ton-metanasteytikon-poylion/), (https://www.youtube.com/watch?v=uloKmIahokY), (https://www.youtube.com/watch?v=G3R8MErKZwI).

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6

Το 6ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του τρίτου θεματικού κύκλου έχει τίτλο «Μπορώ κι εγώ».

Στόχος του εργαστηρίου είναι:

Α. ως προς τις δεξιότητες του νου:

οι μαθητές

1. να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

2. να κατανοήσουν και να προβληματιστούν σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που παραβιάζονται

και 3. να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την ανάγκη προάσπισης των δικαιωμάτων τους.

Οι βασικές ρουτίνες (στρατηγικές) σκέψης που θα αξιοποιηθούν θα είναι οι εξής: α. «Βλέπω-Σκέφτομαι-Αναρωτιέμαι», β. «Τι σε κάνει να το λες αυτό;» και γ. «Τίτλοι».

Β. ως προς το θέμα:

οι μαθητές

1. να αντιληφθούν την έννοια της αναπηρίας και της ανάγκης συμπερίληψης και αποδοχής των ατόμων με αναπηρία

και 2. να ευαισθητοποιηθούν για την ανάγκη προάσπισης των δικαιωμάτων όλων των ατόμων με αναπηρία μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Σε αυτό το εργαστήριο μιλήσαμε για την αναπηρία και για να κατανοήσουμε ένα τόσο λεπτό ζήτημα, είδαμε διάφορα βίντεο στον υπολογιστή με παιδιά που έχουν κάποια μορφή αναπηρίας.

1η  δραστηριότητα: διδακτική αξιοποίηση ενός συνόλου δραστηριοτήτων για την κατανόηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία που πολλές φορές παραβιάζονται.

Το υλικό από την Τάνια Μάνεσηhttps://taniamanesi-kourou.blogspot.com/2020/12/10.html

 

ΒΙΝΤΕΟ

1 https://youtu.be/vtrHIa0RkAo

2 Η ΦΙΛΗ ΜΟΥ Η ΖΩΗ

https://youtu.be/wvli50kQc3o

 

3  ΤΟ ΔΩΡΟ

https://youtu.be/WjqiU5FgsYc

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

https://blogs.sch.gr/4nipathin/2021/12/05/3-dekemvrioy-pagkosmia-imera-anapirias/?fbclid=IwAR0ylZ5XzXbTkYa274Q685oxWyIGC7P-SwPwUUUJyP7v0XE8s8hxHRTCVek

 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

https://tsirimpasieleni.blogspot.com/2012/12/3.html

 

2η δραστηριότητα: Έπειτα, τα ίδια τα παιδιά μπήκαν στην θέση τους και έπαιξαν διάφορα παιχνίδια, όπως τυφλόμυγα, ο οδηγός-βοηθός, ζωγραφική με το στόμα, κουτσό, το σύστημα γραφής των τυφλών braille (με τη βοήθεια μιας αυγοθήκης με έξι θέσεις και έξι μπαλάκια), ώστε με αυτό τον τρόπο να κατανοήσουν κάποιες μορφές αναπηρίας.

3η δραστηριότητα: Τέλος, οι μαθητές ζωγράφισαν μια εικόνα με δυο παιδιά που κάθονταν σε αναπηρικό καροτσάκι, και στο ουράνιο τόξο έγραφε, « Μη με λυπάσαι! Θέλω να με σέβεσαι!»

(https://taniamanesi-kourou.blogspot.com/2020/12/10.html), (https://sway.office.com/e7TLPHdksEWA8HRd?fbclid=IwAR0ypjIZmLsuAvEMv5C3vsUBKvSF2KofNzCu_NVey7k8Rsv5DDDrLigpS9Y), (https://www.youtube.com/watch?v=vtrHIa0RkAo), (https://www.youtube.com/watch?v=wvli50kQc3o) (https://tsirimpasieleni.blogspot.com/2012/12/3.html#).

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7

Το 7οΕργαστήριο Δεξιοτήτων του τρίτου θεματικού κύκλου έχει τίτλο «Αξιολόγηση».

Στόχος του εργαστηρίου είναι:

Α. ως προς τις δεξιότητες μάθησης (συνεργασία, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα και επικοινωνία):

οι μαθητές να ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν την αξία των συμμαθητών τους ως συνεργατών [κριτική σκέψη], να μετασχηματίσουν τα προσωπικά τους βιώματα μέσα από βιωματικές δράσεις [δημιουργικότητα], να συνεργαστούν [συνεργασία] και να μάθουν πώς να αξιοποιούν τα κατάλληλα μέσα, ώστε να επικοινωνούν την οπτική τους και τη γνώμη τους στην ομάδα [καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας].

Β. ως προς τις δεξιότητες του νου:

οι μαθητές

1. να προβούν με την καθοδήγηση και υποστήριξη του/της νηπιαγωγού σε οργανωτική, αναλυτική και παραγωγική επεξεργασία των συλλεγμένων δεδομένων της θεματικής ενότητας

και 2. να έχουν επίγνωση, παρακολούθηση και έλεγχο της σκέψης τους.

Γ. ως προς το θέμα:

οι μαθητές

1. να κατανοήσουν τον ρόλο της ομάδας και την αξία της συνεργασίας

και 2. να έχουν κατανοήσει τους βασικούς άξονες του θέματος του συγκεκριμένου κύκλου.

Στο 7ο  και τελευταίο εργαστήριο έγινε αξιολόγηση της δεξιότητας των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Συνεπώς, δόθηκαν φύλλα εργασίας με ποια είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα.

1η  δραστηριότητα: Αξιολόγηση: «Τότε νόμιζα – Τώρα ξέρω»: οι μαθητές αποτιμούν το πρόγραμμα και την ολοκλήρωση του τρίτου θεματικού κύκλου, ξεκινώντας με αυτά που γνώριζαν στην αρχή σε αντιπαραβολή με όσα έχουν κατακτήσει με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Οι μαθητές θα έπρεπε να βάλουν μια χαρούμενη φατσούλα- προσωπάκι  σε αυτά που θεωρούν ότι είναι τα σωστά ανθρώπινα δικαιώματα (σχολείο, οικογένεια, ειρήνη, αγάπη).

2η δραστηριότητα: Έπειτα, οι μαθητές με τη βοήθεια της νηπιαγωγού έφτιαξαν ένα κολλάζ με όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες αποτυπώνουν εικαστικά τις εντυπώσεις και τα σημεία του θεματικού κύκλου που θεωρούν πιο σημαντικά ή πιο ενδιαφέρον

Το κολλάζ είχε όλους τους μαθητές γύρω-γύρω, να κρατούν ένα μπαλόνι, το οποίο  οι μαθητές πρώτα το ζωγράφισαν και έπειτα έγραψαν  το αρχικό γράμμα από ένα ανθρώπινο δικαίωμα και μέσα έβαλα τον πλανήτη Γη και εν συνεχεία, κόλλησαν  επάνω το περιστέρι της ειρήνης.

3η δραστηριότητα: Τέλος, οι μαθητές έκαναν έναν μεγάλο κύκλο, κράτησαν τα χέρια τους και τραγούδησαν και χόρεψαν το τραγούδι «Αν όλα τα παιδιά της Γης».

Ζωγράφισαν τα δικαιώματα χρησιμοποιώντας ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ ΤΟΥ KEITH HARING.

Οι παραπάτω δράσεις στηρίχθηκαν στο προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό από την συνάδελφο Τάνια Μάνεση.

Επίσκεψη οδοντιάτρου στο σχολείο μας 2023

 • Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου δεξιοτήτων για την στοματική υγιεινή,  μας  επισκέφθηκε στο σχολείο ο παιδοοδοντίατρος   Έκτορας Φουσέκης για να λύσει τις απορίες μας και να μας ενημερώσει πως μπορούμε να προσέχουμε τα δόντια μας. 
 • Μας έκανε αρχικά μια παρουσίαση σε power point, όπου μας έδειξε τις τροφές που πρέπει και δεν πρέπει να τρώμε, εικόνες από κατεστραμμένα δόντια παιδιών για να δούμε τις συνέπειες που μπορεί να έχει στα δόντια μας η κακή διατροφή και η κακή στοματική υγιεινή.
 • Μας μίλησε για τα μικρόβια, μας έδειξε πως πρέπει να βουρτσίζουμε σωστά τα δόντια μας, μας ενημέρωσε κάθε πότε πρέπει να επισκεπτόμαστε τον παιδοοδοντίατρο (σίγουρα 1 φορά τον χρόνο). 

 

 • Στην συνέχεια απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις μας για τα σιδεράκια, τα μασελάκια μέχρι και για την νεράιδα των δοντιών.  
 • Τέλος, μας έφερε ψεύτικα δόντια και μια μεγάλη οδοντόβουρτσα για να εξασκηθούμε όλοι στο σωστό βούρτσισμα των δοντιών και να σιγουρευτούμε ότι δεν θα το κάνουμε ποτέ ξανά λάθος.  


Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με την παρουσίαση του κυρίου Έκτορα πριν φύγει του έδειξαν την αγάπη τους και το ευχαριστώ με μία συμβολική κατασκευή.

 

και στη συνέχεια λάβαμε  το παρακάτω ευχαριστήριο εμαιλ που μας γέμισε ακόμα μεγαλύτερη χαρά.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευκαιρία που μου δώσατε να διδάξω στα παιδιά του 15ου Νηπιαγωγείου Πατρών τη σημασία της στοματικής υγιεινής για την πρόληψη της τερηδόνας και την λοιπών νόσων του στόματος. Ελπίζω να σας άρεσε η παρουσίαση μου και να απάντησα ικανοποιητικά στις ερωτήσεις των μικρών παιδιών. Εγώ πάντως μπορώ να πω με σιγουριά  ότι απόλαυσα το κάθε δευτερόλεπτο.
                                                                                      Με ιδιαίτερη εκτίμηση
                                                                                        Έκτορας Φουσέκης
                                                                                       Χειρουργός Οδοντίατρος
Και μεις κύριε Έκτορα,απολαύσαμε το κάθε λεπτό. Είστε εξαιρετικός επιστήμονας!!!!!

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ -ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-2022-23

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ»

 

ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ: Σκοπός είναι η γνωριμία με τα κυριότερα ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση στην Ελλάδα και τους κινδύνους από τους οποίους απειλούνται. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών για την ανάγκη προστασίας του πλανήτη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 7 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Στον κύκλο των 7 εργαστηρίων θα δοθεί έμφαση στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων που αναφέρθηκαν διεξοδικά στην πρώτη ενότητα του παρόντος Σχεδίου Δράσης. Βασικός σκοπός του θεματικού κύκλου θα είναι αρχικά η γνωριμία με τα κυριότερα ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση στην Ελλάδα καθώς και οι κίνδυνοι, από τους οποίους απειλούνται. Μέσα από κατεξοχήν βιωματικές δράσεις, τα παιδιά θα μπουν στη θέση των ζώων που κινδυνεύουν και θα ενθαρρυνθούν να προτείνουν λύσεις, να επιλέγουν τις βέλτιστες λύσεις, να δημιουργούν «πρωτότυπα» αλλά και να αξιολογούν τα στάδια της λύσης που η ομάδα υιοθέτησε και εφάρμοσε.

Χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα αντληθούν από τη σελίδα:

https://inactionforabetterworld.com/%CE%B2%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD/parapono-zoon-abc-dimotikou/

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ‘‘Πρώτη γνωριμία με τα ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση.’’

0

Εισαγωγή με τη στρατηγική της ιδεοθύελλας (αρχικός εννοιολογικός χάρτης).

1

Παρακολούθηση σχετικών βίντεο παγκοσμίως αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

https://www.youtube.com/watch?v=ELPhs2ChAPc&ab_channel=Perierga

 

https://www.youtube.com/watch?v=U9esYuHMsAo&ab_channel=AnnaVladeni

Δημιουργία επιμέρους ομάδων (φωκάκια / δελφινάκια / αρκουδάκια / χελωνάκια / τσακαλάκια / ελαφάκια)

και online ψηφιακά παιχνίδια 

https://wordwall.net/el/resource/17302018/%CF%84%CE%B1-%CE%B6%CF%8E%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CE%BD

https://learningapps.org/view11139392

 

https://learningapps.org/12149564

https://wordwall.net/pl/resource/2269901/%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%B6%CF%8E%CE%B1-%CF%85%CF%80%CF%8C-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%AF%CF%80%CE%BB%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/19646599/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b5%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%ce%b6%cf%8e%ce%b1-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%8d%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%85%cf%80%cf%8c-%ce%b5%ce%be%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%89%cf%83%cf%84%cf%8c-%ce%ae-%ce%bb%ce%ac%ce%b8%ce%bf%cf%82

 

https://wordwall.net/pl/resource/10940584/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF-%CE%B6%CF%8E%CE%BF-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: ‘‘Ποιος και τι με απειλεί;’’

Παρακολούθηση διαφανειών.

https://inactionforabetterworld.com/wp-content/uploads/2020/05/zwanew.pdf

 

Ακρόαση τραγουδιού και ποιήματος (τα ζώα τα προσέχουμε) και αντιπροσωπευτικών ήχων ζώων.

3

https://www.youtube.com/watch?v=Lt4Msf8KmKk&ab_channel=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1

https://inactionforabetterworld.com/wp-content/uploads/2020/05/zoa-tragoudi.mp3

Ενασχόληση με επιδαπέδιο παιχνίδι μνήμης με κάρτες (ζώα που κινδυνεύουν).

4

Αφήγηση: <<Το Παράπονο των Ζώων>>

[ήρωες: Μόνα Μονάχους, η Φώκια (Αλόννησος) / Λέτα Καρέτα, η Χελώνα (Ζάκυνθος) / Ούρσουλα η Αρκούδα (ursus=καφέ) / Λυκούργος ο Λύκος]

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: ‘‘Απειλή και κλιματική αλλαγή.’’

Δημιουργία ομαδικής αφίσας (καφέ αρκούδα: φροντίζω, μαθαίνω, κατανοώ…).

5

Παρακολούθηση ψηφιακού υλικού περί κλιματικής αλλαγής.

https://www.youtube.com/watch?v=PqxMzKLYrZ4&t=53s

https://www.youtube.com/watch?v=ko6GNA58YOA

 

Κατασκευή αφίσας – τρίπτυχου (Χρώμα-Σύμβολο-Εικόνα).

6

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: ‘‘Το δίχτυ της ζωής.’’

(Πίνακας αναφοράς 8 οργανώσεων).

7

Παρακολούθηση ψηφιακού και εποπτικού υλικού

 

https://www.youtube.com/watch?v=NAuIsgvrpC4

Συμπλήρωση φύλλων εργασίας (Κεφαλαίο ΧΕΛΩΝΑ και ΦΩΚΙΑ & Ζώο και Λογότυπο Οργάνωσης).

8

Θεατρικό παιχνίδι: <<Το Δίχτυ της Ζωής>> (υλικά: κουβάρι & κούκλα)

9

Σύνθεση εννοιολογικού χάρτη σκέψεων και λύσεων.

10

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5: ‘‘Λύσεις σε μικρά βιβλία.’’

Εξήγηση δομής minibook (παιδαγωγική Freinet).

Εικονογράφηση minibook.

Αντιγραφή τίτλου minibook& αναγραφή ονόματος εικονογράφου.

11

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: ‘‘Το Παραμύθι … αλλιώς!’’

Αναδιήγηση ιστορίας (το Παράπονο των Ζώων) με αίσιο τέλος και ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ προς τα παιδιά.

Εικονογράφηση (νέου) παραμυθιού.

12

https://docs.google.com/presentation/d/1OT07TYeGSLlQxuoa_HZW2EQD7BCIkiLej3cfHZVbiBE/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRX6HaK6K087zZ-HchgZvi-whcUe2RbvQ1QSCnTJ8x7GZZDb8vMWIdHvmz–ahOTHWVikiyToJXK2KW/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

Δραματοποίηση (νέου) παραμυθιού (Μόνα, Λέτα, Ούρσουλα, Λυκούργος).

13

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7: ‘‘Αξιολόγηση.’’

Μελέτη Παγκόσμιας Διακήρυξης Δικαιωμάτων Ζώων (14 άρθρα).

14

Αναδιάρθρωση εννοιολογικού χάρτη με την προσθήκη νέων λύσεων.

15

Διαδικτυακή συνεργασία μέσω πλατφόρμας ZOOM με τον κύριο Τσάκαλο, εκπρόσωπο της οργάνωσης MOm.

16

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (Ποιόν πίνακα προτιμώ: Κοίταξε λιγάκι εδώ!)

17

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΧΕΡΑΚΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΓΗ.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΕΝΕΡΓΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ (φύλλο αυτοαξιολόγησης: Πόσο Μου Άρεσε Ο Θεματικός Κύκλος).

18

Οι παρακάτω δράσεις στηρίχθηκαν στο προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό από την συνάδελφο Τάνια Μάνεση.