Etwinning “Let’s play every day”-Η περίληψη του έργου και η τελική μας παρουσιάση. 2021.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι  περήφανοι και τυχεροί  που συμμετείχαμε στο πρόγραμμα  Let’s play every day!!!
Σας παρουσιάζουμε την τελική μας παρουσίαση του έργου που τόσο αγαπήσαμε με το παρακάτω ψηφιακό εργαλείο
και  επίσης την εξαιρετική περίληψη όπως συντάχθηκε από  την συνάδελφο Χριστίνα  Τσανάκα του 12ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας.

SUMMARY OF OUR PROJEC – Let’s play every day.

Το  έργο etwinning,  Let’s play every day!   υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2020-21 και συμμετείχαν 25 σχολεία από την Ελλάδα, , τη Σερβία , Σλοβακία και την Τουρκία

Το παιχνίδι αποτελεί το πρώτο μέσο εκπαίδευσης, είναι ένας τρόπος εκμάθησης και ανάπτυξης της προσωπικότητας των παιδιών που αλληλεπιδρούν με τους γύρω τους, αντιλαμβάνονται τον κόσμο, εκφράζουν ιδέες και σκέψεις αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητα και την αυτονομία τους. 

Η αξία του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι μοναδική καθώς οδηγεί τα παιδιά να μάθουν μέσω της πρακτικής με διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο. 

Μέσω αυτού του προγράμματος στα παιχνίδια οι μαθητές μας θα ενισχύσουν την κοινωνική τους αλληλεπίδραση, την έκφραση, την επικοινωνία, θα αποκτήσουν νέες εμπειρίες, δεξιότητες και γνώσεις.

 Θα συνεργαστούν μέσω ΤΠΕ για την παραγωγή συνεργατικών προϊόντων με παιχνίδια και κοινωνικο-συναισθηματικές δραστηριότητες καλλιεργώντας δεξιότητες και αξίες που είναι διαχρονικές και απαραίτητες για τον εαυτό τους και την κοινωνία του 21ου αιώνα.

Το παιχνίδι, όπως αναφέρει και ο Froebel Friedrich, είναι η σημαντικότερη  εξέλιξη της παιδικής ηλικίας, καθώς το παιχνίδι από μόνο του αποτελεί έκφραση του τι υπάρχει στην ψυχή του παιδιού.

Εξαιτίας της  πανδημίας ,τα σχολεία το μεγαλύτερο διάστημα λειτουργούσαν διαδικτυακά  μέσω της πλατφόρμας  WEBEX. Το έργο ( διάρκειας 9 μηνών) υλοποιήθηκε ως το τέλος του σχολικού έτους.  Η  ομάδα συνέχισε το πρόγραμμα  εξ αποστάσεως με τα παιδιά και τη βοήθεια των γονέων.  Με την επάνοδο στα σχολεία το έργο ολοκληρώθηκε. Υπήρξε πλήρης ένταξη του θέματος στο αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου κινητοποιώντας το ενδιαφέρον των παιδιών με διαδικασίες ενεργούς μάθησης βιωματικού χαρακτήρα.

Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί τα παιδιά:

Να καλλιεργήσουν  δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και συμμετοχής μέσω παιχνιδιών

Να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με παιδιά από άλλες χώρες που γνωρίζουν τα παιχνίδια τους

Δημιουργήσουν τα δικά τους πρωτότυπα παιχνίδια

Να  διασκεδάσουν, να αισθανθούν χαρά και απόλαυση μέσω του παιχνιδιού

Να μάθουν να χρησιμοποιούν  εργαλεία web2.0

Να καλλιεργήσουν κριτική σκέψη, παρατήρηση, ευθύνη για πρωτοβουλία, φαντασία και δημιουργικότητα

Να κατανοήσουν τη σημασία του παιχνιδιού για τη σωματική και ψυχική τους υγεία

Να  κατανοήσουν το διαχρονικό παιχνίδι

Ο τίτλος του έργου << Lets play every day! >> επιλέχθηκε με ψηφοφορία με συμμετοχή  όλων των   μελών  του έργου

 

Με τις ιδρύτριες να οργανώνουν το έργο ,να δίνουν κατευθύνσεις έγινε ο προγραμματισμός, κάθε σχολείο ανέλαβε τα καθήκοντα του, δημιουργήθηκε ένας χάρτης με όλες τις χώρες συμμετοχής στο έργο.

Ξεκινήσαμε το Σεπτέμβρη τη γνωριμία μεταξύ των δασκάλων, των παιδιών και των χωρών του προγράμματος με online συνδέσεις, μέσω chat, τηλεδιασκέψεων στο etwinning liveWedex. Οι συνεργάτες οργανώθηκαν επίσης σε ομάδες 2 ή 3 σχολείων που επικοινωνούσαν μεταξύ τους στο Διαδίκτυο και δημιούργησαν μασκότ.  Mε ψηφοφορία επιλέχθηκε από όλα τα σχολεία, η πλειοψηφούσα Μασκότ. Το Λογότυπο του έργου δημιουργήθηκε από τα 25 σχολεία σε συνεργασία, καθώς τα στοιχεία του είναι οι δημιουργίες όλων. Προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον των παιδιών  οι δραστηριότητες παρουσιάζονται μέσα από τη γωνιά του έργου του κάθε σχολείου, εκεί τα παιδιά  ερευνούν, παρατηρούν και δημιουργούν. Τα σχολεία επικοινωνούν και γνωρίζονται μεταξύ τους μέσω ενός παιχνιδιού και δημιουργείται  ένα ψηφιακό βιβλίο με τα παιχνίδια που έπαιξαν οι ομάδες.

Τα σχολεία  του έργου συμμετείχαν  στην  Ευρωπαϊκή εβδομάδα κώδικα και οι δράσεις τους που είναι σχετικές με παιχνίδια αναρτήθηκαν σε ένα padlet  Επίσης έγινε ενημέρωση γονέων για το έργο και την πλατφόρμα του etwinning με διάφορους τρόπους, όπως μέσω συναντήσεων με προβολή σχετικού βίντεο, με ενημερωτική επιστολή, με ανάρτηση στις ιστοσελίδες των σχολείων ,blogs.

Οι δραστηριότητες με παιδαγωγικά παιχνίδια και παιχνίδια  online αναρτούνται στις αντίστοιχες σελίδες του έργου. Τα παιδιά παρατηρούσαν και έπαιζαν τα παιχνίδια των άλλων σχολείων

Δίνεται  έμφαση  από τα σχολεία με διάφορες δράσεις και δραστηριότητες, όπως:   ημέρα ασφαλούς Διαδικτύου-Safer Internet Day, να γνωρίσουν τα μέρη του υπολογιστή, τη χρήση του, τον ασφαλή τρόπο  πλοήγησης, καθώς και τους κινδύνους.  Οι δράσεις με τη μορφή βίντεο ,κολάζ, αφίσας αναρτούνται  στο  twinspace του έργου.   Η ιδιαιτερότητα της φετινής χρονιάς λόγω της πανδημίας και το συνεχόμενο άνοιγμα –κλείσιμο των σχολείων ,οι περισσότερες δράσεις γίνονται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα webex.

Οι συνεργάτες του έργου αποφάσισαν να δημιουργήσουν παιχνίδια συνεργασίας σε μια ηλεκτρονική συνάντηση στο eTwinning live. Έτσι τα σχολεία του έργου μας οργανώθηκαν σε 2 ομάδες για να δημιουργήσουν δύο διαδικτυακά παιχνίδια για τον Δεκέμβριο. Το ένα παιχνίδι είναι ο τροχός και το άλλο ένα παζλ. Παίξαμε διαδικτυακά τα δύο αυτά παιχνίδια και δημιουργήθηκε ένα βιβλίο ψηφιακό. Σε ένα padlet ανέβηκαν οι χριστουγεννιάτικες ευχές των σχολείων του έργου.  Δημιουργήθηκαν από όλα τα σχολεία online παιγνίδια και παζλ  τα οποία  παίξαμε online    με τους συνεργάτες φίλους   του έργου .Τα  δύο padlet ,ένα με τα  παιχνίδια και ένα με τα κολάζ των παιχνιδιών που παίξαμε online στο σχολείο μας που έφτιαξαν οι φίλοι μας αναρτήθηκαν στις σελίδες του etwinning.

Τέλος οι συνεργάτες ψήφισαν κατά πόσο πέτυχε ο στόχος δημιουργίας συνεργατικών διαδικτυακών παιχνιδιών για τα Xριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Από το 3ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου και της Μασκότ του έργου μας  ξεκίνησε μια συνεργατική ιστορία στο  meetingwords, πέρασε  με τη συμμετοχή όλων των Μασκότ που αντιπροσωπεύουν τα σχολεία μας και τελείωσε πάλι στο ίδιο Νηπιαγωγείο. Τα σχολεία σε ζευγάρια, το ένα θα γράψει την ιστορία και το άλλο θα τη  ζωγραφίσει, θα παρουσιάσει τα παιχνίδια με όποιον τρόπο θέλει (παιχνιδιάρικο και ευφάνταστο), ξεκινώντας και τελειώνοντας με συγκεκριμένες φράσεις που επαναλαμβάνονται σε κάθε σελίδα της ιστορίας. Η ιστορία έχει πρόλογο και θα έχει έναν επίλογο. Με την ολοκλήρωση της  εκδόθηκε και παρουσιάστηκε σε μορφή  ebook. Γιορτάσαμε και συμμετείχαμε στην παγκόσμια μέρα παιχνιδιού με παιχνίδια μέσα και έξω από την τάξη και με online etwinning δήλωση. Σε ένα πίνακα linoit ανέβηκαν τα αποτελέσματα της όμορφης δράσης που τόσο  άρεσε και ενθουσίασε τα παιδιά.

Ο Μάρτιος έρχεται η σειρά των γονέων  ,τα παιδιά τους  παίρνουν συνέντευξη για τα παιχνίδια που έπαιζαν στην παιδική τους ηλικία, παίζουν το αγαπημένο τους παιχνίδι ,το φωτογραφίζουν ,καταγράφουν σε ένα χαρτί  το όνομα και τους  κανόνες, Τα παιδιά ζωγραφίζουν το παιχνίδι και το κολάζ  του κάθε σχολείου από τη δράση αυτή το ανεβάζουν σε ένα wakelet.  Σε δεύτερη φάση επιλέγουν ένα γονικό παιχνίδι άλλου σχολείου το παίζουν , το φωτογραφίζουν και δημιουργείται ένα συνεργατικό  ηλεκτρονικό βιβλίο. Ο Απρίλιος στην εξ αποστάσεως λειτουργία των σχολείων και για να γιορτάσουμε την ημέρα βιβλίου, κάθε σχολείο δημιουργεί μία κάρτα με το δικό της παραμύθι με ερωτήσεις πάνω στο παραμύθι και μια δραστηριότητα παιχνιδιού σχετική με το  παραμύθι. Οι κάρτες παραμυθιών αναρτώνται σε ένα συνεργατικό έγγραφο pptx και παίζεται από όλα τα μέλη του έργου. Έγινε αγαπημένη δράση των παιδιών ,γνώρισαν πολλά παραμύθια ,διασκέδασαν… Ο Μάιος μας βρίσκει ξανά στα σχολεία μας  και τι καλύτερο από παιχνίδια στην αυλή.   Let`s play every day! ,χαρά ,δημιουργία ,χαμόγελα, ενθουσιασμό και πολλά άλλα συναισθήματα αποτυπώθηκαν στα κολάζ που αναρτήθηκαν σε padlet στο twinspace.

Με την ολοκλήρωση του έργου έγινε η αξιολόγηση του, από τους εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς όλων των σχολείων, είχε τη μορφή ερωτηματολογίου σε φόρμες google .

Μέσα από το έργο παράχθηκαν συνεργατικά προϊόντα μέσω της τεχνολογίας όπως ημερολόγια, ebookvideosonline παιδαγωγικά παιχνίδια, fairy tales cards.

 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν:

Συνεργατικοί πίνακες; Padlet,pinup

Συννεφόλεξα: wordart

Χάρτες: scribble maps

Ψηφοφορία: tricider dostorming

Κολάζ: Collage maker/ Befunky/ photoCollage.com/ Picsart/inCollage ,pic collage, pixiz, fotocollage,pizapp

postermaker glogster, pizap canva,fotojet, photovisi, photoscape,foto editor, fotor photofunia, fotojet, Be funky Collage, incollage,photostatic, collage maotocollage, powerpoint/ VipTalisman.com, postermywall, power point,

Βίντεο: Windows video maker,kizoa, biteable

Audacity για την ηχογράφηση και το kdenlive, Smilebox, animoto, movie maker,shotcut, biteable, genially, powerpoint, thinglink

Συνεργατική ζωγραφική: colorillo,Twiddla

Google: google docs, blogspot, google forms, google presentation

Παιχνίδια: learning apps,Jigsaw Puzzle,educaplay(εκπαιδευτικό εργαλείο)

e-book: storyjumber, issue, flipsnack, book creator, calameo,

Ιστογράμματα: Kidspiration, popplet

Διάφορα: prezi, Wakelet, sway, thinglink

Votingtriciderdotstorming

 

Μια όμορφη παρέα 25 σχολείων αντιμετώπισαν  την  πανδημία με παιχνίδι είτε στο σπίτι ή στην αίθουσα του  σχολείου ή στην αυλή ή online διαδικτυακά παιχνίδια που δημιούργησαν τα ίδια.  . Ένα υπέροχο ταξίδι  παιχνιδιού, με περιπέτεια, υπέροχες  εμπειρίες, πρωτότυπα συνεργατικά προϊόντα, ξεχωριστούς συνεργάτες , μοναδικά παιδιά και εξαιρετικούς γονείς.

Η παρουσίαση του έργου έγινε στους γονείς με video, σε μορφή  βιβλίου με  mail,διαδραστικής αφίσσας (thinglink) με δημοσιεύσεις σε ιστολόγια και  facebook.  Ακόμη το έργο έγινε γνωστό στην εκπαιδευτική κοινότητα, σε παιδιά και εκπαιδευτικούς συστεγαζόμενων σχολείων καθώς και με δημοσιεύσεις σε ιστολόγια  και blogs  των συμμετεχόντων σχολείων.

Στο τέλος του έργου απονεμήθηκε κοινό δίπλωμα συμμετοχής στα παιδιά των συνεργαζόμενων σχολείων.

Το πρόγραμμα αποτέλεσε μια μοναδική εμπειρία με πολλά οφέλη για τα παιδιά και εκπαιδευτικούς. Οι στόχοι του έργου , όπως,  η  σωστή χρήση της τεχνολογίας, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών, η διεύρυνση των οριζόντων τους, να αναπτύξουν την φαντασία τους, να εφαρμόζουν κανόνες, να γνωρίσουν καινούργια παιχνίδια ,να διασκεδάσουν, να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν ιδέες, να αλληλεπιδράσουν, να παρατηρούν, να περιγράφουν και να εκφράζουν σκέψεις και απόψεις, να συνεργαστούν μέσω Τ.Π.Ε. για την παραγωγή κοινού έργου, να αξιολογήσουν  κ.α. επιτεύχθηκαν. Προγράμματα βασισμένα σε ανθρώπινες αξίες, στην επικοινωνία και συνεργασία, στην ελευθερία σκέψης και έκφρασης βρίσκουν ανταπόκριση στην κοινωνία και προκαλούν αλλαγές στη νοοτροπία του σχολικού προγράμματος.

Λίγο πριν την λήξη είχαμε μια αποχαιρετιστήρια συνάντηση και ευχηθήκαμε καλό καλοκαίρι

The collaborators of the project “Let’s play every day” communicate, share experiences and farewell wishes

The names of the teachers who participated in the project!

Ως 15ο Νηπιαγωγείο Πατρών και ως υπεύθυνη του προγράμματος θα ήθελα από καρδιάς ……….

Να ευχαριστήσω θερμά  όλους τους συμμετέχοντες του έργου ,υπέροχα παιδιά, υπέροχοι γονείς,υπέροχοι εκπαιδευτικοί .

Ευχαριστώ θερμά τις ιδρύτριες του φετινού project στο etwinning οι οποίες για άλλη μια χρονιά με την εξαιρετική ιδέα του LETS PLAY EVERY DAY μας δόθηκε η ευκαιρία να μάθουμε ,να διασκεδάσουμε, να αλληλεπιδράσουμε ,να επικοινωνήσουμε και να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες αυτής της τόσο ιδιαίτερης σχολικής χρονιάς.

Kαι εις άλλα με υγεία!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

Γιορτή του πατέρα 2021.

Η ημέρα του πατέρα, ή όπως έχει επικρατήσει να την λέμε «γιορτή του πατέρα», είναι η παγκόσμια γιορτή που τιμούμε τους μπαμπάδες όλου του κόσμου.

Φυσικά τους γονείς μας τους τιμάμε και τους αγαπάμε κάθε μέρα του χρόνου αλλά οι παγκόσμιες ημέρες αυτές μας δίνουν τη ευκαιρία να τους πούμε και να τους δείξουμε για μία ακόμα φορά πόσο τους αγαπάμε!

Η πρώτη γνωστή ιστορικά περίπτωση οργανωμένου εορτασμού της Ημέρας του Πατέρα έλαβε χώρα στο Φέαρμοντ της Δυτικής Βιρτζίνιας των Ηνωμένων Πολιτειών στις 5 Ιουλίου 1908.

Διοργανώθηκε από την Γκρέις Γκόλντεν Κλέιτον (Grace Golden Clayton), η οποία ήθελε να γιορτάσει προς τιμήν των 210 νεκρών πατέρων που έχασαν τη ζωή τους σε ορυχείο στην αποκαλούμενη Τραγωδία του Μόνονγκα (Monongah Mining disaster) μερικούς μήνες πριν στο Μόνονγκα της Δυτικής Βιρτζίνιας, τον Δεκέμβριο του 1907.

Το πρώτο νομοσχέδιο που πήγε στο αμερικανικό Κογκρέσο και αφορούσε στην επισημοποίηση της γιορτής του πατέρα το 1913 καταψηφίστηκε λόγω φόβων περί εμπορευματοποίησης της εορτής.

Ύστερα από μερικές ακόμα αποτυχημένες προσπάθειες ανάδειξης της εορτής, το 1966 ο πρόεδρος Λίντον Τζόνσον εξέδωσε το πρώτο προεδρικό διάταγμα που τιμούσε επισήμως τους πατέρες, και καθιέρωνε την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου ως Ημέρα του Πατέρα.

Έξι χρόνια αργότερα, το 1972, ο πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον οριστικοποίησε τη γιορτή ως μόνιμη εθνική εορτή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Aγαπημένοι μας μπαμπάδες σας αφιερώνουμε το παρακάτω τραγούδι…..

 

ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΣ ΠΟΛΛΑ!!!!!!!!!!

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και ποδηλάτου.2021

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

https://www.youtube.com/watch?v=B-CuE1ecFgg

Τα παιδιά μας στέλνουν το δικό τους μήνυμα με έναν μοναδικό τρόπο!
Φτιάξαμε τη δική μας αφίσα για την προστασία του περιβάλλοντος

Με αφορμή την ημέρα αυτή αναφερθήκαμε και στην παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου…..που γιορτάζεται και αυτή στις 3 Ιουνίου.

Το ποδήλατο είναι ελευθερία, είναι διασκέδαση, κάνει καλό στη σωματική  και ψυχική υγεία, κάνει καλό στον ένα και μοναδικό πλανήτη μας.

Φυσικά δεν ξεχνάμε ούτε μέρα την Ανακύκλωση σε υλικά-καπάκια -μπαταρίες και λάδια …..

      

Άλλη μια χρονιά με συνείδηση οικολογική!!!!!!!!!!!

Etwinning Απρίλη-Μάη και Ιούνη 2021 “Let’s play every day”.Εξ αποστάσεως και διαζώσης.

Φτάσαμε στον  Απρίλιο και τα σχολεία μας εξακολουθούν να είναι κλειστά …..συνεχίσαμε όμως τις δράσεις μας εξ αποστάσεως

και με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου, κάθε σχολείο διάλεξε έναν ήρωα από κάποιο γνωστό παραμύθι κι έπρεπε να φτιάξουν μια κάρτα με τον ήρωα, μια ερώτηση σχετική με το παραμύθι, την απάντηση και μια  εντολή ώστε να δημιουργηθεί ένα κοινό συνεργατικό παιχνίδι μεταξύ όλων των συνεργατών.

Εμείς διαβάσαμε τον Κοντορεβυθούλη…….εξ αποστάσεως

στη συνέχεια συζητήσαμε σχετικά με τη δημιουργία της δικής μας κάρτας με πιθανές ερωτήσεις και απαντήσεις.

Question:How many little brothers did (Hop-o-My-Thumb)have?

Answer:Seven

Order:Say the seven days of the week

Or

the seven colors of the rainbow.

Counting with your fingers.

Στο τέλος ζωγραφίσαμε τον ήρωα του παραμυθιού και φτιάξαμε την κάρτα για την συμμετοχή μας στο συνεργατικό παιχνίδι καρτών με ήρωες τα παραμύθια.

Και επειδή ο κοντορεβυθούλης ήταν τόσο μικρός σαν το ρεβύθι τραγουδήσαμε το κουκί και το ρεβύθι


Μετά τις διακοπές του Πάσχα το Μάιο γυρίζοντας στο σχολείο μας συνεχίσαμε το πτόγραμμα μας δια ζώσης.

Παίξαμε τα παιχνίδια των γονιών μας

Την κολοκυθιά,την μπουκάλα και την σβούρα

  

αλλά και τα παλαιότερα που είχαμε ξαναπαίξει …..

https://blogs.sch.gr/15nipat/2020/12/16/etwinning-2020-quot-let-s-play-every-day-quot-me-stroympeiopaichnidismata-toy-noemvrioy-to-paichnidi-den-stamata/

αλλά και τα συγκρίναμε με τα παιχνίδια των γονέων των άλλων σχολείων.

Δείτε τα και σεις στο παρακάτω wakelet.

https://wakelet.com/wake/q2-ji3-DTfkU1vb4PYLtd

Δημιουργήθηκε ένα ψηφιακό άλμπουμ με τα παιχνίδια των γονιών από όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία.

https://www.storyjumper.com/book/read/108255756/Lets-play-every-day-we-play-our-parents-games#page/9

Φυσικά και παίξαμε με πολύ χαρά  μόλις δημιουργήθηκε το κοινό παιχνίδι καρτών με ερωτήσεις και εντολές με τους ήρωες των παραμυθιών .Έτοιμο 

Fairy-tales-cards

και ένα -δύο -τρία φύγαμε………
We played our collaborative game “fairy tales cards”
We played, we answered, we carried out orders, we laughed, we had fun and at the end we painted the cards we chose.
It was a wonderful cooperative game .
Το κατά ευχαριστηθήκαμε και ζωγραφίσαμε τις κάρτες με τις εντολές που μας άρεσαν πιο πολύ.
Κάναμε επίσης διάφορα φύλλα εργασίας και όταν θέλαμε να χαλαρώσουμε παίζαμε με πλαστελίνη και δημιουργούσαμε μικρά αριστουργήματα.

Μετά από πρόσκληση της κ. Έφη του 8ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης από την Θεσσαλονίκη επικοινωνήσαμε με άλλα σχολεία και παίξαμε μαζί παιχνίδια, τραγουδήσαμε και χορέψαμε.

Το παιχνίδι λεγόταν Ρίξε το ζάρι και χρωμάτιζε

https://view.genial.ly/60a2a5cb0c30da0d351c2827/presentation-lets-play

Ευχαριστούμε πολύ την κ. Έφη για την πρόσκληση και την ωραία ιδέα !!!!

Στο τέλος και αυτού του Μήνα στις 31 Μαΐου δημιουργήθηκε κοινή εκδήλωση για όλους τους συνεργάτες που  ήταν μια μέρα αφιερωμένη στα παιχνίδια της αυλής των σχολείων.

 

Ο τελευταίος Μήνας ο Ιούνης ήταν αφιερωμένος στην αξιολόγηση παιδιών ,εκπαιδευτικών και γονιών

Τα παιδιά απάντησαν στο παρακάτω ερωτηματολόγιο

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOoEBVAKyJbFNK4zeCSHi1iLpjdqM9n9dHYbEoGnk_i_budw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Αποτελέσματα της αξιολόγησης των παιδιών από την Κατερίνα Γαστεράτου

https://view.genial.ly/60cbb67b3da7300dd5d5b4e0/interactive-image-results-of-the-evaluation-of-children?fbclid=IwAR0_PYYWVFMWgemKagr1Fhxgih9l0BrOJM0OJciw56e80P45XRM-7OSmhDw

Παρουσίαση της Παιδικής αξιολόγησης όλων των συμμετεχόντων από την Ελένη Χωλίδου και την Ελένη Ελευθεριάδου
Οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν το παρακάτω ερωτηματολόγιο 
Και εδώ μπορείτε να δείτε τα Αποτελέσματα Τελικής Έρευνας του Δασκάλου από την Σταματία μας !
Ενώ στους γονείς στάλθηκε το παρακάτω ερωτηματολόγιο και ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή τους.
Ιδού και τα αποτελέσματα

Και ήρθε η μεγάλη στιγμή να καμαρώνουμε για τους επαίνους και τα διπλώματα συμμετοχής.

Το Αναμνηστικό δίπλωμα φιλοτεχνήθηκε από την νηπιαγωγό Στέλλα Αντωνακοπούλου του 13ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου και την ευχαριστούμε πολύ!!!

Το πρόγραμμα αυτό αγαπήθηκε τόσο πολύ από όλους μας και μάθαμε τόσα πολλά μέσα από το παιχνίδι το οποίο είναι η χαρά της ζωής των παιδιών και για όλους μας γιατί όλοι κρύβουμε ένα παιδί μέσα μας και πριν και τώρα και για πάντα.

Η συμμετοχή μας στο έργο ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία με πάρα πολλά οφέλη για όλους!
Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας από τα 25 σχολεία της Ελλάδας, της Σερβίας, της Τουρκίας και της Σλοβακίας !!!!!!

Κι αν θέλετε να δείτε όλα όσα υπέροχα ζήσαμε εξαποστάσεως και διαζώσης με αυτό το πρόγραμμα ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο

https://blogs.sch.gr/15nipat/category/etwinning/quot-lets-play-every-day-quot/

 

 

 

Μάης μυρωτάτος με σχολεία ανοιχτά ξανά.2021.

Μετά  από τις διακοπές του Πάσχα η χαρά μας ήτανε πολύ μεγάλη γιατί γυρίσαμε ξανά πίσω στο σχολείο μας ,στους φίλους μας και στα παιχνίδια μας.

Ο τρίτος αυτός μήνας της άνοιξης μας έφερε λουλούδια και χαρά.

  

Και αφού ζωγραφίσαμε την πρώτη μας ζωγραφιά ξανά στο σχολείο μας μετά από τόσο πολύ καιρό και είπαμε τα νέα μας ξεκινήσαμε να μιλάμε για θέματα πολλά.

Θυμηθήκαμε λίγο τους τρεις μήνες  της Άνοιξης και γνωρίσαμε τον Μάιο

  

και τα έντομα αυτής της εποχής την αγαπημένη μας πεταλούδα και μέλισσα

Ακούσαμε το παραμύθι Η γριά καλή και οι δώδεκα μήνες και ζωγραφίσαμε τις εντυπώσεις μας.

Μία άσκηση σεισμού ήταν απαραίτητο να θυμηθούμε και να ετοιμάσουμε την βαλίτσα του σεισμού.

Κάναμε γράμματα ,αριθμούς,χρώματα  και άλλα πολλά….νοητικά

    

Με τα σχήματα που ήδη γνωρίζαμε φανταστήκαμε τι μπορούμε να φτιάξουμε και παίξαμε παιχνίδια κινητικά…

Παίξαμε πλαστελίνη που με την  φαντασία μας δημιουργήσαμε  μικρά έργα τέχνης ,παίξαμε και παιχνίδια ηλεκτρονικά

   

και διασκεδάσαμε με  ομαδικά παιχνίδια συνεργασίας και γνωριμίας με την κυρία Κατερίνα.

Αναφερθήκαμε στον μεγάλο  Έλληνα συνθέτη Οδυσσέα Ελύτη και τραγουδήσαμε το γεια σου κύριε μενεξέ και το Δελφινοκόριτσο.

Κάναμε γιορτές ονομαστικές και χαρίσαμε τις ζωγραφιές μας στους συμμαθητές μας που γιόρταζαν

και μιλήσαμε και για την γιορτή της Μητέρας .Δείτε αναλυτικά στην στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://blogs.sch.gr/15nipat/2021/06/26/giorti-tis-miteras-sto-scholeio-mas-2021/

στο τέλος κάναμε χαρτοκοπτική μια ανθοδέσμη για την μαμά

και αποχαιρετήσαμε τον Μάιο με ελεύθερες ζωγραφιές………….και φυσικά χορό!!!

  

Γιορτή της μητέρας στο σχολείο μας 2021.

Στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες η ημέρα της μητέρας είναι κινητή και γιορτάζεται πάντα τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου.

Δηλαδή για το 2021 Η γιορτή της μητέρας είναι την Κυριακή στις 9 Μαΐου.

Οι πρώτες αναφορές για Γιορτή της Μητέρας και της μητρότητας έρχονται από την αρχαία Ελλάδα.

Στην Αμερική, ο πρόεδρος, Γούντροου Ουίλσον θα μπορούσε να θεωρηθεί ο «πατέρας» της Ημέρας της Μητέρας, καθώς ήταν εκείνος που καθιέρωσε επισήμως τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου ως ημέρα «δημόσιας έκφρασης αγάπης προς τις μαμάδες».

Ωστόσο, «μητέρα» της γιορτής θεωρείται η Αμερικανίδα Ann Maria Reeves Jarvis, η οποία διοργάνωσε για πρώτη φορά το 1865 ένα κίνημα με το όνομα Mothers Friendships Day και συναντήσεις με το όνομα Mothers Day Meetings, κατά τις οποίες οι μητέρες αντάλλασσαν απόψεις και εμπειρίες.

Στην Ελλάδα, η Γιορτή της Μητέρας συνδέθηκε με την εορτή της Υπαπαντής (2 Φεβρουαρίου). Τότε, η ορθόδοξη εκκλησία γιορτάζει την Παναγία με τον Ιωσήφ, που πηγαίνουν τον 40 ημερών Ιησού στο ναό για ευλογία – να «σαραντίσει», με τη σύγχρονη ορολογία. Μια κίνηση, που ακόμα και σήμερα κάνουν οι χριστιανές μητέρες (Σαραντισμός).

Ο παράλληλος εορτασμός της μητέρας ξεκίνησε το 1929, με προφανή τον συμβολισμό. Όμως, κατά την δεκαετία του 1960, ο εορτασμός ατόνησε και ενισχύθηκε η δυτικόφερτη συνήθεια εορτασμού της 2ης Κυριακής του Μαΐου.

Σήμερα, συνηθίζεται να προσφέρουν τα παιδιά στις μητέρες τους ευχετήριες κάρτες και λουλούδια για τη Γιορτή της Μητέρας, ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης για όλα όσα μας προσφέρουν οι μαμάδες.

Εμείς στο σχολείο μας μιλήσαμε για το πιο ιερό πρόσωπο και το πιο αγαπητό και είπαμε πως η δική μας Μαμά είναι η καλύτερη του κόσμου.

 

Διαβάσαμε το παραμύθι Σαγαπώ καρδιά μου…..

φτιάξαμε κάρτες

διαβάσαμε ποιήματα με λόγια γλυκά

  

Αναζητήσαμε τη λέξη ΜΑΜΑ 

Παίξαμε το παιχνίδι με τα επαγγέλματα που κρύβει μέσα της η ΜΑΝΑ και στο τέλος διασκεδάσαμε με μία τρίλιζα καρδιά για τη γιορτή της μαμάς

  

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΑΝΟΥΛΑ ΜΑΣ ΓΛΥΚΙΑ

 

 

 

 

 

Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2021.

Την Τρίτη 18 Μαϊου, γιορτάζεται η Διεθνής Ημέρα Μουσείων, όπως ορίζεται από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), στην προσπάθειά του να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία.

Αυτή η μέρα αποτελεί και για μας μία ευκαιρία να γνωρίσουμε τους θησαυρούς του Μουσείου της πόλης μας.

Για να γνωρίσουμε όμως τα είδη Μουσείων

Και στη συνέχεια ποιοι είναι οι κανόνες όταν επισκεπτόμαστε το μουσείο

Γνωρίσαμε διάσημους πίνακες και φτιάξαμε το δικό μας μουσεία με έργα μεγάλων ζωγράφων

Κατασκευάσαμε και το δικό μας μουσείο των παιχνιδιών

και τραγουδήσαμε το υπέροχο παρακάτω τραγούδι

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:«Τα παιδία παίζει… Τα Στρουμπειάκια δεν παίζονται!»2020-21

Το Α2 κλασικό τμήμα του Νηπιαγωγείου μας εκπόνησε και παρουσιάζει το πολιτιστικό του πρόγραμμα!

Κατά την υλοποίησή του, τα παιδιά γνώρισαν κι έπαιξαν παιχνίδια ατομικά, ζευγαρωτά και ομαδικά (τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την πανδημία covid-19), εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Αφορμή ενασχόλησης με το θέμα στάθηκε η εξής παρατήρηση κάποιων νηπίων, όταν άρχισε η σχολική χρονιά:
«Πάλι δεν έχουμε τα παιχνίδια μας ;»

Η πρόταση προς τα παιδιά να γνωρίσουμε παιχνίδια διαφορετικού τύπου από εκείνα που μέχρι τότε ήξεραν, έγινε δεκτή με ενθουσιασμό…

Θέσαμε τους στόχους μας και ξεκινήσαμε. Οι στόχοι μας χωρίζονταν σε

 • γνωστικούς: εμπλουτισμός λεξιλογίου, γλωσσική ανάπτυξη, επιχειρηματολογία
 • συναισθηματικούς: διέγερση φαντασίας, καλλιέργεια παρατηρητικότητας, ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας τόσο μεταξύ των παιδιών όσο και μεταξύ σχολείου & οικογένειας
 • ψυχοκινητικούς: καλλιτεχνική έκφραση, κοινωνικοποίηση, άσκηση λεπτής κινητικότητας

 

 

Η μέθοδος που ακολουθήσαμε ήταν η βιωματική με διαθεματική σύνδεση με τις μαθησιακές περιοχές:

 • Γλώσσα: παρουσίαση αγαπημένων παιχνιδιών κ.ο.κ.
 • Μαθηματικά: σειροθέτηση κ.ο.κ.
 • Μελέτη Περιβάλλοντος: γνωριμία με παιχνίδια του εξωτερικού κ.ο.κ.
 • Δημιουργία/Έκφραση: κατασκευή παιχνιδιών κ.ο.κ.
 • Νέες Τεχνολογίες: εικονική επίσκεψη σε Μουσεία Παιχνιδιών κ.ο.κ.

Οι συνθήκες δεν επέτρεψαν τη μελέτη πεδίου (επισκέψεις σε συσχετιζόμενους χώρους και πρόσκληση ειδικών στο χώρο του σχολείου).

 

Το ταξίδι μας στη χώρα των παιχνιδιών ξεκίνησε με τη δημιουργία γωνιάς. Αρχικά η γωνιά μας σχηματίστηκε με ένα κουκλόσπιτο, ενώ στην πορεία εμπλουτίστηκε με τα παιχνίδια που μαθαίναμε.

 


Ξεκινώντας, τα παιδιά παρουσίασαν στους φίλους τους το αγαπημένο τους παιχνίδι – αντικείμενο (π.χ. ποδήλατο) καθώς και κάποιο παιχνίδι που έπαιζαν οι γονείς τους (ή ο παππούς και η γιαγιά).

Μάθαμε τους χαρακτήρες από το Θέατρο Σκιών και κατασκευάσαμε Καραγκιόζη και Βεζυροπούλα.
Παρακολουθήσαμε κουκλοθέατρο (Ντενεκεδούπολη).


Έπειτα, γνωρίσαμε τα παιχνίδια της Πρωτοχρονιάς (τράπουλα, black jack, πάρτα-όλα). Παίξαμε τον  ‘‘Παπά’’  και κατασκευάσαμε τη δική μας πάρτα-όλα. Εμπλουτίσαμε τη γωνιά μας με ένα Χριστουγεννιάτικο Δέντρο για μελλοντική χρήση, ενώ φτιάξαμε και το χιονάνθρωπό μας.

Χορέψαμε παραδοσιακούς χορούς με μιμητικές κινήσεις, όπως το χοροτράγουδο  ‘‘Κουκιά’’.  Τα παιδιά με οικογενειακούς δεσμούς παρίσταναν το φόρτωμα των σακιών ζευγαρωτά καθώς τα υπόλοιπα μιμούνταν την κίνηση χρησιμοποιώντας την τσάντα τους ως σακί.

Ακολούθως, παίξαμε επιτραπέζια παιχνίδια (ντάμα, φιδάκι) αλλά και επιδαπέδια (κουτσό, twister).

Διασκεδάσαμε με καρναβαλικά παιχνίδια και κατασκευάσαμε κινέζικους χαρταετούς, τους οποίους και πετάξαμε μια μέρα με αεράκι. Φτιάξαμε κλόουν – μαριονέτες. Κάναμε αγώνες ιπποδρομίας και χαρήκαμε ιδιαιτέρως το Global Day (Play Day: 1 ημέρα με παιχνίδια).

Αξιοποιήσαμε το δέντρο μας στολίζοντάς το με 21 παραδοσιακά παιχνίδια από όλη την Ελλάδα, πολλά από τα  οποία παίξαμε κι εμείς (π.χ. γυαλένια).

Για την πραγματοποίηση των παραδοσιακών παιχνιδιών χρειάστηκε να μάθουμε λαχνίσματα (απαγγελίες αρχής παιχνιδιού). Έτσι μάθαμε το  ‘‘Ένα αυτοκινητάκι τρέχει-τρέχει’’, το ‘‘Α μπε μπα μπλομ’’, το ‘‘Πέντε φούσκες στον αέρα’’ κ.ά.
Γνωρίσαμε τα παιχνίδια της αρχαιότητας και κατασκευάσαμε σείστρο (κουδουνίστρα), άθυρμα (τροχήλατο αλογάκι), πλαγγόνα (κούκλα), πάζλ, σκάκι (απόγονος του ζατρικίου).

Ενθουσιαστήκαμε με τα παιχνίδια Παιδικής Χαράς (τραμπάλα κλπ) και Λούνα Παρκ (πέντε κρίκοι ένα τάλιρο).

Παίξαμε παιχνίδια για την Πρωταπριλιά (‘‘Ουρά του Γαϊδάρου’’ αντί του ‘‘Μύτη του Πινόκιο’’).

Γνωρίσαμε την τρίλιζα και φτιάξαμε τρίλιζα-καρδιά με πιόνια καρδούλες σε δύο χρώματα για τη μαμά μας που γιόρταζε ώστε να παίζουμε μαζί της και, φυσικά, να τη νικάμε! 

Το Bee-Bot μας ενθουσίασε και παίξαμε επανειλημμένα μαζί του (σχολικός αθλητισμός, προσανατολισμός στο χώρο κλπ) ενόψει του Code Week.

Επισκεφθήκαμε εικονικά Μουσείο Παιχνιδιών και κατασκευάσαμε μακέτα για να εμπλουτίσουμε τη γωνιά μας. Παρακολουθήσαμε το Φεστιβάλ ΤΕΕΑΠΗ και είδαμε πως μπορούμε να παίξουμε εξ αποστάσεως μέσω του Η/Υ (π.χ. κρυφτό, ντύνω τις κούκλες κλπ).

Στον προαύλιο χώρο γίναμε λαγουδάκια και παίξαμε πασχαλινά παιχνίδια (κυνήγι κρυμμένων αβγών), όπως επίσης και αβγοδρομίες με κουτάλια και αβγά.

Εντυπωσιαστήκαμε με τα παιχνίδια από ξένες χώρες όπως η Ματριόσκα, οι αυστραλέζικες ρακέτες, το Ψάρι του Απρίλη (Poison d’ Avril) και το ‘‘ο Σίμων λέει’’ (Αγγλία à Simon says, Γαλλία à Jacque a dit). Χαλαρώσαμε ζωγραφίζοντας mandala.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με επιτυχία. Τα παιδιά συμμετείχαν με ενθουσιασμό αποκομίζοντας γνώσεις ομαδοσυνεργατικά. Η γωνιά του προγράμματος μετατράπηκε τελικά σε έκθεση με ενδεικτικά παιχνίδια από τις δραστηριότητές μας.

 

Βιβλιογραφία

 

Συνεργασίες

 • Νήπια & Προνήπια 15ου Νηπιαγωγείου Πατρών
 • Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων
 • 2ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (συστεγαζόμενο)

Σχέδιο εργασίας : “ Οι Ολυμπιακοί Αγώνες”από τις φοιτήτριες Λουκά Αικατερίνη και Παναγιώτα Μαραλέτου.

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε από τις φοιτήτριες Λουκά Αικατερίνη και Παναγιώτα Μαραλέτου, μέσω του προγράμματος πρακτικής ΕΣΠΑ στο 15ο Νηπιαγωγείο Πατρών

Το θέμα του σχεδίου εργασίας το επιλέξαμε εξ αιτίας του ότι τόσους μήνες, λόγω της πανδημίας, εμείς και κυρίως τα παιδιά αναγκάζονταν να είναι στο σπίτι τους.

Έτσι, επιλέξαμε να υλοποιήσουμε ένα θέμα που αφενός προσφέρεται για κινητικές δραστηριότητες και αφετέρου έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζουν οι μαθητές.

Σκοπός μας ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν το θεσμό των Ολυμπιακών αγώνων.

Πιο συγκεκριμένα, από που και πότε ξεκίνησαν (Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες), τα αθλήματα που ανήκουν σε αυτούς, τους ολυμπιακούς κύκλους, τους παραολυμπιακούς αγώνες, τη λαμπαδηδρομία, την απονομή μεταλλίων / στεφανιών ελιάς, συνήθειες που έχουν οι αθλητές και τον υγιεινό τρόπο ζωής

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμό για να παρακολουθήσετε τις δράσεις μας…..

!Ολυμπιακοι αγώνες

Πραγματικά περάσαμε πάρα πολύ όμορφα….

Θερμά συγχαρητήρια στους μικρούς μαθητές, στην Κατερίνα μας και την Γιώτα μας και τους ευχόμαστε ολόψυχα καλή σταδιοδρομία!!!!

Δραστηριότητα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ .«Ανακύκλωση» εξ αποστάσεως… 2021

                                                   Θεματική ενότητα: Ανακύκλωση!!

                                 Στόχοι:

 • Νααντιληφθούν την έννοια και τη διαδικασία της ανακύκλωσης
 • Να αντιληφθούν τα ανακυκλώσιμα υλικά (Χαρτί-πλαστικό-αλουμίνιο-γυαλί)
 • Νααντιληφθούν την ανακύκλωση των οργανικών αποβλήτων και των ηλεκτρικών συσκευών
 • Νααντιληφθούν τους κανόνες τις ανακύκλωσης

 

1η μέρα:

Μιλήσαμε για το σήμα της ανακύκλωσης, τον λόγο για τον οποίο ανακυκλώνουμε τα διάφορα υλικά, για την επαναχρησιμοποίηση διάφορων υλικών καθώς και για την διαδικασία της ανακύκλωσης. Έπειτα παίξαμε ένα παιχνίδι όπου έπρεπε να τοποθετήσουμε σε σωστή σειρά την διαδικασία που ακολουθείτε για να ανακυκλωθεί ένα προϊόν.

1! Θεωρία Ανακύκλωσης

2η μέρα:

     

Ασχοληθήκαμε αναλυτικά με τα υλικά που ανακυκλώνονται στον μπλε κάδο και παίξαμε ένα παιχνίδι, όπου έπρεπε να “μεταφέρουμε” διάφορα υλικά στον μπλε ή στον πράσινο κάδο.

Μπλέ κάδος

3η μέρα:

    

Ασχοληθήκαμε με τον καφέ κάδο των οργανικών απόβλητών και τον πράσινο κάδο με τις ηλεκτρικές συσκευές. Εξηγήσαμε τι πρέπει και τι δεν πρέπει να ρίχνουμε σε αυτούς τους κάδους και στην συνέχεια παίξαμε ένα παιχνίδι, όπου έπρεπε να τοποθετήσουν τα διάφορα υλικά στον καφέ ή στον πράσινο κάδο.

Οργανικά απόβλητα – ηλεκτρικές συσκευές ανακύκλωση

    

Μιλήσαμε για τους κανόνες της ανακύκλωσης και εξηγήσαμε γιατί είναι σημαντικό να τους ακολουθούμε.

https://docs.google.com/presentation/d/1w8b-UluMIrXN6rrRDloMr6SSK9z1GFP9ORmWesQzfDo/edit?pli=1#slide=id.p8

Έπειτα παίξαμε ένα παιχνίδι που είχαμε δημιουργήσει οι ίδιες, σε μία πλατφόρμα.

https://wordwall.net/el/resource/2635022/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7

5η μέρα

Την τελευταία μέρα αφοσιωθήκαμε στο να παίξουμε διάφορα παιχνίδια σχετικά με την ανακύκλωση και κάθε παιδί μας παρουσίασε τα υλικά για την ανακύκλωση, που είχε συλλέξει στο σπίτι του όλη την εβδομάδα.   https://wordwall.net/el/resource/10980746/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7

https://wordwall.net/el/resource/11106022/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7

https://wordwall.net/el/resource/13769444/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CE%BC%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7

Η συζήτηση και οι δράσεις γύρω από την ανακύκλωση συνεχίστηκαν και στο σχολείο μας με την επανεκκίνηση μας τον Μάιο και θυμηθήκαμε τις καλές μας συνήθειες από την αρχή της σχολικής χρονιάς να φέρνουμε καπάκια,μπαταρίες,τηγανέλαιο  και φυσικά να γεμίζουμε τον κάδο της ανακύκλωσης με ανακυκλώσιμα υλικά από την καθημερινότητα μας μέσα στην τάξη!!!

Η ανακύκλωση είναι Στάση Ζωής και δεν σταματά ποτέ!!!