Έκδοση Γραμματοσήμου

ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ

 

Την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε  η παρουσίαση του αναμνηστικού εταιρικού φύλλου γραμματοσήμων που εκδόθηκε για πρώτη φορά από το σχολείο μας.

Το φύλλο αυτό φέρει πέντε διαφορετικά  γραμματόσημα , που επαναλαμβάνονται σε δύο στήλες (συνολικά δέκα γραμματόσημα).  Τα γραμματόσημα αυτά απεικονίζουν αντίστοιχα:

(α )Την εικόνα της Αγίας Αικατερίνης.

(β) Τον ευεργέτη Στρούμπο Γεώργιο

γ)) Την γκραβούρα της παλιάς εισόδου του Σχολείου

δ) Παλιά φωτογραφία του Στρουμπείου

ε) Φωτογραφία του σημερινού Σχολείου