Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου

Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων

Σεμινάριο   για Διευθυντές/τριες & Προϊσταμένους Δημοτικών Σχολείων της Δυτικής Ελλάδας  Τρίτη 23/11/2021 κατά τις ώρες 11:15 – 13:45 στην ψηφιακή αίθουσα https://minedu-secondary.webex.com/meet/papadakis Παρουσιολόγιο Δ/ντών & Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Πρόσκληση   …

Διάβαστε περισσότερα