Αγγλικά Γενικού Λυκείου

Ο Φάκελος Υλικού «Αγγλικά Γενικού Λυκείου 2» έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π., στο πεδίο «ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ» (http://iep.edu.gr/el/component/k2/599-fakelos-ylikouagglika-genlykeioy-b-c), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τους/τις εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία της Αγγλικής στις Β΄ και Γ΄ τάξεις ΓΕΛ μέχρι την ολοκλήρωση της εκτύπωσής του και την αποστολή του σε έντυπη μορφή στα σχολεία.
Επίσης, όσον αφορά στον Φάκελο Υλικού «Αγγλικά Γενικού Λυκείου 1» έχει αναρτηθεί μέρος του «Οδηγού Εκπαιδευτικού» στην αντίστοιχη ιστοθέση (http://iep.edu.gr/el/component/k2/516-fakelos-ylikou-agglika-gen-lykeioy-a), ο οποίος συμπληρώνεται σταδιακά.
Με την ίδια διαδικασία θα αναρτηθεί στη συνέχεια και ο «Οδηγός Εκπαιδευτικού» για τον Φάκελο Υλικού «Αγγλικά Γενικού Λυκείου 2».

Αφήστε μια απάντηση