Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες Α’ & Β’ ΓΕΛ, , Δημιουργικές Εργασίες (ΓΕΛ), Ερευνητικές Εργασίες στην Τεχνολογία (ΕΕΤ) Α’ ΕΠΑΛ, Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες (Γυμνάσιο)

Στη σελίδα http://projectkriti.weebly.com/ του Σ.Ε.Ε. Πολιτικών Μηχανικών (ΠΕ81)   κ. Γ. Τζωρτζάκη μπορείτε να δείτε οδηγίες και νομοθεσία για  τη διδασκαλία των μαθημάτων:

  • Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες  στις  Α΄  και  Β΄  τάξεις των ΓΕΛ.
  • Ερευνητικές Εργασίες στην Τεχνολογία  (ΕΕΤ) στην Α τάξη ΕΠΑΛ
  • Δημιουργικές Εργασίες (ΓΕΛ)
  • Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες (Γυμνάσιο)
Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές από όσα ίσχυαν το σχ. έτ. 208-19, μέχρι τώρα δεν γνωρίζουμε εάν  θα αλλάξει κάτι το επόμενο διάστημα για το 2019-2020 οπότε και θα γίνει η σχετική ενημέρωση.
Υπενθυμίζονται δύο σημεία.
  1. Οι Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες  στις  Α΄  και  Β΄ τάξεις των ΓΕΛ έχουν πολύ σημαντικές αλλαγές στο στόχο, το περιεχόμενο και την οργάνωση του μαθήματος, συγκριτικά με αυτά των Ερευνητικών Εργασιών. Αυτό που παραμένει ίδιο, είναι η αξιολόγηση, που γίνεται οπωσδήποτε στις ομάδες όπου στη συνέχεια, με βάση τον ομαδικό βαθμό, υπολογίζεται ο ατομικός. Οι ομάδες παραδίδουν φάκελο με γραπτή εργασία, τέχνημα και ότι άλλο επιλέξουν και κάνουν υποχρεωτικά παρουσίαση στο τέλος κάθε τετραμήνου. Όλα τα παραπάνω αξιολογούνται με συγκεκριμένη βαρύτητα και αναφέρονται στις οδηγίες και το ΦΕΚ της αξιολόγησης.
  2. Οι ΕΕΤ στα ΕΠΑΛ (καθώς και η ΖΔΔ και το ΣΕΠ) είναι μάθημα προσανατολισμού. Οι μαθητές υλοποιούν μέσα στη χρονιά 3-4 ΕΕΤ που είναι μικρά δομημένα προτζεκτ με συγκεκριμένο παραδοτέο/κατασκευή.
    Το ΙΕΠ δίνει 63 θέματα, σε μορφή φύλλων έργου, για επιλογή από τους μαθητές. Τα θέματα τα επιλέγουν και τα υλοποιούν οι μαθητές για να αντιληφθούν τι περίπου περιλαμβάνουν οι ειδικότητες των ΕΠΑΛ και να προσανατολιστούν, δεν τα επιλέγει 
    ο εκπαιδευτικός. Τα περισσότερα θέματα, προφανώς δεν είναι της ειδικότητας του εκπαιδευτικού, γιαυτό υπάρχουν και τα φύλλα εργασίας. Mπορούν να γίνουν προσαρμογές, βελτιστοποιήσεις και επεκτάσεις, πρόκειται όμως για συγκεκριμένο μάθημα με συγκεκριμένες οδηγίες, δεν είναι σαν τις παλαιότερες Ερ. Εργασίες (project) όπου συνήθως ο εκπαιδευτικός αποφάσιζε το θέμα. Τα σχολεία που συμμετέχουν με σχέδια δράσης στη ΜΝΑΕ, μπορούν να αξιοποιήσουν τους πόρους της ΜΝΑΕ για υλικά και οργάνωση, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα τροποποιήσουν το χαρακτήρα του μαθήματος. Συνιστάται για τους εμπλεκόμενους συναδέλφους να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο ΣΕΕ , υπεύθυνο για τη ΜΝΑΕ στην αντίστοιχη ΠΔΕ για να πάρουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις

Αφήστε μια απάντηση