Παιδαγωγική Κατάρτιση και Αποτελεσματικός Εκπαιδευτικός


Παιδαγωγική Κατάρτιση και Αποτελεσματικός Εκπαιδευτικός
[Διαφάνειες Παρουσίασης σε pdf 2MB] 

Κωνσταντίνου Χαράλαμπος,
Ομότιμος Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Βιογραφικό σημείωμα

Κεντρική Ομιλία 11ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδας, Πάτρα 23-11-18 με θέμα:

  1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ρόλου του εκπαιδευτικού που προσδιορίζουν  την αποστολή του;
  2. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η επιτυχία στην άσκηση του ρόλου του;
  3. Τι σημαίνει και ποιος θεωρείται Αποτελεσματικός Εκπαιδευτικός;
  4. Τι σημαίνει Παιδαγωγική και Διδακτική Κατάρτιση (Εκπαίδευση) και γιατί  είναι απαραίτητη για την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου;
  5. Ποιοι  επιπρόσθετοι  λόγοι  επιβάλλουν  την  κατάρτιση  αυτή  για  τους  εκπαιδευτικούς;
  6. Ποια  παιδαγωγική  και  διδακτική  κατάρτιση  διαθέτουν  οι  σημερινοί  εκπαιδευτικοί;
  7. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία και τον μαθητή από
  8. την απουσία παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης.
  9. Τελικές διαπιστώσεις και προτάσεις.

Αφήστε μια απάντηση