Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Διδασκαλία Αντικειμενοστρεφούς Σχεδίασης – Προγραμματισμού στο Λύκειο»

OOP

1η Ανακοίνωση   |   Αίτηση συμμετοχής   |  Παρουσιολόγιο  |   Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης | Βεβαιώσεις συμμετοχής [https://bit.ly/2JJwbEu]

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Πληροφορικής 19 ΠΕΚΕΣ από όλη τη χώρα:
Αν.Μακεδονίας-Θράκης (Γ. Φωτιάδου), 1ο Αττικής (Κ. Μαραγκός, Κ. Μάλαμας, Π. Παπαλεωνίδα, Σ. Κωτσάκης, Σ. Ζιώβας ) 2ο Αττικής (Κ. Μαραγκός), 3ο Αττικής (Κ. Μάλαμας), 4ο Αττικής (Π. Παπαλεωνίδα),  5ο Αττικής (Σ. Κωτσάκης), 6ο Αττικής (Σ. Ζιώβας), Δυτ.Ελλάδας (Σ. Παπαδάκης), Δυτ.Μακεδονίας (Δ. Τζήμας), Ηπείρου (Α. Μπασούνας) Θεσσαλίας (Α. Καπανιάρης), 1ο Κεντρ. Μακεδονίας (Γ. Αλεξούδα), 2ο Κεντρ.Μακεδονίας (Σ.Τζελέπη), 3ο Κεντρ.Μακεδονίας (Ε. Μπαμπαλώνα), 4ο Κεντρ.Μακεδονίας (Γ. Αλεξούδα-Σ.Τζελέπη-Ε. Μπαμπαλώνα), Κρήτης (Γ. Πανσεληνάς), 1ο και 2ο Νοτίου Αιγαίου (Κ. Ζέρβας) και Πελοποννήσου (Ε. Λιακοπούλου),

συνδιοργανώνουν  Διαδικτυακό Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα:

«Διδασκαλία Αντικειμενοστρεφούς Σχεδίασης – Προγραμματισμού στο Λύκειο»

Τρίτη, 1η Μαρτίου 2022,   17:00 – 20:00
(Ώρα προσέλευσης 16:40-17:00)

Αίθουσα Webex Meeting: https://minedu-secondary.webex.com/join/papadakis  

ή   μέσω  YouTube  (Κανάλι ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας): http://bit.ly/3lRbNyG

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς ΠΕ86  οι οποίοι  διδάσκουν το πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα «Πληροφορική» στη Γ’ ΓΕΛ, αλλά είναι ανοικτό και σε όσους άλλους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής  επιθυμούν να το παρακολουθήσουν.

Σκοπός είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της  Ενότητας 4, «Σύγχρονα Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα»,  του Συμπληρωματικού Εκπαιδευτικού Υλικού [ΒΙΒΛΙΟ 2] το οποίο διδάσκεται στη Γ΄ ΓΕΛ.

Οι εισηγήσεις θα επικεντρωθούν στη διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας στην τρέχουσα περίοδο και ενόψει των πανελλαδικών εξετάσεων.

Αίτηση Συμμετοχής: https://forms.gle/QnRv9QReuruH5J5o8

Στο επιμορφωτικό σεμινάριο, θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής κατόπιν επιβεβαίωσης της παρακολούθησης.

1 3 22 1

Μετάδοση από το Κανάλι YouTube ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας: https://bit.ly/3lRbNyG
https://www.youtube.com/channel/UCrKn5kKVqnlPJxUCOUef_jg/featured

Παρουσιάσεις – Επιμορφωτικό υλικό

BlueJ (https://www.bluej.org/)

BluJ on rollApp (https://www.rollapp.com/app/bluej)

Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή τρόπο σκέψηςΞυνόγαλος Στυλιανός, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ (παρουσίαση)

Ενημερωτική Ημερίδα για το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Υλικό από την Παρουσίαση του κου Παναγιώτη Μακρυγιάννη, Εκπαιδευτικού ΠΕ86, Δ/ντή 3ου ΕΚ Πειραιά:

Δραστηριότητες στην αντικειμενοστρεφή σχεδίαση, Σοφία Τζελέπη, ΣΕΕ ΠΕ86 (παρουσίαση)


Σχετικό Επιμορφωτικό Υλικό – Video από προηγούμενες δράσεις μας

ΑΦΙΣΑ ΤΕΛΙΚΗ copy