ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ STREAM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Πάμε Μουσείο;»

Μουσείο ΄3

Η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας  σε συνεργασία με  το ΠΕ. Κ. Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας διοργανώνουν Επιμορφωτικό Σεμινάριο

το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022 και Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022

στο πλαίσιο υλοποίησης του STREAM εκπαιδευτικού προγράμματος «Πάμε Μουσείο;» της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης της Ανδρίτσαινας
(Δημιουργία Εικονικού Μουσείου αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση)

Μουσείο ΄3Μουσείο 2

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022   https://minedu-secondary2.webex.com/meet/skotretsou

09.45-10.00 Χαιρετισμοί από τον Πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου της ΔΙΒΑ κ. Γεώργιο Βλασόπουλο και τον Οργανωτικό Συντονιστή του ΠΕ. Κ. Ε. Σ. Δυτικής Ελλάδας Δρ Σπυρίδωνα Παπαδάκη.

10.00-13.00 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Δημιουργική γραφή

16.00-18.00 ΑΣΒΕΣΤΑ ΑΡΓΥΡΩ

Ψηφιακά εργαλεία: TΗINGLINK,STORYJUMPER, GLOGSTER, ANIMOTO, QUIZ, PUZZLE,GOOGLE SLIDES

18.00-19.00 ΚΟΝΔΥΛΗ ΜΑΡΙΑ

Ψηφιακά εργαλεία: TIMELINE, JUXTPOSE

3

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 https://minedu-secondary2.webex.com/meet/skotretsou

11.00-14.00 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Σύστημα διαχείρισης μαθησιακών δραστηριοτήτων (LAMS: Learning Activity Management System)

16.00-18.00 ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

Ιστολόγιο στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). QR codes.

18.00-20.00 ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η τέχνη του Κολλάζ

Μουσείο 1