6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση»

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Η Βιολογία Στην Εκπαίδευση

Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση» θα πραγματοποιηθεί στις

14-15 & 21-22 Ιανουαρίου 2022

Την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί το Κυρίως Μέρος του Συνεδρίου,
ενώ την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022 θα λάβουν χώρα, ταυτόχρονα σε διάφορες πόλεις ανά τη χώρα, οι αποκεντρωμένες “Τοπικές Ημερίδες” του Συνεδρίου.

Πληροφορίες: https://6synedrio.pev.gr/

Δείτε το Πρόγραμμα του Συνεδρίου