Επιμορφωτικά Σεμινάρια διδακτικής Γεωλογίας-Γεωγραφίας

Ανακοίνωση – Πρόσκληση | Αίτηση συμμετοχής

Στο πλαίσιο συνεργασίαςτου Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικών Επιστημών κα Αγγελική Γαριού του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας οργανώνεται μια σειρά επιμορφωτικών ιστοσεμιναρίων με θέμα τη

Διδακτική των Γεωεπιστημών.

Τα σεμινάρια εντάσσονται στη διδασκαλία του προπτυχιακού σεμιναριακού μαθήματος «Η διδακτική των Γεωεπιστημών στη Β/θμια εκπαίδευση» του εαρινού εξαμήνου του 4ου έτους σπουδών το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές, με υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Ιωάννη Ηλιόπουλο.

Οι παρακάτω θεματικές είναι διαθέσιμες και σε ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

Για την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση του διαδικτυακού χώρου παρακαλούμε δηλώστε την πρόθεση συμμετοχής σας στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/unhsc76qzbZN5PpQ9

Τα στοιχεία της εικονικής μας αίθουσας είναι:

https://upatras-gr.zoom.us/meeting/register/tJUud-Cqqj0jGdEriaEb66Yv5xNCNHWzcPIz

(εάν ζητηθεί κωδικός: 1234)

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Αφήστε μια απάντηση