ΠΕΚΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΜΑΘΗΤΩΝ & ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΠΕΚΕΣ_Λογότυπο_GR_Τηλεκπαίδευση

“Η σελίδα αποσκοπεί στην υποστήριξη – βοήθεια, από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, των ομάδων υποστήριξης των σχολείων και των εκπαιδευτικών για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και αποτίμηση της εξ αποστάσεως (σύγχρονης και ασύγχρονης) εκπαίδευσης. Κατανοούμε ότι η αρχική περίοδος – «επείγουσας» υλοποίησης, λόγω των συνθηκών –  απαιτεί την άμεση υποστήριξη των σχολικών μονάδων και την ανάγκη αυτή προσπαθεί  να καλύψει.

[ΠΡΟΣΟΧΗ!] Η σελίδα θα ενημερώνεται σταδιακά τις επόμενες ημέρες – απαντώντας και σε ερωτήματα που θα τίθενται στους Σ.Ε.Ε. από τους Διευθυντές των Σχολείων

 

 


 

ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

Βήμα 1: Δημιουργία λογαριασμού στο ΠΣΔ για όσους εκπαιδευτικούς δεν έχουν ή ανάκτηση κωδικού για όσους τον έχουν ξεχάσει.

Βήμα 2: Εγγραφή μαθητών στο ΠΣΔ  (από Γονείς/Κηδεμόνες – μαθητές )

  • Η εγγραφή των μαθητών/μαθητριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο γίνεται μέσω του ιστοτόπου: https://register.sch.gr/students  από τον γονέα/κηδεμόνα [ Έως Δευτέρα 06-04-20] αφού ο Διευθυντής τον ενημερώσει με email ή τηλέφωνο.
  • Διαβάστε πρώτα τις Οδηγίες εγγραφής (pdf)]. * * Εάν απαιτείται ο Αριθμός Μητρώου Μαθητή  τον οποίο ο  γονέας/κηδεμόνας μπορεί να δει από τον Έλεγχο Προόδου ή την ενημέρωση για τις απουσίες του μαθητή, είτε  στο Δημοτικό Σχολείο από τον  έλεγχο Α΄ τριμήνου που βρίσκεται ήδη στο σπίτι σας Για τους μαθητές μόνο της Α΄ και Β΄ τάξης που δεν έχουν πάρει έλεγχο να ερωτηθεί τηλεφωνικά ή με email ο Διευθυντής του Σχολείου,

Βήμα 3: Έλεγχος Εγγραφής Μαθητών στο ΠΣΔ (Από τον Διευθυντή  από εδώ: https://register.sch.gr/students/admins/)

Βήμα 4: Ο Διευθυντής ενημερώνει τον γονέα/κηδεμόνα για την/τις πλατφόρμα/ες που θα χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί του τμήματος που ανήκει ο μαθητής και οι μαθητές θα πρέπει να κάνουν μία πρώτη είσοδο (login) σε κάθε πλατφόρμα για να μπορεί ο εκπαιδευτικός να τους δει και να τους εγγράψει στο μάθημα του.

Βήμα 5:  Αποστολή πινάκων με το όνομα χρήστη (user name) των μαθητών για κάθε Τμήμα, σε κάθε Εκπαιδευτικό ο οποίος διδάσκει στο συγκεκριμένο τμήμα.

 


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΑΞΗΣ

Βήμα 1: Επιλογή πλατφόρμας από τις προτεινόμενες από το ΥΠΑΙΘ.

Βήμα 2: Δημιουργία Ψηφιακής Τάξης  (ηΤάξη  ή Κυψέλη) για κάθε μάθημα σε κάθε τμήμα το οποίο διδάσκει (είτε για ένα μάθημα για όλα τα τμήματα στα οποία  κάνει το ίδιο μάθημα)  στην πλατφόρμα που επέλεξε ο/η εκπαιδευτικός – ενημέρωση του Διευθυντή του σχολείου για την επιλογή του (ώστε να ενημερώσει  – προσκαλέσει τους  μαθητές/τριες του μετά την απόκτηση του λογαριασμού τους στο ΠΣΔ για την/τις πλατφόρμα/ες στην/τις οποία/ες θα πρέπει να κάνουν  μία πρώτη είσοδο για να μπορείτε να τους βρείτε μετά για την εγγραφή τους στα μαθήματα τα οποία θα δημιουργήσουν).

Βήμα 3:  Ο/Η εκπαιδευτικός κάνει προετοιμασία- σχεδιασμό και ανάπτυξη του 1ου μαθήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για κάθε τμήμα.

Βήμα 4:  Ο/Η εκπαιδευτικός στέλνει πρόσκληση (μέσω της πλατφόρμας που επιλέχθηκε) στους μαθητές κάθε τμήματος για την εγγραφή τους στο μάθημα ή την κυψέλη.

Βήμα 4.1:  Ο/Η εκπαιδευτικός στέλνει πρόσκληση για σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην αίθουσά στη Webex Meetings [Ενδεικτικές Οδηγίες από 6ο ΓΕΛ Πάτρας]

Βήμα 4.2  Η συμμετοχή του μαθητή σε τηλεδιάσκεψη με ήχο και εικόνα  (Σε αίθουσα του ) Webex Meeting Οδηγός Μαθητή ( Ν, Καλύβας ΠΕ86)

Βήμα 4.3  Η Συμμετοχή μαθητή ως ακροατή σε τηλεδιάσκεψη τηλεφωνικά (από κινητό ή σταθερό) με αστική χρέωση, –(Πηγή: ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στ. Ελλάδας)

Βήμα 5:  Ο/Η εκπαιδευτικός προτρέπει και εποπτεύει τους μαθητές του/της να  ανοίγουν το μάθημα, να μελετούν και να  αλληλεπιδρούν με το εκπαιδευτικό υλικό, τους  άλλους συμμαθητές/τριες τους/της και τον ίδιο/α τον/την εκπαιδευτικό.  Ο/Η εκπαιδευτικός τους ενθαρρύνει να γράφουν τις  απορίες τους στον τοίχο της πλατφόρμας ή σε χώρους συζήτησης ή συνομιλίας . Να έχουν πρόγραμμα μελέτης, να  κάνουν διαλείμματα από την οθόνη του υπολογιστή. Εξηγεί στους μαθητές/τριες ότι η διαδικασία της μάθησης αλλάζει για ένα μικρό χρονικό διάστημα και χρειάζεται να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο και να ανταποκριθούν με υπευθυνότητα στα νέα δεδομένα.

Βήμα 6:  Ο/Η εκπαιδευτικός αλληλεπιδρά με τους μαθητές επιλύοντας τις απορίες τους και εμψυχώνοντας τους να συνεχίσουν την προσπάθεια τους και να συνεργαστούν και από απόσταση με τους συμμαθητές τους και τον/την ίδιο/α.

Βήμα 7: Ο/Η εκπαιδευτικός αυτοαξιολογεί την προσπάθεια του,  αποτιμά και αναστοχάζεται τα αποτελέσματα του μαθήματος / παρέμβασης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και επανασχεδιάζει – βελτιώνει τα επόμενα μαθήματα του.

 


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  [ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ]
Εδώ θα βρείτε υλικό – εργαλεία – εναλλακτικές προτάσεις, οδηγοούς και video  για τη σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 


Για Γονείς/Κηδεμόνες

Ο/Η Διευθυντής/ντρια (είτε ο/η Προϊστάμενος/νη) του σχολείου ενημερώνει για την ασύγχρονη εκπαίδευση τους/τις κηδεμόνες των μαθητών/τριών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλο πρόσφορο μέσο, στέλνει τους κατάλληλους συνδέσμους για είσοδο στις ψηφιακές τάξεις (σύνδεσμος https://eclass.sch.gr/ ή https://e-me.edu.gr/ ανάλογα με την επιλογή που έγινε  από τον/την διδάσκοντα/ουσα κάθε μαθήματος) και το ενημερωτικό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

 Υλικό για  Γονείς:  από το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ.

  • «Μαζί στο σπίτι μας». Δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης και ενίσχυσης των δεξιοτήτων σε βασικούς τομείς ανάπτυξης των παιδιών. Για γονείς και ενήλικες που φροντίζουν παιδιά (2020). Αθήνα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολικής Ψυχολογίας & Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ. Για να δείτε το έντυπο πατήστε εδώ.
  • Χατζηχρήστου, X., Υφαντή, Θ., Λαμπροπούλου, Κ., Λιανός, Π., Γεωργουλέας, Γ., Μίχου, Σ., Φραγκιαδάκη, Δ., Αθανασίου, Δ. (2020). Μένουμε σπίτι….Συνδε-Δεμένοι. Προτάσεις για την ψυχολογική υποστήριξη οικογενειών, παιδιών και εφήβων κατά τη διάρκεια παραμονής στο σπίτι λόγω των προληπτικών μέτρων για τον κορωνοϊό – Covid-19. Αθήνα: Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ. Για να δείτε το έντυπο πατήστε εδώ.

 

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ – ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ

ΒΟΗΘΕΙΑ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ένα σχόλιο σχετικά με το “ΠΕΚΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΜΑΘΗΤΩΝ & ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ”

  1. Θα ήθελα εκ των προτέρων να ευχαριστήσω τους διαχειριστές του blog για την στήριξη που μπορεί να χρειασθούμε τώρα αλλά καί μελλοντικά, ακόμη καί αν ο κορονοϊός επιμείνει γιά πολύ.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.