Ημερίδα Ενημέρωσης – Δικτύωσης Κ.Ε.Σ.Υ. – ΠΕ.Κ.Ε.Σ. – Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π_ Ανάρτηση Εισηγήσεων

Tην Τετάρτη 29/5/2019 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η ημερίδα Ενημέρωσης – Δικτύωσης, των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, που διοργανώθηκε από την Διεύθυνση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.) του Οργανισμού στο πλαίσιο των δράσεων του ως Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας.

Περίπου εκατό σύμβουλοι σταδιοδρομίας, υπεύθυνοι των Κ.Ε.Σ.Υ. και συντονιστές εκπαίδευσης των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. από όλη τη χώρα συναντήθηκαν για πρώτη φορά δια ζώσης και αντάλλαξαν πληροφόρηση και προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Συ.Ε.Π. από τις ανωτέρω δομές καθώς και πιθανά πεδία συνεργασίας με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Μετά τη λήξη της ημερίδας απέστειλαν στον ΕΟΠΠΕΠ συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο του εργαστηρίου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ Κ.Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΤΑ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.», επισημαίνοντας ανά κατηγορία και κριτήριο ποιότητας τους επιμέρους δείκτες – επιθυμητές βελτιώσεις που κατά την κρίση τους είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν στις δομές που υπηρετούν.

Για το πρόγραμμα της ημερίδας πατήστε εδώ.
Για να δείτε τις παρουσιάσεις πατήστε:

  • Ασβεστάς Αναστάσιος – Οι νέες δομές Κ.Ε.Σ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας. Αρμοδιότητες, Οργάνωση και Διασύνδεση με τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και τα σχολεία ευθύνης τους
  • Γαϊτάνης Δημήτριος – Η ανάγκη αναβάθμισης της ποιότητας στη δια βίου Συ.Ε.Π. Ο ρόλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  • Δουλάμη Σταυρούλα – Τα έγγραφα και η νέα Πύλη Europass
  • Δρούτσα Ειρήνη – Το Πρόγραμμα Erasmus+ για τις νέες δομές των ΠΕριφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ΠΕΚΕΣ και ΚΕΣΥ
  • Μπουσδούνης Ιωάννης – Υποστηρικτικές Δομές – Κέντρα Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)
  • Τετραδάκου Βούλη – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – Κ.Ε.Σ.Υ. – ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
  • Χαρίσης Αθανάσιος – Οι πολλαπλοί στόχοι της Εκπαίδευσης για την Αειφορία και η διασύνδεση-αλληλόδρασήτους με το έργο των Κ.Ε.Σ.Υ

Για να δείτε τις φωτογραφίες πατήστε εδώ.

Αφήστε μια απάντηση