6η Αυτο-Επιμόρφωση Σ.Ε.Ε, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, ΠΕ 30-05-19, 09:30-13:30

6η Αυτο-επιμόρφωση ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας

«Η διδασκαλία ως πρόβλημα: αναζητώντας εναλλακτικές προσεγγίσεις»

Επιμορφωτές:

Δημήτρης Βεργίδης, Ομ. Καθηγητής Παν. Πατρών

Δημήτρης Σακκούλης ΣΕΕ  (ΠΕ 70)

Θεοφάνης Βαλμάς ΣΕΕ  (ΠΕ 70)

Α μέρος

1.   «Η διδασκαλία ως πρόβλημα»

2.   Εργαστήριο: «Η επιμόρφωση ως βιωμένη εμπειρία»

Β μέρος

1.   «Διαλογικό Συλλογικό και Συνεργατικό Μάθημα» (ΔΙΣΣΥΜΑ)

2.   Εργαστήριο: «Μελέτη περίπτωσης»

Συμπεράσματα – Αξιολόγηση  της ημερίδας

 

 

Αφήστε μια απάντηση