4η Αυτο-Επιμόρφωση Σ.Ε.Ε, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, TΡ 26-03-19, 09:00-13:30

4η ημερίδα αυτο-επιμόρφωσης ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας – Καλλίπολις

Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

Μέρος Α

Εργαλεία τμήματος Δικαιωμάτων του παιδιού του Συμβουλίου της Ευρώπης (Βαρβάρα Κοζιώρη, Εκπαιδευτικός ΠΕ06)

Μέρος Β

α)Γνωριμία με τα μέλη της ομάδας του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων «Καλλίπολις»

β) Διερεύνηση αναγκών

γ) Διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας

(Συνεργάτες Καλλίπολις, Γιάννα Ζορμπά – Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης

Επίσης η κ Κοζιώρη Βαρβάρα, Εκπαιδευτικός ΠΕ06, μας μίλησε με θέμα: «Εν τάξει με το Συμβούλιο της Ευρώπης»

Αφήστε μια απάντηση