3η Αυτο-Επιμόρφωση Σ.Ε.Ε, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, TE 20-02-19, 09:00-14:00

3η Επιμορφωτική Ημερίδα Αυτο-επιμόρφωσης ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας,  ΙΤΥΕ Πατρών

Θέμα «Οργάνωση, Λειτουργία και Δυναμική της Ομάδας  – Τεχνολογική Υποστήριξη Επικοινωνίας και συνεργασίας ομάδων από απόσταση»

Εργαστήριο Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως επιμόρφωσης με την υπηρεσία Μeeting ΠΣΔ (Ι.Περίκος, Κ. Κυρίτσης, Σ.  Παπαδάκης, Μ. Παρασκευάς)

Εργαστήριο Διαχείρισης κοινόχρηστου ημερολογίου, Διαμοίρασης Εγγράφων-Υλικού σε εκπαιδευτικούς στο Grafis, Επεξεργασίας συνεργατικών εγγράφων στο Drive. (Κ. Γιαννόπουλος, Α. Δαλάπα, Σ. Παπαδάκης)

Αφήστε μια απάντηση