Συμμετοχή σε κύκλο σεμιναρίων ενδοεπιμόρφωσης

Ενδοεπιμόρφωση εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2021-2022

(Φεβρουάριος 2022 -Μάϊος 2022)

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας  συμμετείχαν σε κύκλο επιμορφωτικών σεμιναρίων, (από Ιανουάριο 2022έως και Μάϊο 2022) που διοργανώθηκαν από το Νηπιαγωγείο μας,ως φορέα διοργάνωσης, με υπεύθυνη την Προϊσταμένη της σχολικής μονάδας  Μαγκιώση Άννα ,  σε συνεργασία με άλλα 240 σχολεία της επικράτειας και αρμόδιους φορείς και τα οποία είναι:

8-2-2022. Εξ αποστάσεως σεμινάριο δυόμιση ωρών με θέμα: «Οργάνωση & Διοίκηση σχολικών μονάδων».

17-2-2022. Εξ αποστάσεως σεμινάριο δυόμιση ωρών με θέμα: «Αειφορία & Προσχολική Εκπαίδευση».

22-2-2022. Εξ αποστάσεως σεμινάριο δυόμιση ωρών με θέμα: «Ασφάλεια διαδικτύου στην προσχολική εκπαίδευση».

15-3-2022. Εξ αποστάσεως σεμινάριο δύο ωρών με θέμα: «Παιχνίδι και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο». (περισσότερα…)

Σχέδιο Δράσης: «Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών»

Σχέδιο Δράσης: «Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών»

J12

Άξονας: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Συντονιστής Δράσης: ΜΑΓΚΙΩΣΗ ΑΝΝΑ

Αναγκαιότητα – Στόχοι

 Επειδή η εκπαίδευση, δεν μπορεί να μείνει έξω από τις εξελίξεις της εποχή μας που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις στον πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό τομέα και ο εκπαιδευτικός καλείται να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, ώστε να προλαβαίνει τις εξελίξεις , η επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη και αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρέπει να υπηρετεί την επαγγελματική τους ανάπτυξη και να στοχεύει στη ενίσχυση και στήριξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάτι που σημαίνει βελτίωση των γνώσεων και περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Επιλέγοντας ως σχέδιο δράσης την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών θέλουμε να υποστηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς στο μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών διαδικασιών για  τις  ψηφιοποιημένες  κοινωνίες  του 21ου αιώνα, με απόκτηση νέων γνώσεων και καλών πρακτικών που ευθυγραμμίζονται με τα πρότυπα του 21ου αιώνα για την εκπαίδευση.

Στόχος Βελτίωσης:

Ενίσχυση και βελτίωση του επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών με τη συμμετοχή τους σε διάφορα επιμορφωτικά σεμινάρια ,εκδηλώσεις και δράσεις

  • Συμμετοχή σε διαδυκτυακά e Twinning σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης που διοργανώνονται κατα καιρούς από την κεντρική υπηρεσία.
  • Συμμετοχή σε σεμινάρια αυτομελέτης κι επαγγελματικής κατάρτισης της European Schoolnet
  • Συμμετοχή σε σεμινάρια και ημερίδες που διοργανώνονται από ΠΕΚΕΣ ,Πανεπιστήμια ή άλλους αρμόδιους φορείς.
  • Συμμετοχή στην εβδομάδα κώδικα και διοργάνωση e Twinning live events πρός επιμόρφωση εκπαιδευτικών της ευρύτερης e Twinning κοινότητας

(περισσότερα…)