Δραστηριότητες διάχυσης του σχεδίου Erasmus « ICT and robotics in preschool education : A more attractive way for learning!»

Ολοκληρώθηκαν οι δραστηριότητες διάχυσης του σχεδίου Erasmus « ICT and robotics in preschool education : A more attractive way for learning!»

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγ/τος Εrasmus+ ΚΑ 2 ,τομέας σχολικών συμπράξεων με τίτλο « ICT and robotics in preschool education : A more attractive way for learning! » 2019-2021 που υλοποιείται από το Νηπιαγωγείο Ριζαριού πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη παρουσίασης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του 1ου έτους του έργου ,σήμερα ,ημέρα Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 και ώρα 18.00 μ.μ. μέσω της πλατφόρμας του e Twinning (e Twinning live event ) , ενώ ταυτόχρονα διοργανώθηκε κι έκθεση υλικού και παραχθέντων προϊόντων του έργου στο σχολείο,πριν τη λήξη των μαθημάτων.
Συντονιστικό σχολείο της σύμπραξης είναι το Νηπιαγωγείο Ριζαριού Τρικάλων ,ενώ το γενικό συντονισμό του όλου προγ/τος έχει η Δ/ντριά του κ Άννα Μαγκιώση, η οποία και διαθέτει εξαιρετική εμπειρία στη διαχείριση διεθνών συμπράξεων.Το έργο είναι ένα από τα τρία Erasmus+ KA2 (τομέας σχολικών συμπράξεων )που υλοποιεί ταυτόχρονα το Νηπιαγωγείο Ριζαριού.
Στην παρουσίαση του έργου , που έχει ως αντικείμενο την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας στην προσχολική εκπαίδευση παρευρέθηκαν εκπαιδευτικοί, όχι μόνο του σχολείου αλλά και της ευρύτερης διεθνούς εκπαιδευτικής κοινότητας ,αφού η εκδήλωση ήταν ανοικτή για όλους τους εκπαιδευτικούς!
Το έργο είναι ένα πρόγραμμα που ενώνει πάνω από 1000 εκπαιδευτικούς και μαθητές από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και συγκεκριμένα από Σουηδία, Ισπανία, Λιθουανία Λετονία ,Εσθονία κι Ελλάδα και τους δίνει την ευκαιρία να αυξήσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες ,να ανταλλάξουν ιδέες κι απόψεις ,να μοιραστούν νέες μεθόδους διδασκαλίας ,να γνωρίσουν τα εκπαιδευτικά συστήματα και την κουλτούρα άλλων χωρών και μέσα από αυτή τη συνεργασία, να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα.
Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για την έκφραση, την επικοινωνία, την εξερεύνηση και τον πειραματισμό στα χέρια των μαθητών της σχολικής εκπαίδευσης, διότι συμβάλλουν στην ενίσχυση της διερευνητικής μάθησης πολλών διαφορετικών γνωστικών θεμάτων και επιστημών και διευκολύνει την βαθύτερη κατανόησή τους, ενισχύει την ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης και βοηθά στην ανάπτυξη των παιδιών και στην ομαλή κοινωνικοποίησή τους.
H δημοσίευση του κειμένου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου και γενικότερα του προγ/τος Erasmus+
Επιμέλεια άρθρου : ‘Αννα Μαγκιώση