Δημιουργία νέου e Twinning έργου 2019-2020 με τίτλο: » The teaching of English in preschool education»

Με στόχο την εισαγωγή κι εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση,ξεκινήσαμε πέρυσι στο σχολείο μας δειλά -δειλά τη διδασκαλία της και διαπιστώσαμε ότι η μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη των στόχων μας, ήταν οι πλέον κατάλληλες ,αφού το αποτέλεσμα ήταν καταπληκτικό. Φυσικά μας βοήθησε αρκετά η σχετικά επιμόρφωσή μας μέσω του προγράμματος Erasmus+KA1, στην Πολωνία ,τον περασμένο Δεκέμβριο (2018).

Τη φετινή χρονιά αποφασίσαμε – έχοντας πλέον κάποια πείρα- να δημιουργήσουμε ένα e twinning έργο και να μοιραστούμε αυτές τις μεθόδους και τις καλές πρακτικές με εκπαιδευτικούς όχι μόνο της Ελλάδας αλλά κι άλλων χωρών της Ευρώπης. Ο τίτλος του έργου είναι » The teaching of English in preschool education»

Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, ως διεθνούς γλώσσας, είναι σήμερα απαραίτητη και πρέπει να διδαχθεί από νεαρή ηλικία.
Μέσω της συνεργασίας μας με άλλους  εκπαιδευτικούς της Ευρώπης θα μάθουμε πώς τα αγγλικά μπορούν να διδάσκονται στα παιδιά της μέσης ηλικίας (μέθοδος, εκπαιδευτικοί πόροι και συναφές υλικό) ώστε να μπορέσουμε να τα ενσωματώσουμε στο πρόγραμμα σπουδών μας και να υποστηρίξουμε τις δραστηριότητες εκμάθησης αγγλικών στο Νηπιαγωγείο.
Οι εκπαιδευτικοί θα μοιραστούν τις γνώσεις και τις ιδέες τους και θα ανταλλάξουν καλές πρακτικές και μεθόδους διδασκαλίας αγγλικών.

Με αυτό το πρόγραμμα θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με την αγγλική γλώσσα, να μάθουν το αγγλικό αλφάβητο, να μάθουν αγγλικά τραγούδια, απλά λόγια και σύντομες προτάσεις, να προετοιμάσουν τις κάρτες των Χριστουγέννων και να ανταλλάξουν τις επιθυμίες τους, να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και την πόλη τους, να συνθέσουν απλά ποιήματα και ιστορίες, να ζωγραφίσουν τις εντυπώσεις τους και μέσω αυτών των δραστηριοτήτων να αισθανθούν τη χαρά της δημιουργίας και να κερδίσουν τον ενθουσιασμό και την ενθάρρυνση να μάθουν αγγλικά.

Η παρουσίαση  του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του έργου (Ιούνιος 2020)με τη συμμετοχή γονέων και κηδεμόνων και θα γίνει διάχυση των αποτελεσμάτων του έτσι ώστε η δράση αυτή να γίνει γνωστή  σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ,στην τοπική κι ευρύτερη κοινωνία.

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Θα  δώσουμε στα παιδιά κάθε ευκαιρία  να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να αυτοσχεδιάσουν, να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους, να ανακαλύψουν το εύρος των ταλέντων τους και  να μάθουν αγγλικά μέσα από παιγνιώδεις  δραστηριότητες που θα είναι τόσο αυθόρμητες όσο και οργανωμένες  .Στο τέλος του έργου, τα παιδιά θα έχουν αναπτύξει την περιέργεια και τον ενθουσιασμό τους για την αγγλική γλώσσα ,κάτι που θα βοηθήσει αναμφίβολα στην  εκμάθηση των αγγλικών στα επόμενα χρόνια.

«Learning through ICT,STEM and robotics in preschool education!» e Twinning project 2019-2020

Μαζί με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς 2019-2020 ,ξεκινάμε και το νέο e twinning έργο μας με τίτλο » Learning through ICT,STEM and robotics in pre school educationπου είναι άμεσα συνδεδεμένο με το πρόγραμμα Erasmus+ KA2 (Τομέας σχολικών συμπράξεων ) που εγκρίθηκε προς υλοποίηση από το Νηπιαγωγείο μας για τη διετία 2019-2021,από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών,με τίτλο :ICT and pobotics in preschool education :A more attractive eau for learning!»

Οι χώρες που συμμετέχουν είναι η Ελλάδα (ιδρυτικό σχολείο) ,η Σουηδία,η Ισπανία,η Λιθουανία ,η Λετονία και η Ισπανία.
Το έργο ιδρύθηκε με σκοπό την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και των παιδιών και στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ και της ρομποτικής στις δραστηριότητες διδασκαλίας / εκμάθησης.
Η τεχνολογία αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας στην προ-σχολική εκπαίδευση, διότι δημιουργεί ένα νέο μαθησιακό περιβάλλον, πιο ελκυστικό και ευχάριστο για τα μικρά παιδιά και η απόκτηση γνώσεων απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των μικρών παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, παραλήπτες σε δημιουργούς πληροφοριών και γνώσεων.
Κατά τη διάρκεια του έργου, τα παιδιά θα εφαρμόσουν τις νέες δεξιότητές τους, θα αναπτύξουν το πνεύμα συνεργασίας και ευθύνης, θα παράγουν υλικά και θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες και θα βιώσουν τη χαρά της δημιουργικότητας.
Με αυτό το πρόγραμμα στοχεύουμε στην αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και των παιδιών και στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ και της ρομποτικής στις δραστηριότητες διδασκαλίας / εκμάθησης.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό θα αναπτύξουν τις ψηφιακές τους γνώσεις, θα αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους σε νέα τεχνολογικά θέματα και αναμένεται να μπορέσουν να κάνουν συγκρίσεις ή υιοθετήσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της γνώσης. Οι μαθητές θα αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ευθύνης μέσω παιχνιδιών με άλλα παιδιά και θα ασκηθούν με τη χρήση της νέας τεχνολογίας και της ρομποτικής, θα γνωρίσουν την κουλτούρα των άλλων ευρωπαϊκών εθνών και θα έρθουν σε πρώτη επαφή με άλλες γλώσσες.

Άλλα αποτελέσματα είναι η δημιουργία ιστότοπου με μαθησιακό υλικό και καλές γνώσεις, η δημιουργία κοινών padlets, παιχνιδιών, παζλ, e βιβλίων, DVD και cds. Τα σχολεία θα εμπλουτίσουν τη δράση τους με τη συμμετοχή τους σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Θα πραγματοποιηθεί έκθεση για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων στην εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινότητα. Όλα τα προϊόντα θα τοποθετηθούν σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε στα παιδιά της προσχολικής εκπαίδευσης όλες τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες και να τους προετοιμάσουμε να γίνουν οι πολίτες της Ευρώπης της αυριανής κοινωνίας και μέσα απ αυτό το έργο ευελπιστούμε να τα καταφέρουμε!

Επιμέλεια άρθρου: ‘Αννα Μαγκιώση