Εξεταστέα ύλη

[διαβάστε το ΦΕΚ 3137/19-7-2021 εδώ]

 

Ορίζουμε την εξεταστέα ύλη για το έτος 2022 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως εξής:

Συνεχίστε την ανάγνωση

Παρακάτω θα βρείτε τις οδηγίες/ενδεικτικές απαντήσεις που έστειλε σήμερα το πρωί η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων στους βαθμολογητές των εξεταστικών κέντρων «φυσικώς αδυνάτων» (όσων δηλαδή εξετάζονται προφορικά) για τη βαθμολόγηση των υποψηφίων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις δηλώνουν τις μονάδες που πρέπει να δώσει ο βαθμολογητής στις σωστές απαντήσεις. Υπενθυμίζω ότι ο βαθμολογητής δεν περιμένει να δει (ή να ακούσει) τις συγκεκριμένες διατυπώσεις, αλλά εκτιμά κατά πόσο ο υποψήφιος έχει κατανοήσει το θεματικό κέντρο (του κειμένου, της παραγράφου κλπ.) και το αποδίδει με στρωτό λόγο. Και στην παραγωγή λόγου (Γ1) δεν ήταν φυσικά ανάγκη να αναπτυχθούν όλες οι προτεινόμενες ιδέες, αλλά κάποιες από αυτές ή άλλες εξίσου εύστοχες. Σημειώστε την επισήμανση της Επιτροπής στο τέλος, ότι μετρά υπέρ του υποψηφίου η ποικιλία των ιδεών και η επαρκής τεκμηρίωση.

Εδώ και εδώ μπορείτε να δείτε φωτογραφίες των οδηγιών και εδώ τα θέματα από τον ιστότοπο του Υπουργείου. 

Συνεχίστε την ανάγνωση

Αναρτώ εδώ τις ενδεικτικές απαντήσεις για τη βαθμολόγηση των υποψηφίων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, που έστειλε η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων σήμερα το πρωί στους βαθμολογητές. Να λάβετε υπόψη ότι οι οδηγίες είναι ενδεικτικές, δηλαδή σε κάποιες ερωτήσεις (π.χ. Γ1) ο υποψήφιος μπορούσε να αναπτύξει άλλους θεματικούς άξονες. Επίσης, προσέξτε πολύ τις παρατηρήσεις, όπου υπάρχουν, καθώς και τις βασικές επισημάνσεις στο τέλος.

Εδώ και εδώ μπορείτε να δείτε φωτογραφίες των οδηγιών και εδώ τα θέματα από τον ιστότοπο του Υπουργείου.

Καλή επιτυχία και καλό κουράγιο για τη συνέχεια!

 

Συνεχίστε την ανάγνωση