Ανεικονικά μοτίβα (αραβουργήματα) στο εσωτερικό του τεμένους Sheikh Lotfollah (Ισπαχάν, Ιράν).
Η κατασκευή του άρχισε το 1603 και ολοκληρώθηκε το 1619 [πηγή: Βικιπαίδεια]

 

Η εμφάνιση του Ισλάμ

 

α. Η προϊσλαμική Αραβία

  • Νότια Αραβία: αγρότες
  • Βόρεια Αραβία: νομάδες οργανωμένοι σε φυλές· εμπλέκονταν σε εμφύλιους πολέμους και λεηλατούσαν τα διερχόμενα από τις περιοχές τους καραβάνια. (δες το 1ο παράθεμα)

Συνεχίστε την ανάγνωση

Θεματική διαίρεση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας την εποχή του Λέοντα Γ΄ (περίπου 717). πηγή: Βικιπαίδεια

 

Η βασιλεία του Ηράκλειου (610-641). Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις.

 

β. Εσωτερική αναδιοργάνωση

 

– Διοικητική μεταρρύθμιση:

i. Θέματα: διοικητικές περιφέρειες (αρχικά ιδρύθηκαν θέματα μόνο στη Μ. Ασία.)

ii. στρατιωτόπια: κτήματα που παραχωρούνταν στους στρατιώτες και από τα οποία έπρεπε να συντηρούν τον οπλισμό τους.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Εικόνα1

Θεατρικές μάσκες, μια για τραγωδία και μια για κωμωδία. Ρωμαϊκό ψηφιδωτό, από τα Λουτρά του Δέκιου στον Αβεντίνο Λόφο, 2ος αι. μ.Χ. πηγή: Βικιπαίδεια

 

Εισαγωγή: βασικά σημεία

 

Λατινική γλώσσα και λογοτεχνία

 

Η λατινική γλώσσα

§1 Ποιοι μιλούσαν τα λατινικά;
     Η ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια.
     Γιατί επεκτάθηκε η χρήση της λατινικής σ’ όλη την ιταλική χερσόνησο;

§2 Οι τρεις ομοιότητες λατινικής και ελληνικής.
      Το πρώτο μεγάλο δάνειο των Ρωμαίων από τους Έλληνες.

§3 Ο αρχικός χαρακτήρας της λατινικής.
      Η ιστορική «συνάντηση» των Ρωμαίων με τους Έλληνες.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Screenshot 2023 09 13 at 18 40 25 Εισαγωγή

πηγή: Φωτόδεντρο, ψηφιακά βιβλία

 

Εξεταστέα ύλη,  οδηγίες διδασκαλίας και τρόπος εξέτασης

 

Για την εξεταστέα ύλη δείτε το ΦΕΚ Β΄ 4768/27-7-2023 εδώ (σελ.8). Οδηγίες διδασκαλίας θα βρείτε στη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (σελ.17).

Ορίζουμε την εξεταστέα ύλη για το έτος 2024 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως εξής:

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου Γ΄ Λυκείου

πηγή: Φωτόδεντρο, διαδραστικά βιβλία

 

Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου

(από το 1815 έως σήμερα)

[για τους μαθητές/-τριες της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής]

 

Εξεταστέα ύλη

 

Δείτε την εξεταστέα ύλη για το μάθημα της Ιστορίας στην απόφαση 91771/Δ2/21-08-2023 (ΦΕΚ 5162/Β΄/22-08-2023) του Υπουργείου Παιδείας. [δείτε το ΦΕΚ εδώ]. Διαβάστε οδηγίες για την διδασκαλία του μαθήματος εδώ.

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Εξεταστέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας

 

Απόφαση 91771/Δ2 (ΦΕΚ 5162/Β΄/22-08-2023) του Υπουργείου Παιδείας [διαβάστε το ΦΕΚ εδώ]. Οδηγίες διδασκαλίας διαβάστε σε αυτόν τον σύνδεσμο.

 

Ρητορικά κείμενα

πηγή: Φωτόδεντρο, ψηφιακά βιβλία

 

Για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στη Β΄ τάξη του Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου (Ομάδα Προσανατολισμού) θα χρησιμοποιηθούν:

  • Ρητορικά Κείμενα Β΄ Λυκείου των Κ. Δάλκου, Χ. Δάλκου, Γ. Μανουσόπουλου κ.ά.

 

Ως βιβλία αναφοράς αξιοποιούνται:

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ιστορία Μεσαιωνικού Κόσμου εξώφυλλο

πηγή: Φωτόδεντρο, ψηφιακά βιβλία

 

Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου 565-1815

Β΄ Γενικού Λυκείου

 

Εξεταστέα ύλη

 

Δείτε την εξεταστέα ύλη για το μάθημα της Ιστορίας στην απόφαση 91771/Δ2/21-08-2023 (ΦΕΚ 5162/Β΄/22-08-2023) του Υπουργείου Παιδείας. [δείτε το ΦΕΚ εδώ]. Διαβάστε οδηγίες για την διδασκαλία του μαθήματος εδώ.

Συνεχίστε την ανάγνωση