Οδηγίες για τη σύνταξη της περίληψης

Πέρα από όσα αναφέρονται παρακάτω, χρήσιμη θεωρία για την περίληψη μπορείτε να διαβάσετε στο ηλεκτρονικό βοήθημα για τη Νεοελληνική Γλώσσα του Υπουργείου Παιδείας. Μόλις εμφανιστεί η σελίδα, πρέπει να πατήσετε τον σύνδεσμο Θεωρία σχετικά με τη συγγραφή της περίληψης.

Συνεχίστε την ανάγνωση

 

Εξεταστέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας

 

Δείτε την εξεταστέα ύλη στην απόφαση 103701/Δ2/25-08-2021 (ΦΕΚ 4254/Β/15-09-2021) του Υπουργείου Παιδείας [δείτε το ΦΕΚ στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Φλώρινας]. Διαβάστε αναλυτικές οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος στην απόφαση 116804/Δ2/17-09-2021 του Υπουργείου Παιδείας. Σε αυτόν τον σύνδεσμο θα βρείτε το πρόγραμμα σπουδών Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Συνεχίστε την ανάγνωση