Οδηγίες για τη σύνταξη της περίληψης

Πέρα από όσα αναφέρονται παρακάτω, χρήσιμη θεωρία για την περίληψη μπορείτε να διαβάσετε στο ηλεκτρονικό βοήθημα για τη Νεοελληνική Γλώσσα του Υπουργείου Παιδείας. Μόλις εμφανιστεί η σελίδα, πρέπει να πατήσετε τον σύνδεσμο Θεωρία σχετικά με τη συγγραφή της περίληψης.

Συνεχίστε την ανάγνωση

 

Εξεταστέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας

Για την εξεταστέα ύλη δείτε το ΦΕΚ 3137/19-7-2021 εδώ. Διαβάστε αναλυτικές οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος στην απόφαση 116804/Δ2/17-09-2021 (σελ.12) του Υπουργείου Παιδείας.

 

Ορίζουμε την εξεταστέα ύλη για το έτος 2022 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως εξής:

Συνεχίστε την ανάγνωση

Στο παρακάτω άρθρο του Ν. Δήμου μπορούμε να εντοπίσουμε:

(α) τις κατηγορίες των πνευματικών ανθρώπων,

(β) αυτούς που, κατά τον συγγραφέα, μπορούν να θεωρηθούν διανοούμενοι,

(γ) τους λόγους που σπρώχνουν τους διανοούμενους στα ΜΜΕ.

Συνεχίστε την ανάγνωση