Εξεταστέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας

Δείτε την εξεταστέα ύλη για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην απόφαση 103701/Δ2/25-08-2021 (ΦΕΚ 4254/Β/15-09-2021) του Υπουργείου Παιδείας. [δείτε το ΦΕΚ στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Φλώρινας]. Οδηγίες διδασκαλίας θα βρείτε εδώ (σελ.8) και σε αυτόν τον σύνδεσμο θα δείτε το πρόγραμμα σπουδών Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Συνεχίστε την ανάγνωση