Εικόνα1

Θεατρικές μάσκες, μια για τραγωδία και μια για κωμωδία. Ρωμαϊκό ψηφιδωτό, από τα Λουτρά του Δέκιου στον Αβεντίνο Λόφο, 2ος αι. μ.Χ. πηγή: Βικιπαίδεια

 

Εισαγωγή: βασικά σημεία

 

Λατινική γλώσσα και λογοτεχνία

 

Η λατινική γλώσσα

§1 Ποιοι μιλούσαν τα λατινικά;
     Η ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια.
     Γιατί επεκτάθηκε η χρήση της λατινικής σ’ όλη την ιταλική χερσόνησο;

§2 Οι τρεις ομοιότητες λατινικής και ελληνικής.
      Το πρώτο μεγάλο δάνειο των Ρωμαίων από τους Έλληνες.

§3 Ο αρχικός χαρακτήρας της λατινικής.
      Η ιστορική «συνάντηση» των Ρωμαίων με τους Έλληνες.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Screenshot 2023 09 13 at 18 40 25 Εισαγωγή

πηγή: Φωτόδεντρο, ψηφιακά βιβλία

 

Εξεταστέα ύλη,  οδηγίες διδασκαλίας και τρόπος εξέτασης

 

Για την εξεταστέα ύλη δείτε το ΦΕΚ Β΄ 4768/27-7-2023 εδώ (σελ.8). Οδηγίες διδασκαλίας θα βρείτε στη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (σελ.17).

Ορίζουμε την εξεταστέα ύλη για το έτος 2024 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως εξής:

Συνεχίστε την ανάγνωση