Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 – Νεοελληνική Γλώσσα (ενδεικτικές απαντήσεις)

Αναρτώ εδώ τις ενδεικτικές απαντήσεις για τη βαθμολόγηση των υποψηφίων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, που έστειλε η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων σήμερα το πρωί στους βαθμολογητές. Να λάβετε υπόψη ότι οι οδηγίες είναι ενδεικτικές, δηλαδή σε κάποιες ερωτήσεις (π.χ. Γ1) ο υποψήφιος μπορούσε να αναπτύξει άλλους θεματικούς άξονες. Επίσης, προσέξτε πολύ τις παρατηρήσεις, όπου υπάρχουν, καθώς και τις βασικές επισημάνσεις στο τέλος.

Εδώ και εδώ μπορείτε να δείτε φωτογραφίες των οδηγιών και εδώ τα θέματα από τον ιστότοπο του Υπουργείου.

Καλή επιτυχία και καλό κουράγιο για τη συνέχεια!

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2018

8-6-2018

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ Β. Κ. ΚΑΙ ΤΩΝ Ε. Ε. Κ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» Γ’ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Δ’ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνονται οι παρακάτω ενδεικτικές απαντήσεις των θεμάτων και υπενθυμίζεται ότι κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

 

Α1. Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες για την αξιολόγηση της περίληψης ως προς το περιεχόμενο:

α) Θεματικό κέντρο: ομοιότητες και διαφορές των εννοιών «Παιδεία- Εκπαίδευση»

β) Θεματικοί άξονες του κειμένου: 1) το εύρος του περιεχομένου της έννοιας «Παιδεία» στην αρχαιότητα, 2) ο προσδιορισμός της έννοιας «Εκπαίδευση» ως σκόπιμης διδασκαλίας, 3) η σύγκριση των δύο εννοιών και η ανάγκη διερεύνησης των ομοιοτήτων και των διαφορών τους, 4) η δυναμική σχέση «Παιδείας-Εκπαίδευσης» και η γνώση ως κοινό τους χαρακτηριστικό, 5) παρουσίαση των διαφορών των εννοιών «Παιδεία- Εκπαίδευση».

 

Β1. α) Λ, β) Λ, γ) Σ, δ) Λ, ε) Σ.

 

Β2. α) σύγκριση-αντίθεση (Μονάδες 2), συγκρινόμενες – αντιπαραβαλλόμενες έννοιες: «Παιδεία – Εκπαίδευση» (π.χ. η παιδεία είναι περισσότερο μέθοδος, η εκπαίδευση κυρίως πράξη). Διαρθρωτική λέξη : «Αντίθετα» (Μονάδες 3)

Παρατήρηση: Δεκτή και η απάντηση «Ορισμός», εφόσον αιτιολογηθεί. 

β) ωστόσο: αντίθεση

επομένως: συμπέρασμα 

προκειμένου: σκοπός 

που πάει να πει ότι: επεξήγηση 

κυρίως: έμφαση

 

Β3. α) Ενδεικτικές απαντήσεις:

ανιχνεύονται: ανευρίσκονται, βρίσκονται, εντοπίζονται, ιχνηλατούνται 

συνάπτεται: συναρτάται, συνδέεται, συνδυάζεται 

εμφανίζεται: εντοπίζεται, επισημαίνεται, παρουσιάζεται 

συντελεστών: παραγόντων, παραμέτρων, συνιστωσών 

προφανείς: έκδηλες, εναργείς, ευδιάκριτες, εύλογες, ξεκάθαρες, ολοφάνερες, πρόδηλες, φανερές 

β) αναβαθμίζεται ≠ υποβαθμίζεται 

μεταγενέστεροι  προγενέστεροι 

ιδιωτική  δημόσια 

επιτρέπουν  απαγορεύουν 

διαφορές  ομοιότητες

 

Β4. α) Δύο από τα παρακάτω: εναλλάσσονται, ανιχνεύονται, αναβαθμίζεται, αναδεικνύεται, θεωρείται, συνάπτεται (Μονάδες 2) 

β) 1. έμφαση στην ενέργεια του ρήματος/απόκρυψη υποκειμένου,

2. ακαδημαϊκός/επιστημονικός/δοκιμιακός λόγος,

3. απρόσωπο/αποστασιοποιημένο ύφος. (Μονάδες 3)

Παρατήρηση: η απάντηση θεωρείται πλήρης, εφόσον αναφέρονται και τα τρία στοιχεία.

 

Γ1. Ενδεικτικοί άξονες για την αξιολόγηση του περιεχομένου (Μονάδες 20) 

α) Παιδευτική λειτουργία του σχολείου:

  • Κοινωνικοποιεί: ρόλος της ομάδας, επαφή με κοινωνικά προβλήματα, συνύπαρξη με το διαφορετικό/ «τον άλλον», κ.ά.
  • Διαμορφώνει πολιτική σκέψη και δημοκρατική συνείδηση: ενδιαφέρον για τα κοινά, ανάπτυξη συλλογικής ευθύνης, καλλιέργεια δημοκρατικού αισθήματος κ.ά.
  • Συμβάλλει στην ηθική ολοκλήρωση και την αυτογνωσία των νέων: αξίες, ηθικές αρχές κ.ά.
  • Προάγει την αισθητική αγωγή
  • Διαμορφώνει οικολογική συνείδηση

β) Τρόποι που συμβάλλουν στην ενίσχυση του παιδευτικού ρόλου του σχολείου:

  • Εργασίες για κοινωνικά προβλήματα, δράσεις αλληλεγγύης, εθελοντισμός κ.ά.
  • Μαθητικές κοινότητες, Βουλή των Εφήβων, αυτοοργάνωση μαθητών, επισκέψεις σε τόπους ιστορικής μνήμης, επισκέψεις στη βουλή κ.ά.
  • Εθισμός των μαθητών στον σεβασμό προς το διαφορετικό, κουλτούρα διαλόγου κ.ά.
  • Ανάπτυξη καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας των μαθητών, επαφή με την Τέχνη, διαμόρφωση αισθητικών κριτηρίων κ.ά.
  • Ανακύκλωση, προώθηση «πράσινων προϊόντων», διάφορες περιβαλλοντικές δράσεις κ.ά.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Το περιεχόμενο να θεωρείται πλήρες εάν η ανάπτυξη περιλαμβάνει τρεις τουλάχιστον άξονες σε κάθε ζητούμενο, επαρκώς τεκμηριωμένους.

2. Η τεκμηρίωση πρέπει να περιλαμβάνει αναφορές στα σύγχρονα δεδομένα (21ος αιώνας).

3. Οι προτεινόμενοι τρόποι καλό θα ήταν να συνδέονται με τους άξονες του πρώτου ζητουμένου, π.χ. κοινωνικοποίηση ⇨ δράσεις αλληλεγγύης, αισθητική αγωγή ⇨ ερασιτεχνική δημιουργία κ.ά.

4. Υπενθυμίζεται ότι η υπέρβαση του αριθμού των λέξεων δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 10% αυτού που ορίζεται στην εκφώνηση.

5. Αναμένουμε ύφος σοβαρό, χωρίς στοιχεία προφορικότητας, ανάλογο του μέσου δημοσίευσης, τίτλο, αφόρμηση από την επικαιρότητα, τρόπους και μέσα πειθούς.

6. Για την ανάπτυξη της παραγωγής του γραπτού λόγου, μπορούν να αξιοποιηθούν με δημιουργικό τρόπο στοιχεία του κειμένου.

Αφήστε μια απάντηση