Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου (4) – Ενότητα 4η: Ευρωπαϊκή Ένωση

Αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις που ξεπερνά τον μισό αιώνα ζωής, η διαδικασία που οδήγησε στην ίδρυσή της είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα! Σήμερα είμαστε ενωμένοι στην πολυμορφία μας, αλλά αν το κοινό ευρωπαϊκό μας εγχείρημα μπόρεσε να υλοποιηθεί αυτό έγινε χάρη σε εκείνους τους προγόνους μας —άντρες και γυναίκες— που το πίστεψαν με όλη τους την ψυχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για να βάλει οριστικό τέλος στον πόλεμο και να οικοδομήσει μια ειρηνική, ενωμένη και ευημερούσα Ευρώπη: μια Ευρώπη στην οποία οι πολίτες θα μπορούν να βρίσκουν νέους και ολοένα καλύτερους τρόπους να ικανοποιούν τις ανάγκες τους και να αναπτύσσουν εμπορικές σχέσεις μεταξύ τους. Τα τελευταία 60 χρόνια, πολλοί Ευρωπαίοι εργάστηκαν ακούραστα για να χτίσουν μαζί ένα καλύτερο μέλλον. Αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

[το βίντεο και το εισαγωγικό κείμενο προέρχονται από τη Γωνιά μάθησης, επίσημη σελίδα της ΕΕ με χρήσιμες πληροφορίες και πλούσιο μαθησιακό υλικό σχετικά με την ιστορία, τους στόχους, την εξέλιξη και το όραμα της ΕΕ.]

❧ 

Ευρωπαϊκή Ένωση

 

➤ Πώς μπορεί η Εκπαίδευση να βοηθήσει τους μαθητές, ώστε να έρθουν σε στενότερη επαφή με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό;

Μέσω των μαθημάτων: 

– μελετώντας βαθύτερα την ευρωπαϊκή πολιτική και πολιτισμική ιστορία.

– εντάσσοντας στο πρόγραμμα της λογοτεχνίας περισσότερα κείμενα ευρωπαίων λογοτεχνών. 

– μαθαίνοντας στο σχολείο καλά μία (και καλύτερα δύο) ευρωπαϊκές γλώσσες. 

– γνωρίζοντας τους στόχους, την εξέλιξη και τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του μαθήματος της πολιτικής αγωγής. 

Μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων: 

– εκπονώντας εργασίες στα πλαίσια των πολιτιστικών ή διαθεματικών προγραμμάτων και παρουσιάζοντές τες στους μαθητές του σχολείου ή στην τοπική κοινωνία σε ξεχωριστές εκδηλώσεις. 

– ενισχύοντας ταξίδια εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε ευρωπαϊκές χώρες.

– κάνοντας ανταλλαγές με σχολεία ευρωπαϊκών χωρών, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να γνωρίσουν άμεσα τη νοοτροπία των ευρωπαϊκών λαών. 

 

 Γιατί είναι χρήσιμο και ωφέλιμο να έχει κανείς γνώση του ευρωπαϊκού χώρου;

– Υπήρχε και υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα σε Ελλάδα και Ευρώπη: ο πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδας αναγνωρίζεται από τους Ευρωπαίους ως ένα από τα στοιχεία της ευρωπαϊκής κουλτούρας. Επομένως, γνωρίζοντας την Ευρώπη, κατανοούμε καλύτερα την ταυτότητά μας ως λαού και κράτους. 

– Η ευρωπαϊκή πολιτική επηρεάζει την ελληνική πολιτική: επομένως, γνωρίζοντας τι συμβαίνει σε γενικές γραμμές στην Ευρώπη, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αλλάζουν κάποια πράγματα στη χώρα μας. 

– Μπορεί να σπουδάσει, να αναζητήσει εργασία και να ζήσει σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα. 

– Μπορεί να μελετήσει έναν σπουδαίο πολιτισμό και να ταξιδέψει σε όμορφους προορισμούς.