Σχολική χρονιά 2017- 2018

Δάσκαλοι

Μιχελάκης Στέλιος: Προϊστάμενος, υπεύθυνος εκπαιδευτικός Ε- Στ’ τάξης.

Περκουλίδου Χριστίνα: Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Α-Β’ τάξης.

Δεληγιάννης Αλέξανδρος: Υπεύθυνος εκπαιδευτικός  Γ- Δ’ τάξης.

Κωστή Αφροδίτη: Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Ολοήμερου.

Ειδικότητες

Ξερουδάκης Γιώργος: Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Πληροφορικής.

Γιώργος Λάμπρης: Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής.

Περράκη Μαρία: Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας.