Τρίγωνο και ανθρώπινες κατασκευές.

Project: Τρίγωνο και ανθρώπινες κατασκευές.
Μέρος 1ο

Οι μαθητές της Ε-Στ’ τάξης ασχολούνται αυτό το διάστημα με τις κατασκευές του ανθρώπου γενικά στο φυσικό περιβάλλον.
Βγαίνουν έξω από το σχολείο, γυρνάνε το χωριό, παρατηρώντας και φωτογραφίζοντας διάφορες ανθρώπινες κατασκευές. Διαπιστώνουν ότι το τριγωνικό σχήμα βρίσκεται σχεδόν σε όλες και αναρωτιούνται το γιατί. Τι πλεονεκτήματα έχει μία τριγωνική κατασκευή έναντι άλλων μη τριγωνικών κατασκευών; Διερευνούν κτίρια, γέφυρες, πυραμίδες και διαπιστώνουν ότι το τρίγωνο και ο άνθρωπος έχουν μία πολύ καλή σχέση που κρατάει χρόνια…
Το σχέδιο εργασίας χωρίστηκε σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι διερευνητικό και περιλαμβάνει παρατήρηση, φωτογράφηση, επεξεργασία φωτογραφίας και εύρεση ιστορικών στοιχείων . Το δεύτερο περιλαμβάνει μια πειραματική διαδικασία γύρω από διάφορες κατασκευές.

    

 

Μέρος 2ο

Σε συνέχεια του 1ου μέρους, μαθήτριες της Ε’ τάξεις, πειραματίζονται σε κατασκευές από ξυλάκια, δείχνοντάς μας αυτές, που είναι πιο γερές και ανθεκτικές.

https://www.youtube.com/watch?v=0oONPeaTbfw&feature=youtu.be