Τέχνη και μαγνητισμός

Τα μικρά  Φρεδιανάκια, της Α’ και Β΄τάξης ξεδίπλωσαν το εικαστικό ταλέντο τους, μέσα από τηνWP_20170222_004 φυσική και τον μαγνητισμό. Το σχέδιο εργασίας περιέλαμβανε την γνωριμία των παιδιών με τους μαγνήτες και τις ιδιότητες τους. Τα παιδιά δοκίμασαν τους

 » Διαβάστε περισσότερα