Σχολική χρονιά 2018-2019

Δάσκαλοι

Μιχελάκης Στυλιανός: Προϊστάμενος σχολείου, υπεύθυνος εκπαιδευτικός Α-Β΄Τάξης

Περκουλίδου Χριστίνα: Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Γ-Δ’ Τάξης

Τσαγάνη Αλέξανδρα: Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Ε-Στ΄Τάξης

Δεληγιάννης Αλέξανδρος: Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Ολοημέρου

Νταουντάκη Σοφία: Υπεύθυνη εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης

Κυπραίου Αικατερίνη: Υπεύθυνη εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης

Καβουρτζίδου Δέσποινα: Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Τ.Υ ΖΕΠ ΙΙ

 

Ειδικότητες

Βλαχογιάννη Ελένη-Μαρία: Υπεύθυνη εκπαιδευτικός μουσικής

Καπανταϊδάκη Ιωάννα: Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Αγγλικών

Κοτρωνάκης Γεώργιος: Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Τ.Π.Ε

Παπαδάκης Ιωάννης: Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής