Γ-Δ’ τάξη

Μπορείτε να κατεβάζετε τις παρακάτω δραστηριότητες και τα σχέδια εργασίας, για να τις δουλεύετε σπίτι, ελεύθερα. Σκοπό έχουν να υποστηρίξουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μαθητών- εκπαιδευτικών- γονέων, αλλά και να χρησιμοποιηθούν εποικοδομητικά εντός σχολικής μονάδας, δια  ζώσης. Κάποιες δραστηριότητες είναι κοινές για όλες τις τάξεις, που σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές ανεξαρτήτου ηλικίας.

Το Υποβρύχιο των Ξωτικών

Κάτι να φουσκώνει

Διάστημα