Γεωμετρία-Στερεά σώματα- Κύβος

Οι μαθητές της Α’ και Β’ τάξης του σχολείου μας, ασχολήθηκαν σήμερα με τα στερεά σώματα και ειδικότερα με τον κύβο. Το σχέδιο εργασίας ( project) αυτό, περιελάμβανε, γνωριμία με τα στερεά σώματα, κατασκευή κύβου από γλωσσοπίεστρα και είδη χειροτεχνίας, γνωριμία με τα χαρακτηριστικά του κύβου.IMG_20170428_111736

Γνωστικά αντικείμενα: Μαθηματικά, Χειροτεχνία

Λέξεις κλειδιά: Κύβος, έδρα, τετράγωνο, κορυφή.

Οι μαθητές έφεραν παραδείγματα από διάφορα αντικείμενα του περιβάλλοντος τους που είναι κύβοι ( ζάρια, κουτιά,δοχεία κτλ.). Κλήθηκαν να φτιάξουν στο εργαστήριο πειραμάτων και κατασκευών, έναν δικό τους κύβο. Πάνω στις κατασκευές τους, τα παιδιά διερεύνησαν τις έννοιες  έδρα και κορυφή, που είναι κάποια από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κύβου.

 

IMG_20170428_113137 IMG_20170428_110609 IMG_20170428_110615 IMG_20170428_110659 IMG_20170428_110724 IMG_20170428_111729