Σχολική χρονιά 2020-2021

Μιχελάκης Στυλιανός: Διευθυντής Σχολείου, υπεύθυνος εκπαιδευτικός Ε-Στ’ τάξης

Περκουλίδου Χριστίνα: Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Α΄ τάξης

Βιντινή Χριστίνα: Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Β’ τάξης

Χαιρέτης Εμμανουήλ: Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Γ- Δ’ τάξης

Βλαχογιάννη Ελένη: Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Μουσικής

Καλύβα Έλενα: Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Παράλληλη στήριξης

Λιονουδάκη Χριστίνα- Αλεξάνδρα: Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Μόσχου Πελαγία : Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικών

Σπαντιδάκης Βλάσιος:  Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Τμήματος Υποδοχής