Μαθηματικά και παιχνίδι

Τα μαθηματικά στο δημοτικό, και ειδικότερα στις πρώτες τάξεις, αποτελούν το θεμέλιο λίθο τηWP_20170320_004ς λογικής και της μετέπειτα μαθηματικής σκέψης του ανθρώπου. Οι μαθητές έρχονται με προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες στο δημοτικό, αλλά και με  ένα ακατάπαυστο ενδιαφέρον  να γνωρίσουν το καινούριο περιβάλλον, να έρθουν σε επαφή με το ξένο και να αλληλεπιδράσουν με αυτό . Τα μαθηματικά , βρίσκονται στην καθημερινότητα των παιδιών που τα βοηθούν να οργανώσουν την πραγματικότητα τους. Έτσι από πολύ μικρή ηλικία οι μαθητές μπορούν να ταξινομούν πράγματα, να χωρίζουν αντικείμενα με βάση το σχήμα, το μέγεθός  και το χρώμα τους . Έρχονται σε επαφή με τις έννοιες του μισού και του ολόκληρου, του διπλάσιου μέσα από το παιχνίδι και από διάφορες δραστηριότητες. Η διδασκαλία των μαθηματικών στο σχολείο θα πρέπει  να στηρίζεται σε ευχάριστες και γόνιμες δραστηριότητες για τα παιδιά και στο παιχνίδι, οι οποίες θα αποτελούν αντικείμενο προβληματισμού, και με βάση αυτές θα γεννιούνται οι πρώτες μαθηματικές έννοιες. Από την μια λοιπόν χρειαζόμαστε το παιχνίδι που είναι το μέσο για να ανακαλύψει ο μαθητής τη γνώση, και από την άλλη χρειαζόμαστε την θεματολογία για να παρακινήσουμε το μαθητή να εμπλακεί ενεργά στην διαδικασία της μάθησης. Η θεματολογία στα μαθηματικά μπορεί να είναι από το περιβάλλον του παιδιού, την φύση, και τWP_20170320_005α βιώματα του.

Στο δημοτικό σχολείο Φρε, έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προχωρήσαμε στην αγορά δύο εκπαιδευτικών παιχνιδιών, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Στηρίζονται στις αρχές του κονστρουκτιβισμού και στην μοντεσσοριανή μέθοδο διδασκαλίας. Οι μαθητές έχουν στην διάθεσή τους τα κατάλληλα δομικά στοιχεία, όπου μπορούν να κατασκευάσουν τα προβλήματα τους και να έρθουν σε μία δική τους, χειροπιαστή λύση, μέσα από μια λογική σειρά υποθέσεων και συμπερασμάτων. Τα προβλήματα-προβληματισμοί, αντλούν τη θεματολογία τους από τη φύση και τον πολιτισμό, στοιχεία που εξιτάρουν και προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών. Ευχαριστούμε πολύ τους γονείς που μας στήριξαν σε αυτή την αγορά, αλλά και για την εμπιστοσύνη που δείχνουν, στο παιδαγωγικό μας έργο.   WP_20170316_002 WP_20170316_003WP_20170320_002