Εκπαίδευση STE(A)M

Tο δημοτικό σχολείο Φρε, είναι από τα σχολεία εκείνα ,που έχουν εντάξει στην καθημερινότητα τους, την εκπαίδευση STE(Α)M.

Η εκπαίδευση STE(Α)M ( Science, Technology, ( Art) Engineering, Mathematics) εφαρμόζετWP_20161130_004αι ήδη σε πολλά σχολεία της  Ευρώπης και της Αμερικής. Στηρίζεται στην  διεπιστημονική προσέγγιση των Μαθηματικών,  των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας  στο σχολικό περιβάλλον. Οι μικροί μαθητές γίνονται ερευνητές, επιστήμονες, μηχανικοί, έχοντας ενεργό ρόλο στην όλη διαδικασία της  σύνθεσης και της επίλυσης προβλημάτωWP_20161130_003ν. Το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο μάθησης, δίνει πλέον τη θέση του στο ανακαλυπτικό,μαθητοκεντρικό και διερευνητικό μοντέλο.

Μέσα από παιγνιώδεις και εποικοδομητικές δραστηριότητες οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τους νόμους της φυσικής, των μαθηματικών και της τεχνολογίας. Οι εκπαιδευτικοί έχουν  ρόλο υποστηρικτικό και συντονιστικό, δημιουργώντας ένα ευχάριστο περιβάλλον μάθησης.

Στο δημοτικό σχολείο Φρε, τοπαιχνίδι, έχει κυρίαρχο ρόλο σε όλες τις ηλικίες των μαθητών . Μέσα από τις κατασκευές, και  με τη μέθοδο project ,  ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας,   να εμπλακούν ενεργά στη μάθηση, κατασκευάζοντας και ανακαλύπτοντας τη γνώση.

WP_20161130_002   WP_20161130_005

Αφήστε μια απάντηση