Αίθουσες- Εκπαιδότοποι

Στο Δημοτικό σχολείο Φρε,  επανασχεδιάζουμε τους χώρους, ανακαινίζουμε τις αίθουσες , δημιουργούμε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης. Ευέλικτοι χώροι, προσωπικές γωνιές μάθησης, σύγχρονα εποπτικά μέσα, συνδυάζονται με τέτοιο τρόπο, με σκοπό να προσφέρουν ερεθίσματα και κίνητρα στα παιδιά για να ενεργήσουν, να επικοινωνήσουν, να γνωρίσουν, να δημιουργήσουν και να κατασκευάσουν.