Τα παιχνίδια μας

Παιδί και παιχνίδι είναι σχεδόν ταυτόσημες έννοιες, γι΄αυτό δε θα μπορούσαμε να μη συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμά μας ένα σχέδιο εργασίας για τα παιχνίδια μας, με διαθεματικές δραστηριότητες που έχουν νόημα και ενδιαφέρον για τα παιδιά. Στο ερώτημα «τι θέλετε να κάνουμε ή να μάθουμε για τα παιχνίδια» τα παιδιά πρότειναν:

  •  » περισσότερα