Αγαπώ τη λογοτεχνία

Η λογοτεχνία προσφέρει στα παιδιά γνώσεις για τον κόσμο, στάσεις ζωής, αξίες και ευαισθητοποίηση σε πολλά θέματα που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν με διαφορετικά μέσα.

Βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν τη δημιουργική έκφραση, τη φαντασία και την κριτική σκέψη.

Επιπλέον τα παιδιά εξοικειώνονται με πολλές και διαφορετικές εκφάνσεις του γραπτού λόγου,

 » περισσότερα