Etwinning «Let’s play every day»-Η περίληψη του έργου και η τελική μας παρουσιάση. 2021.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι  περήφανοι και τυχεροί  που συμμετείχαμε στο πρόγραμμα  Let’s play every day!!!
Σας παρουσιάζουμε την τελική μας παρουσίαση του έργου που τόσο αγαπήσαμε με το παρακάτω ψηφιακό εργαλείο
και  επίσης την εξαιρετική περίληψη όπως συντάχθηκε από  την συνάδελφο Χριστίνα  Τσανάκα του 12ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας.

SUMMARY OF OUR PROJEC – Let’s play every day.

Το  έργο etwinning,  Let’s play every day!   υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2020-21 και συμμετείχαν 25 σχολεία από την Ελλάδα, , τη Σερβία , Σλοβακία και την Τουρκία

Το παιχνίδι αποτελεί το πρώτο μέσο εκπαίδευσης, είναι ένας τρόπος εκμάθησης και ανάπτυξης της προσωπικότητας των παιδιών που αλληλεπιδρούν με τους γύρω τους, αντιλαμβάνονται τον κόσμο, εκφράζουν ιδέες και σκέψεις αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητα και την αυτονομία τους. 

Η αξία του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι μοναδική καθώς οδηγεί τα παιδιά να μάθουν μέσω της πρακτικής με διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο. 

Μέσω αυτού του προγράμματος στα παιχνίδια οι μαθητές μας θα ενισχύσουν την κοινωνική τους αλληλεπίδραση, την έκφραση, την επικοινωνία, θα αποκτήσουν νέες εμπειρίες, δεξιότητες και γνώσεις.

 Θα συνεργαστούν μέσω ΤΠΕ για την παραγωγή συνεργατικών προϊόντων με παιχνίδια και κοινωνικο-συναισθηματικές δραστηριότητες καλλιεργώντας δεξιότητες και αξίες που είναι διαχρονικές και απαραίτητες για τον εαυτό τους και την κοινωνία του 21ου αιώνα.

Το παιχνίδι, όπως αναφέρει και ο Froebel Friedrich, είναι η σημαντικότερη  εξέλιξη της παιδικής ηλικίας, καθώς το παιχνίδι από μόνο του αποτελεί έκφραση του τι υπάρχει στην ψυχή του παιδιού.

Εξαιτίας της  πανδημίας ,τα σχολεία το μεγαλύτερο διάστημα λειτουργούσαν διαδικτυακά  μέσω της πλατφόρμας  WEBEX. Το έργο ( διάρκειας 9 μηνών) υλοποιήθηκε ως το τέλος του σχολικού έτους.  Η  ομάδα συνέχισε το πρόγραμμα  εξ αποστάσεως με τα παιδιά και τη βοήθεια των γονέων.  Με την επάνοδο στα σχολεία το έργο ολοκληρώθηκε. Υπήρξε πλήρης ένταξη του θέματος στο αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου κινητοποιώντας το ενδιαφέρον των παιδιών με διαδικασίες ενεργούς μάθησης βιωματικού χαρακτήρα.

Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί τα παιδιά:

Να καλλιεργήσουν  δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και συμμετοχής μέσω παιχνιδιών

Να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με παιδιά από άλλες χώρες που γνωρίζουν τα παιχνίδια τους

Δημιουργήσουν τα δικά τους πρωτότυπα παιχνίδια

Να  διασκεδάσουν, να αισθανθούν χαρά και απόλαυση μέσω του παιχνιδιού

Να μάθουν να χρησιμοποιούν  εργαλεία web2.0

Να καλλιεργήσουν κριτική σκέψη, παρατήρηση, ευθύνη για πρωτοβουλία, φαντασία και δημιουργικότητα

Να κατανοήσουν τη σημασία του παιχνιδιού για τη σωματική και ψυχική τους υγεία

Να  κατανοήσουν το διαχρονικό παιχνίδι

Ο τίτλος του έργου << Lets play every day! >> επιλέχθηκε με ψηφοφορία με συμμετοχή  όλων των   μελών  του έργου

 

Με τις ιδρύτριες να οργανώνουν το έργο ,να δίνουν κατευθύνσεις έγινε ο προγραμματισμός, κάθε σχολείο ανέλαβε τα καθήκοντα του, δημιουργήθηκε ένας χάρτης με όλες τις χώρες συμμετοχής στο έργο.

Ξεκινήσαμε το Σεπτέμβρη τη γνωριμία μεταξύ των δασκάλων, των παιδιών και των χωρών του προγράμματος με online συνδέσεις, μέσω chat, τηλεδιασκέψεων στο etwinning liveWedex. Οι συνεργάτες οργανώθηκαν επίσης σε ομάδες 2 ή 3 σχολείων που επικοινωνούσαν μεταξύ τους στο Διαδίκτυο και δημιούργησαν μασκότ.  Mε ψηφοφορία επιλέχθηκε από όλα τα σχολεία, η πλειοψηφούσα Μασκότ. Το Λογότυπο του έργου δημιουργήθηκε από τα 25 σχολεία σε συνεργασία, καθώς τα στοιχεία του είναι οι δημιουργίες όλων. Προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον των παιδιών  οι δραστηριότητες παρουσιάζονται μέσα από τη γωνιά του έργου του κάθε σχολείου, εκεί τα παιδιά  ερευνούν, παρατηρούν και δημιουργούν. Τα σχολεία επικοινωνούν και γνωρίζονται μεταξύ τους μέσω ενός παιχνιδιού και δημιουργείται  ένα ψηφιακό βιβλίο με τα παιχνίδια που έπαιξαν οι ομάδες.

Τα σχολεία  του έργου συμμετείχαν  στην  Ευρωπαϊκή εβδομάδα κώδικα και οι δράσεις τους που είναι σχετικές με παιχνίδια αναρτήθηκαν σε ένα padlet  Επίσης έγινε ενημέρωση γονέων για το έργο και την πλατφόρμα του etwinning με διάφορους τρόπους, όπως μέσω συναντήσεων με προβολή σχετικού βίντεο, με ενημερωτική επιστολή, με ανάρτηση στις ιστοσελίδες των σχολείων ,blogs.

Οι δραστηριότητες με παιδαγωγικά παιχνίδια και παιχνίδια  online αναρτούνται στις αντίστοιχες σελίδες του έργου. Τα παιδιά παρατηρούσαν και έπαιζαν τα παιχνίδια των άλλων σχολείων

Δίνεται  έμφαση  από τα σχολεία με διάφορες δράσεις και δραστηριότητες, όπως:   ημέρα ασφαλούς Διαδικτύου-Safer Internet Day, να γνωρίσουν τα μέρη του υπολογιστή, τη χρήση του, τον ασφαλή τρόπο  πλοήγησης, καθώς και τους κινδύνους.  Οι δράσεις με τη μορφή βίντεο ,κολάζ, αφίσας αναρτούνται  στο  twinspace του έργου.   Η ιδιαιτερότητα της φετινής χρονιάς λόγω της πανδημίας και το συνεχόμενο άνοιγμα –κλείσιμο των σχολείων ,οι περισσότερες δράσεις γίνονται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα webex.

Οι συνεργάτες του έργου αποφάσισαν να δημιουργήσουν παιχνίδια συνεργασίας σε μια ηλεκτρονική συνάντηση στο eTwinning live. Έτσι τα σχολεία του έργου μας οργανώθηκαν σε 2 ομάδες για να δημιουργήσουν δύο διαδικτυακά παιχνίδια για τον Δεκέμβριο. Το ένα παιχνίδι είναι ο τροχός και το άλλο ένα παζλ. Παίξαμε διαδικτυακά τα δύο αυτά παιχνίδια και δημιουργήθηκε ένα βιβλίο ψηφιακό. Σε ένα padlet ανέβηκαν οι χριστουγεννιάτικες ευχές των σχολείων του έργου.  Δημιουργήθηκαν από όλα τα σχολεία online παιγνίδια και παζλ  τα οποία  παίξαμε online    με τους συνεργάτες φίλους   του έργου .Τα  δύο padlet ,ένα με τα  παιχνίδια και ένα με τα κολάζ των παιχνιδιών που παίξαμε online στο σχολείο μας που έφτιαξαν οι φίλοι μας αναρτήθηκαν στις σελίδες του etwinning.

Τέλος οι συνεργάτες ψήφισαν κατά πόσο πέτυχε ο στόχος δημιουργίας συνεργατικών διαδικτυακών παιχνιδιών για τα Xριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Από το 3ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου και της Μασκότ του έργου μας  ξεκίνησε μια συνεργατική ιστορία στο  meetingwords, πέρασε  με τη συμμετοχή όλων των Μασκότ που αντιπροσωπεύουν τα σχολεία μας και τελείωσε πάλι στο ίδιο Νηπιαγωγείο. Τα σχολεία σε ζευγάρια, το ένα θα γράψει την ιστορία και το άλλο θα τη  ζωγραφίσει, θα παρουσιάσει τα παιχνίδια με όποιον τρόπο θέλει (παιχνιδιάρικο και ευφάνταστο), ξεκινώντας και τελειώνοντας με συγκεκριμένες φράσεις που επαναλαμβάνονται σε κάθε σελίδα της ιστορίας. Η ιστορία έχει πρόλογο και θα έχει έναν επίλογο. Με την ολοκλήρωση της  εκδόθηκε και παρουσιάστηκε σε μορφή  ebook. Γιορτάσαμε και συμμετείχαμε στην παγκόσμια μέρα παιχνιδιού με παιχνίδια μέσα και έξω από την τάξη και με online etwinning δήλωση. Σε ένα πίνακα linoit ανέβηκαν τα αποτελέσματα της όμορφης δράσης που τόσο  άρεσε και ενθουσίασε τα παιδιά.

Ο Μάρτιος έρχεται η σειρά των γονέων  ,τα παιδιά τους  παίρνουν συνέντευξη για τα παιχνίδια που έπαιζαν στην παιδική τους ηλικία, παίζουν το αγαπημένο τους παιχνίδι ,το φωτογραφίζουν ,καταγράφουν σε ένα χαρτί  το όνομα και τους  κανόνες, Τα παιδιά ζωγραφίζουν το παιχνίδι και το κολάζ  του κάθε σχολείου από τη δράση αυτή το ανεβάζουν σε ένα wakelet.  Σε δεύτερη φάση επιλέγουν ένα γονικό παιχνίδι άλλου σχολείου το παίζουν , το φωτογραφίζουν και δημιουργείται ένα συνεργατικό  ηλεκτρονικό βιβλίο. Ο Απρίλιος στην εξ αποστάσεως λειτουργία των σχολείων και για να γιορτάσουμε την ημέρα βιβλίου, κάθε σχολείο δημιουργεί μία κάρτα με το δικό της παραμύθι με ερωτήσεις πάνω στο παραμύθι και μια δραστηριότητα παιχνιδιού σχετική με το  παραμύθι. Οι κάρτες παραμυθιών αναρτώνται σε ένα συνεργατικό έγγραφο pptx και παίζεται από όλα τα μέλη του έργου. Έγινε αγαπημένη δράση των παιδιών ,γνώρισαν πολλά παραμύθια ,διασκέδασαν… Ο Μάιος μας βρίσκει ξανά στα σχολεία μας  και τι καλύτερο από παιχνίδια στην αυλή.   Let`s play every day! ,χαρά ,δημιουργία ,χαμόγελα, ενθουσιασμό και πολλά άλλα συναισθήματα αποτυπώθηκαν στα κολάζ που αναρτήθηκαν σε padlet στο twinspace.

Με την ολοκλήρωση του έργου έγινε η αξιολόγηση του, από τους εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς όλων των σχολείων, είχε τη μορφή ερωτηματολογίου σε φόρμες google .

Μέσα από το έργο παράχθηκαν συνεργατικά προϊόντα μέσω της τεχνολογίας όπως ημερολόγια, ebookvideosonline παιδαγωγικά παιχνίδια, fairy tales cards.

 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν:

Συνεργατικοί πίνακες; Padlet,pinup

Συννεφόλεξα: wordart

Χάρτες: scribble maps

Ψηφοφορία: tricider dostorming

Κολάζ: Collage maker/ Befunky/ photoCollage.com/ Picsart/inCollage ,pic collage, pixiz, fotocollage,pizapp

postermaker glogster, pizap canva,fotojet, photovisi, photoscape,foto editor, fotor photofunia, fotojet, Be funky Collage, incollage,photostatic, collage maotocollage, powerpoint/ VipTalisman.com, postermywall, power point,

Βίντεο: Windows video maker,kizoa, biteable

Audacity για την ηχογράφηση και το kdenlive, Smilebox, animoto, movie maker,shotcut, biteable, genially, powerpoint, thinglink

Συνεργατική ζωγραφική: colorillo,Twiddla

Google: google docs, blogspot, google forms, google presentation

Παιχνίδια: learning apps,Jigsaw Puzzle,educaplay(εκπαιδευτικό εργαλείο)

e-book: storyjumber, issue, flipsnack, book creator, calameo,

Ιστογράμματα: Kidspiration, popplet

Διάφορα: prezi, Wakelet, sway, thinglink

Votingtriciderdotstorming

 

Μια όμορφη παρέα 25 σχολείων αντιμετώπισαν  την  πανδημία με παιχνίδι είτε στο σπίτι ή στην αίθουσα του  σχολείου ή στην αυλή ή online διαδικτυακά παιχνίδια που δημιούργησαν τα ίδια.  . Ένα υπέροχο ταξίδι  παιχνιδιού, με περιπέτεια, υπέροχες  εμπειρίες, πρωτότυπα συνεργατικά προϊόντα, ξεχωριστούς συνεργάτες , μοναδικά παιδιά και εξαιρετικούς γονείς.

Η παρουσίαση του έργου έγινε στους γονείς με video, σε μορφή  βιβλίου με  mail,διαδραστικής αφίσσας (thinglink) με δημοσιεύσεις σε ιστολόγια και  facebook.  Ακόμη το έργο έγινε γνωστό στην εκπαιδευτική κοινότητα, σε παιδιά και εκπαιδευτικούς συστεγαζόμενων σχολείων καθώς και με δημοσιεύσεις σε ιστολόγια  και blogs  των συμμετεχόντων σχολείων.

Στο τέλος του έργου απονεμήθηκε κοινό δίπλωμα συμμετοχής στα παιδιά των συνεργαζόμενων σχολείων.

Το πρόγραμμα αποτέλεσε μια μοναδική εμπειρία με πολλά οφέλη για τα παιδιά και εκπαιδευτικούς. Οι στόχοι του έργου , όπως,  η  σωστή χρήση της τεχνολογίας, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών, η διεύρυνση των οριζόντων τους, να αναπτύξουν την φαντασία τους, να εφαρμόζουν κανόνες, να γνωρίσουν καινούργια παιχνίδια ,να διασκεδάσουν, να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν ιδέες, να αλληλεπιδράσουν, να παρατηρούν, να περιγράφουν και να εκφράζουν σκέψεις και απόψεις, να συνεργαστούν μέσω Τ.Π.Ε. για την παραγωγή κοινού έργου, να αξιολογήσουν  κ.α. επιτεύχθηκαν. Προγράμματα βασισμένα σε ανθρώπινες αξίες, στην επικοινωνία και συνεργασία, στην ελευθερία σκέψης και έκφρασης βρίσκουν ανταπόκριση στην κοινωνία και προκαλούν αλλαγές στη νοοτροπία του σχολικού προγράμματος.

Λίγο πριν την λήξη είχαμε μια αποχαιρετιστήρια συνάντηση και ευχηθήκαμε καλό καλοκαίρι

The collaborators of the project “Let’s play every day” communicate, share experiences and farewell wishes

The names of the teachers who participated in the project!

Ως 15ο Νηπιαγωγείο Πατρών και ως υπεύθυνη του προγράμματος θα ήθελα από καρδιάς ……….

Να ευχαριστήσω θερμά  όλους τους συμμετέχοντες του έργου ,υπέροχα παιδιά, υπέροχοι γονείς,υπέροχοι εκπαιδευτικοί .

Ευχαριστώ θερμά τις ιδρύτριες του φετινού project στο etwinning οι οποίες για άλλη μια χρονιά με την εξαιρετική ιδέα του LETS PLAY EVERY DAY μας δόθηκε η ευκαιρία να μάθουμε ,να διασκεδάσουμε, να αλληλεπιδράσουμε ,να επικοινωνήσουμε και να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες αυτής της τόσο ιδιαίτερης σχολικής χρονιάς.

Kαι εις άλλα με υγεία!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση