Διαδικασία εκπαιδευτικής υποστήριξης – ψυχοκοινωνικής παρέμβασης και αξιολόγησης

Διαδικασία εκπαιδευτικής υποστήριξης-ψυχοκοινωνικής παρέμβασης και αξιολόγησης μαθητή/τριας με ενδείξεις δυσκολιών μάθησης οι οποίες εμπίπτουν στις κατηγορίες των ειδικών  εκπαιδευτικών αναγκών ή άλλες
ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολίες.
Τα συνημμένα έντυπα αφορούν

α) στη διαδικασία που ακολουθείται για την υποβολή αιτήματος αξιολόγησης ή/και υποστήριξης προς τα Κέντρα Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και

β) το αντίστοιχο Έντυπο Αναφοράς Αιτήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

 

Αφήστε μια απάντηση