1ος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Ανοιχτών Τεχνολογιών [ΕΛΛΑΚ]

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Physical Computing Ανοιχτών Τεχνολογιών

246 ομάδες μαθητών από σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πληροφορίες: https://robotics.ellak.gr/

Στόχοι:

  • Να προωθηθεί η Υπολογιστική Σκέψη, στους μαθητές κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της ολοκλήρωσης βασικών δεξιοτήτων της τεχνολογίας με απλές ιδέες της υπολογιστικής σκέψης, ενώ στην Δευτεροβάθμια ως εργαλείο επίλυσης και εμβάθυνσης σε προχωρημένα θέματα της επιστήμης των υπολογιστών.
  • Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές με σύγχρονα μοντέλα εκπαίδευσης βασισμένα στην προσέγγιση S.T.E.A.M. (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) και στη μαθητοκεντρική προσέγγιση της γνώσης, ώστε να μπουν βάσεις για τη δημιουργία ενός ανοικτού περιβάλλοντος ανακαλυπτικής μάθησης που θα δημιουργήσει ενεργούς και δραστήριους πολίτες.Προώθηση της συνεργασίας, του ομαδικού πνεύματος μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, υλικών και λογισμικών, καινοτόμων εκπαιδευτικών ιδεών και πρακτικών μέσα από την χρήση ανοικτών τεχνολογιών.
  • Να  βοηθήσει το σχολείο να ανοιχτεί προς την κοινωνία μέσα από τις δράσεις που θα κληθούν  οι μαθητές να υλοποιήσουν, οι οποίες διερευνούν λύσεις σε προβλήματα του σχολείου τους, της τοπικής οικονομίας ή του γενικότερου κοινωνικού συνόλου.
  • Να αναπτύξει τις ικανότητες των μαθητών, την ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας,  την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της υπολογιστικής σκέψης και της δημιουργικότητας των μαθητών.
  • Να αναπτύξει την προσωπικότητα του μαθητή, την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση, την δημιουργικότητα και την αυτο-αντίληψη μέσα από ομαδο-συνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας.

Αφήστε μια απάντηση