Σχολικές Μονάδες

Πρόσκληση σε Επιμορφωτικές Ημερίδες ανά Περιφερειακή Ενότητα των Προϊσταμένων 2/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων, Διευθυντών/ντριών Δημοτικών Σχολείων, Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Δ/μιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τις Νέες Δομές-Θεσμούς Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου και Συναντήσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) με Δ/ντές Ομάδων Σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης

Απόφαση ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας Ανάθεσης Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης σε ΣΕΕ [Φ.63/12890 |2-11-18 (Αναθ 5-11-18)] ανά Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε).

Κατάλογος ΣΕΕ  Παιδαγωγικής Ευθύνης & Επιστημονικής Ευθύνης ανά Σχολική Μονάδα

Αφήστε μια απάντηση