Πρόσκληση εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικό σεμινάριο διδακτικής Γεωεπιστημών – Φυσικών Επιστημών

1

Πρόσκληση  | Πρόγραμμα 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε σειρά επιμορφωτικών ιστοσεμιναρίων με θέμα τη διδακτική των Γεωεπιστημών- Φυσικών Επιστημών, τα οποία εντάσσονται στη διδασκαλία του προπτυχιακού σεμιναριακού μαθήματος «Η διδακτική των Γεωεπιστημών στη Β/θμια εκπαίδευση» του εαρινού εξαμήνου του 4ου έτους σπουδών, με υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Ιωάννη Ηλιόπουλο. Μετά την επιτυχή υλοποίηση των προηγούμενων ετών και με βάση το αίτημα για επέκταση της διδακτικής και σε άλλες ειδικότητες, κατά το εαρινό εξάμηνο του 2023-24 το μάθημα διευρύνει τους μαθησιακούς του στόχους συμπεριλαμβάνοντας το σύνολο των Φυσικών Επιστημών.

Τα σεμινάρια οργανώνονται στο πλαίσιο συνεργασίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με την Σύμβουλο Εκπαίδευσης Φυσικών Επιστημών κα Αγγελική Γαριού του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας και μπορούν να παρακολουθούν, εκτός από τους προπτυχιακούς φοιτητές (δια ζώσης) και εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (εξ’ αποστάσεως) που θα εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον.

Με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος Γεωλογίας, το σεμινάριο θα γίνεται κάθε Δευτέρα 17:00-19:00, με υβριδικό τρόπο. (Οι φοιτητές θα είναι δια ζώσης, οι εκπαιδευτικοί θα είναι εξ αποστάσεως).

Για την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση του διαδικτυακού χώρου παρακαλούμε δηλώστε την πρόθεση συμμετοχής σας στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://forms.gle/HD3qAVXyYWXbDYco9

Τα στοιχεία της εικονικής μας αίθουσας είναι:
https://bit.ly/DIDAKT_2024   ή
https://upatras-gr.zoom.us/meeting/register/tJApc–qqj4jHtEVdqeDDu5du9OSr_dr0SuG,   (εάν ζητηθεί κωδικός: 1234)

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Ημέρα: Δευτέρα – Ώρα 5.00 μ.μ. – 7.00 μ.μ.sem geo neo