Πρόσκληση συμμετοχής σε μαθητικό συνέδριο για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού

water

Πρόγραμμα | Πρόσκληση συμμετοχής

Αγαπητές/Αγαπητοί συνάδελφοι και μαθητές/μαθήτριες,

Στη σχολική κοινότητα συχνά αναζητούμε τρόπους να ενημερωθούμε και να επικοινωνήσουμε σε επιστημονική βάση για τρέχοντα κοινωνικά και οικολογικά ζητήματα, που επηρεάζουν και αλλάζουν τις ζωές μας.
Η διοργάνωση του φετινού μαθητικού συνεδρίου αφορά στο σύγχρονο ζήτημα του περιορισμού στη διαθεσιμότητα του πόσιμου νερού στον πλανήτη, καθώς και τις συνέπειές του και την αναγκαιότητα να υπάρξει ευαισθητοποίηση και προτάσεις για τον εξορθολογισμό της χρήσης του νερού. Το θέμα ενδείκνυται για διαθεματική προσέγγιση και προάγει τη μαθησιακή εγρήγορση και την καλλιέργεια οικολογικής ενσυναίσθησης. Στόχος μας είναι η έγκυρη ενημέρωση για το παραπάνω ζήτημα, η διερεύνηση λύσεων και η ενεργή εμπλοκή των μαθητών στην αναζήτηση δεδομένων, στην αξιολόγηση τους και στην προετοιμασία τους για παρουσίαση ενώπιον κοινού. Το μαθητικό συνέδριο υλοποιείται υπό την αιγίδα του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 119/26-01-2024 πράξη της Ολομέλειάς του.

Περισσότερες πληροφορίες για την οργάνωση και τη συμμετοχή στο μαθητικό συνέδριο μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του μαθητικού συνεδρίου: https://xn--mxaabjnlaewpaashorvvbds3foe.weebly.com/

Μπορείτε να δηλώσετε την πρόθεση συμμετοχής σας στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://forms.gle/ofEH7K8R7VaSu6eX8