ΔΔΕ Αχαΐας 19-23_17/06/2023 -«Ενημέρωση – Επιμόρφωση νέων Διευθυντριών/Διευθυντών σε Διοικητικά και Παιδαγωγικά Θέματα λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων»

ΥποΔιευθυντής τρια

«Ενημέρωση – Επιμόρφωση νέων Διευθυντριών/Διευθυντών ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ  σε Διοικητικά και Παιδαγωγικά Θέματα λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 19-23 & 27 Ιουνίου 2026 ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

ΤΡΙΤΗ 27/6/2023

(Διαδικτυακά: https://minedu-secondary.webex.com/meet/papadakis

10:00-10:55 ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: «Διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον»
Παπατσίμπας Γεώργιος, Σ. Ε. Φιλολόγων (ΠΕ02) Αχαΐας

10:55-11:05  ΔΙΆΛΕΙΜΜΑ

11:05-11:55  ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας: Ένα γραφειοκρατικό μέτρο ή παιδαγωγικό μέσο υποστήριξης της σχολικής κοινότητας;»
Παπαδάκης Σπύρος, Σ. Ε. Πληροφορικής (ΠΕ86) Αχαΐας – Κεφαλληνίας

11:55-12:05  ΔΙΆΛΕΙΜΜΑ

11:55-12:55   ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: «Νέα Προγράμματα Σπουδών»
Μπαλωμένου Αθανασία
, Σ. Ε. Μαθηματικών (ΠΕ03) Αχαΐας

1