ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 17-18/3/23 Η Εκπαιδευτική Διοίκηση στις προκλήσεις των αλλαγών. Συνδιαλεγόμενοι στο Πολιστισμικό – Εκπαιδευτικό Συγκείμενο

Symposio 17 3 23

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ 17-18 Μαρτίου 2023

ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ