ΠΕ 19/5/2022 | Επιμορφωτική Ημερίδα «Η αξιοποίηση των πολυγραμματισμών για τη γλωσσική ανάπτυξη των ρομά μαθητών και μαθητριών»

Πρόσκληση         |           Πρόγραμμα

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών και το παράρτημα Πελοποννήσου της Π.Ε.Ε, στο πλαίσιο του Προγράμματος  Erasmus+ “ Supporting Roma Children Integration via Multiliteracies and Multimodality for Language Learning in Early Primary Education – RomaMultiLangPrimE, 2020-1-RO01-KA201-080342”,  διοργανώνουν την Επιμορφωτική Ημερίδα στην Πάτρα, με θέμα

«Η αξιοποίηση των πολυγραμματισμών για τη γλωσσική ανάπτυξη των ρομά μαθητών και μαθητριών»,

την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022, κατά τις ώρες 8:30 – 15:00

ΗΜΕΡΙΔΑΣ 19.05.22

ΗΜΕΡΙΔΑΣ 19.05.22