Επιμορφωτικά Σεμινάρια Νεοδιόριστων & Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στη Δυτική Ελλάδα 2021-22

Πρόσκληση σε Επιμορφωτική ημερίδα των Νεοδιόριστων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας .

Πρόσκληση      |      Παρουσιολόγιο

Το ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας διοργανώνει τηλεημερίδα   με θέμα:

«Εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων και αναπληρωτών Εκπαιδευτικών»

την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 8:45-12:30,

σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα.

H ημερίδα απευθύνεται στους Νεοδιόριστους και Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  Αίθουσα σύνδεσης:

https://minedu-secondary.webex.com/meet/papadakis

Πρόγραμμα ημερίδας

Προσέλευση 8:45 – 9:00 π.μ.

 9:00 – 9:15 π.μ Χαιρετισμοί

 Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

 Σπυρίδων Παπαδάκης, Οργανωτικός Συντονιστής, ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας

Αθανάσιος Σαρδέλης, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

Ανδρέας Ζέρβας, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαας

Γεώργιος Φωτεινόπουλος, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας

 Α΄ ΜΕΡΟΣ

9:15-9:35   «Καθήκοντα εκπαιδευτικών, μελών ΕΕΠ και στελεχών εκπαίδευσης Διοίκηση σχολικής μονάδας – Συνεργασία εκπαιδευτικών»
Εισηγητές: Κωνσταντίνος Γκέρτζος ΣΕΕ ΠΕ82,  Αθανασία Μπαλωμένου ΣΕΕ ΠΕ03, Άννα Γεωργακοπούλου ΣΕΕ ΠΕ07, ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας (Διαφάνειες εισήγησης).

 9:35-9:50 Ερωτήσεις

9:50- 10:10 «Σύνταξη και εφαρμογή του σχολικού κανονισμού – Παιδαγωγική αντιμετώπιση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των μαθητών και μαθητριών – Σχέσεις Σχολείου Οικογένειας»,
Εισηγήτρια: Ακριβή Γεωργούση  ΣΕΕ Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας (Διαφάνειες εισήγησης)

10:10 – 10:25 Ερωτήσεις

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10:25 – 10:45

Β΄  ΜΕΡΟΣ 

10:45 – 11:05  «Παιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών με ιδιαιτερότητες μάθησης – συμπεριληπτική μάθηση και διαφοροποιημένη διδασκαλία»
Εισηγητές:  Σπυρίδων Παπαδάκης ΣΕΕ ΠΕ86 και Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας, Δημήτριος Ζησιμόπουλος ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης καθώς και Αναπληρωτής Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας (Διαφάνειες εισήγησης).

11:05 – 11:20 Ερωτήσεις

11:20 – 11: 40 «Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής βίας και εκφοβισμού» Εισηγητές: Αδαμαντία Γκουρνέλου ΣΕΕ ΠΕ05, Δημήτριος Σεμιτέκος ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία, ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας (Διαφάνειες εισήγησης)

11:40 – 11:55 Ερωτήσεις

11:55 – 12:30 Συζήτηση Κλείσιμο

 

Για την καλύτερη ανατροφοδότηση  της ημερίδας, παρακαλούμε δηλώστε τις ερωτήσεις σας στο σύνδεσμο:

https://forms.gle/oweypU2QS8sUUCGP8

Εξ Αποστάσεως – Διαδικτυακά

Τετάρτη 8/9/21 09:00-13:00 όλοι μαζί.

Πέμπτη 9/9/21 10:00-13:00 ανά ειδικότητα

Αφήστε μια απάντηση