Εργαστήριο: STE(A)M Education practices and competences (πρακτικές και ικανότητες εκπαίδευσης STE(A)M)

Έχετε ακούσει ποτέ για την τέχνη της εκπαίδευσης STE(A)M;

Είστε εκπαιδευτικός; Διευθυντής σχολείου; Πάροχος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης; Διαμορφωτής εκπαιδευτικής πολιτικής; Ή είστε απλώς περίεργος;

Αυτό το εργαστήριο είναι για ΣΑΣ!

Εδώ είναι γιατί:

Η εκπαίδευση STE(A)M εξελίχθηκε από την εκπαίδευση STEM, όπου το «A» είναι ένας όρος που αντιπροσωπεύει τομείς όπως οι φιλελεύθερες τέχνες, οι γλωσσικές τέχνες, οι κοινωνικές μελέτες, οι φυσικές τέχνες, οι καλές τέχνες κ.λπ. και ο στόχος της είναι να ενσωματώσει τη δημιουργική σκέψη σε έργα STEM και να οδηγήσει στην ανάφλεξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας των μαθητών μέσω των τεχνών. Αν και είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι βασικές ικανότητες STEM είναι κρίσιμες για την επιτυχία στις περισσότερες από τις τεχνικές, μηχανικές, ακόμη και διευθυντικές εργασίες, αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι, χωρίς τις «Τέχνες», είναι αδύνατο για τους μαθητές να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους!

Αλλά μάντεψε! Καμία μετάβαση στην εκπαίδευση STEM ή STE(A)M δεν θα είναι ποτέ δυνατή χωρίς την ενεργό και πλήρη συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Καθώς οι στρατηγικές διδασκαλίας αλλάζουν, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενημερώσουν τα προφίλ ικανοτήτων τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις εκπαιδευτικές προκλήσεις που απορρέουν από την εκπαίδευση STE(A)M.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι εταίροι του έργου STEAMonEdu έχουν ορίσει τους εκπαιδευτικούς ως πυλώνες της εκπαίδευσης STE(A)M και έχουν δεσμευτεί να υποστηρίξουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Κοιτάξτε το πρόγραμμα αυτού του εργαστηρίου για να μάθετε πώς:

 • Επισκόπηση του έργου STEAMonEdu – Αχιλλέας Καμέας
 • Βασικά στοιχεία της εκπαίδευσης STE(A)M – Σπύρος Παπαδάκης
 • Χαρακτηριστικά καλών πρακτικών εκπαίδευσης STE(A)M – Paolo Russo
 • Προς μια κοινή κατανόηση ενός πλαισίου αξιολόγησης εκπαιδευτικών πρακτικών εκπαίδευσης STE(A)M (διαδραστική συνεδρία) – Gabriella Ford
 • Βέλτιστες πρακτικές εκπαίδευσης STE(A)M – Paolo Russo & Esther Subias
 • Πλαίσιο εκπαιδευτικών ικανοτήτων STE(A)M – Ναταλία Σπυροπούλου
 • Προς μια κοινή κατανόηση ενός πλαισίου εκπαιδευτικών ικανοτήτων STE(A)M (διαδραστική συνεδρία) – Ναταλία Σπυροπούλου
 • Η κοινότητα STEAMonEdu των εκπαιδευτικών STE(A)M – Esther Subias

Μην το σκέφτεστε δύο φορές! Εγγραφείτε τώρα, διαφορετικά θα χάσετε την παγκόσμια πρεμιέρα του πλαισίου εκπαιδευτικών ικανοτήτων STE(A)M! Κάντε κλικ εδώ: https://summit.all-digital.org/registration/ – θα σας περιμένουμε έως τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

Γίνετε μέλος της διαδικτυακής κοινότητας εκπαιδευτικών STE(A)M! Κάντε κλικ εδώ: https://steamonedu.eu/

Μπορείτε να ανταλλάξετε εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές. Μπορείτε να μοιραστείτε τα έργα σας STE(A)M (φωτογραφίες επίσης). Μπορείτε να πείτε τις ιδέες και τις απόψεις σας – θα ληφθούν υπόψη!

Και αν θέλετε περισσότερο STE(A)M, δείτε τι κάνουμε και ακολουθήστε μας:

Facebook: STEAMonEdu

Twitter: @STEAMonEdu, #STEAMonEdu

Συντονιστές:

Achilles Kameas & Katrin Schuberth

 

Dear Members of the STEAMonEdu community,

The workshop «STE(A)M Education practices and competences» will be organised by the STEAMonEdu project consortium on 8 October at 10:00-11:30 CET as part of the ALL DIGITAL Summit. You need to register for the Summit to be able to join the workshop.

Ever heard of the art of STE(A)M education?

Are you an Educator? A school principal? A VET provider? An educational policy maker? Or are you just curious, eh?

This workshop is for YOU!

Here is why:

STE(A)M education grew out of STEM education, where the “A” is a term that represents fields such as liberal arts, language arts, social studies, physical arts, fine arts etc. and its aim is to apply creative thinking to STEM projects, igniting students’ imagination and creativity through the arts. Although it is commonly accepted that basic STEM competences are critical for succeeding in most of the technical, engineering and even managerial jobs, several studies have shown that the without the “Αrts” it is impossible for students to reach their full potential!

But guess what? No transition to STEM or STE(A)M education will ever be possible without the active and full involvement of educators. As teaching strategies are changing, educators need to update their competence profiles in order to face STE(A)M education challenges.

That is why the partners of the STEAMonEdu project have nominated educators as pillars of STE(A)M education and are committed to supporting their professional development.

Check the programme of this workshop to find out how:

 • Overview of the STEAMonEdu project – Achilles Kameas, CTI
 • Basics of STE(A)M education – Spyros Papadakis, RDEWG
 • Characteristics of a STE(A)M education good practice – Paolo Russo, SGI
 • Towards a common understanding of a STE(A)M education practice evaluation framework (interactive session) – Gabriela Ford, EOS Romania
 • STE(A)M education best practices – Paolo Russo, SGI, & Esther Subias, Colectic
 • STE(A)M education competence framework – Natalia Spyropoulou, CTI
 • Towards a common understanding of a STE(A)M education competence framework (interactive session) – Natalia Spyropoulou, CTI
 • The STEAMonEdu community of STE(A)M educators – Esther Subias, Colectic

Don’t think twice! Register now, or you’ll miss the world premiere of STE(A)M education competence framework!

Αφήστε μια απάντηση